REGEXPP, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REGEXPP w programie Microsoft Excel.

Opis

W analizie regresji funkcja oblicza krzywą wykładniczą, która najlepiej pasuje do danych i zwraca tablicę wartości opisującą tę krzywą. Funkcja zwraca tablicę wartości, musi więc być wprowadzana w postaci formuły tablicowej.

Poniżej przedstawiono równanie krzywej:

y = b*m^x

lub

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

jeśli istnieje wiele zakresów wartości x, gdzie zależna wartość y jest funkcją niezależnych wartości x. Wartości m są podstawą odpowiadającą wartościom wykładniczym x, a wartość b jest wartością stałą. Należy zauważyć, że wartości y, x i m mogą być wektorami. Funkcja REGEXPP zwraca tablicę {mn;mn-1;...;m1;b}.

Składnia

REGEXPP(znane_y;[znane_x];[stała];[statystyka])

W składni funkcji REGEXPP występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zestaw znanych wartości y spełniających zależność y = b*m^x.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

 • Znane_x    Argument opcjonalny. Zbiór znanych wartości x spełniających zależność y = b*m^x.

  • Tablica znane_x może zawierać jeden lub więcej zestawów zmiennych. Jeśli użyto tylko jednej zmiennej, to znane_y i znane_x mogą być zakresami o dowolnym kształcie, dopóki mają równe wymiary. Jeśli użyto więcej niż jednej zmiennej, to argument znane_y musi być wektorem (tzn. zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

  • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...} o tym samym rozmiarze, co znane_y.

 • Stała    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć narzuconą wartość 1.

  • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

  • Jeśli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana na wartość 1, a wartości m są dopasowywane do równania y = m^x.

 • Statystyka    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy mają być zwracane dodatkowe statystyki regresji.

  • Jeśli argument statystyka ma wartość PRAWDA, to funkcja REGEXPP zwraca dodatkowe statystyki regresji, więc zwrócona tablica przedstawia się następująco: {mn;mn-1;...;m1;b\sen;sen-1;...;se1;seb\r 2;sey\F;df\ssreg;ssresid}.

  • Jeśli argument statystyka ma wartość FAŁSZ lub jest pominięty, to funkcja REGEXPP zwraca jedynie współczynniki m i stałą b.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych statystyk regresji, zobacz temat REGLINP, funkcja.

Spostrzeżenia

 • Im bardziej wykreślone dane przypominają krzywą wykładniczą, tym lepiej obliczona linia jest dopasowana do danych. Podobnie jak funkcja REGLINP, funkcja REGEXPP zwraca tablicę wartości opisującą relacje między wartościami. Funkcja REGLINP dopasowuje do danych linię prostą, natomiast funkcja REGEXPP dopasowuje do nich krzywą wykładniczą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat REGLINP.

 • Jeśli istnieje tylko jedna zmienna niezależna x, to można bezpośrednio obliczyć wartość punktu przecięcia z osią y (b) za pomocą następującej formuły:

  Punkt przecięcia z osią y (b):
  INDEKS(REGEXPP(znane_y;znane_x);2)

  Aby prognozować przyszłe wartości y, można skorzystać z równania y = b*m^x albo użyć funkcji REGEXPW dostępnej w programie Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz REGEXPW, funkcja.

 • Formuły zwracające tablice muszą być wprowadzone jako formuły tablicowe.

  Uwaga:  W aplikacji Excel Online nie można tworzyć formuł tablicowych.

 • Gdy jako argument jest wprowadzana stała tablicowa, taka jak znane_x, wartości w tym samym wierszu należy rozdzielać średnikami, a wartości w tej samej kolumnie ukośnikami odwrotnymi (\). Znaki separatorów mogą być inne, w zależności od ustawień regionalnych.

 • Należy zauważyć, że wartości y przewidziane za pomocą równania regresji mogą być nieprawidłowe, jeśli znajdują się poza zakresem wartości y użytym dla określenia równania.

Przykład

Przykład 1

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Miesiąc

Jednostki

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Formuła

Opis

Wynik

=REGEXPP(B2:B7;A2:A7;PRAWDA;FAŁSZ)

Uwaga: formuła w przykładzie musi zostać wprowadzona jako formuła tablicowa w programie Excel. Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza zaznacz zakres C9:D9 od komórki formuły. Naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, jedynym wynikiem będzie liczba 1,4633.

1,4633

495,3048

Przykład 2

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Miesiąc

Jednostki

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formuła

Wynik

=REGEXPP(B2:B7;A2:A7;PRAWDA;PRAWDA)

1,4633

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×