REGLINW, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

TREND zwraca wartości trendu liniowego. Dopasowuje prostą (metodą najmniejszych kwadratów) do tablic znane_y i znane_x. Zwraca wartości y wzdłuż tej prostej dla tablicy nowe_x określonym przez użytkownika.

Za pomocą TRENDU przewidywanie wydajność przychodu miesięcy 13-17 zawierających wartości rzeczywistych dla 1 – 12 miesięcy.

Uwaga: Jeśli masz bieżącą wersję pakietu Office 365, a następnie można wprowadzić formułę w górnej komórce lewej zakresu danych wyjściowych (komórka kolumnę E16 w tym przykładzie), a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić formuły jako formuły tablicowej dynamiczne. W przeciwnym razie formuła musi być wprowadzona jako formuła tablicowa starsze według zaznaczając zakres wyjściowy (E16:E20), wprowadzania formuły w górnej komórce lewej zakresu danych wyjściowych kolumnę (E16), a następnie naciśnij Klawisze CTRL + SHIFT + ENTER, aby je potwierdzić. Program Excel wstawi nawiasach klamrowych na początku i końcu formuły dla Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji o formułach tablicowych zobacz wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

W składni funkcji REGLINW występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Znane_y   

Wymagany

Zbiór wartości y znanych już w zależności y = mx + b

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

Znane_x   

Wymagany

Opcjonalny zbiór wartości x, które może być już znany w zależności y = mx + b

 • Tablica znane_x może zawierać jeden lub kilka zestawów zmiennych. Jeżeli używana jest tylko jedna zmienna, to znane_y i znane_x mogą być zakresami o dowolnym kształcie dopóki mają jednakowe wymiary. Jeżeli używana jest więcej niż jedna zmienna, to tablica znane_y musi być wektorem (tzn. zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

 • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...}, która ma ten sam rozmiar co tablica znane_y.

Nowe_x   

Wymagany

Nowe wartości x, dla których funkcja REGLINW ma zwrócić odpowiadające im wartości y

 • Argument nowe_x musi zawierać jedną kolumnę (lub wiersz) dla każdej niezależnej zmiennej, tak jak w przypadku argumentu znane_x. Jeżeli argument znane_y jest jedną kolumną, to tablice znane_x i nowe_x powinny mieć taką samą liczbę wierszy.

 • Jeżeli argument nowe_ x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jest on taki sam, jak argument znane_x.

 • Jeżeli zarówno argument znane_x, jak i nowe_x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że są one tablicą {1;2;3;...} o takiej samej wielkości, co tablica znane_y.

Stała   

Opcjonalny

Wartość logiczna określająca, czy chcesz wymusić stałej b równa 0

 • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

 • Jeżeli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana jako równa 0, a wartości m są tak dostosowywane, aby spełniać równanie y = mx.

 • Aby dowiedzieć się, jak w programie Microsoft Excel ogólnej linii do danych, zobacz temat REGLINP.

 • Funkcji REGLINW można używać, aby dopasować krzywą wielomianową za pomocą regresji wobec tej samej zmiennej podniesionej do różnych potęg. Na przykład można przyjąć, że kolumna A zawiera wartości y, a kolumna B wartości x. Można wprowadzić wartość x^2 w kolumnie C, x^3 w kolumnie D itd., a następnie przeprowadzić regresję kolumn B — D wobec kolumny A.

 • Formuły zwracające tablice należy wprowadzać jako formuły tablicowe po naciśnięciu klawisza Ctrl + Shift + Enter, chyba że masz bieżącą wersję pakietu Office 365, a użytkownik może po prostu naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Excel Online nie obsługuje formuł tablicowych.

 • Podczas wprowadzania stałej tablicowej dla argumentu, takiego jak znane_x, należy rozdzielać średnikami wartości w tym samym wierszu, a odwrotnymi kreskami ukośnymi (\) rozdzielać wiersze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×