REGEXPP, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REGEXPP w programie Microsoft Excel.

Opis

W analizie regresji funkcja oblicza krzywą wykładniczą, która najlepiej pasuje do danych i zwraca tablicę wartości opisującą tę krzywą. Funkcja zwraca tablicę wartości, musi więc być wprowadzana w postaci formuły tablicowej.

Poniżej przedstawiono równanie krzywej:

y = b*m^x

lub

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

jeśli istnieje wiele zakresów wartości x, gdzie zależna wartość y jest funkcją niezależnych wartości x. Wartości m są podstawą odpowiadającą wartościom wykładniczym x, a wartość b jest wartością stałą. Należy zauważyć, że wartości y, x i m mogą być wektorami. Funkcja REGEXPP zwraca tablicę {mn;mn-1;...;m1;b}.

REGEXPP(znane_y;[znane_x];[stała];[statystyka])

W składni funkcji REGEXPP występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zestaw znanych wartości y spełniających zależność y = b*m^x.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

 • Znane_x    Argument opcjonalny. Zbiór znanych wartości x spełniających zależność y = b*m^x.

  • Tablica znane_x może zawierać jeden lub kilka zestawów zmiennych. Jeśli użyto tylko jednej zmiennej, argumenty znane_y i znane_x mogą być zakresami dowolnego kształtu, o ile mają jednakowe wymiary. Jeśli użyto więcej niż jednej zmiennej, argument znane_y musi być zakresem komórek z wysokością jednego wiersza lub szerokością jednej kolumny (która jest również określana jako wektor).

  • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...} o tym samym rozmiarze, co znane_y.

 • Stała    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć narzuconą wartość 1.

  • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

  • Jeśli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana na wartość 1, a wartości m są dopasowywane do równania y = m^x.

 • Statystyka    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy mają być zwracane dodatkowe statystyki regresji.

  • Jeśli argument statystyka ma wartość PRAWDA, to funkcja REGEXPP zwraca dodatkowe statystyki regresji, więc zwrócona tablica przedstawia się następująco: {mn;mn-1;...;m1;b\sen;sen-1;...;se1;seb\r 2;sey\F;df\ssreg;ssresid}.

  • Jeśli argument statystyka ma wartość FAŁSZ lub jest pominięty, to funkcja REGEXPP zwraca jedynie współczynniki m i stałą b.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych statystyk regresji, zobacz temat REGLINP, funkcja.

 • Im bardziej wykres danych przypomina krzywą wykładniczą, tym lepsze jest Dopasowywanie linii obliczeniowej do danych. Podobnie jak funkcja REGLINP, funkcja REGEXPP zwraca tablicę wartości, które opisują relację między wartościami, ale funkcja REGLINP dopasowuje prostą linię do danych. Funkcja REGEXPP dopasowuje krzywą wykładniczą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat REGLINP.

 • Jeśli istnieje tylko jedna zmienna niezależna x, to można bezpośrednio obliczyć wartość punktu przecięcia z osią y (b) za pomocą następującej formuły:

  Punkt przecięcia z osią y (b):
  INDEKS(REGEXPP(znane_y;znane_x);2)

  Aby prognozować przyszłe wartości y, można skorzystać z równania y = b*m^x albo użyć funkcji REGEXPW dostępnej w programie Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz REGEXPW, funkcja.

 • Formuły zwracające tablice muszą być wprowadzone jako formuły tablicowe.

  Uwaga:  W aplikacji Excel Online nie można tworzyć formuł tablicowych.

 • Gdy jako argument jest wprowadzana stała tablicowa, taka jak znane_x, wartości w tym samym wierszu należy rozdzielać średnikami, a wartości w tej samej kolumnie ukośnikami odwrotnymi (\). Znaki separatorów mogą być inne, w zależności od ustawień regionalnych.

 • Należy zauważyć, że wartości y przewidziane za pomocą równania regresji mogą być nieprawidłowe, jeśli znajdują się poza zakresem wartości y użytym dla określenia równania.

Przykład 1--funkcja REGEXPP

Aby można było poprawnie pracować, należy wprowadzić odpowiednią formułę jako formułę tablicową w programie Excel. Po wprowadzeniu formuły naciśnij klawisz Enter , jeśli masz bieżącą subskrypcję pakietu Office 365; w przeciwnym razie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, jedynym wynikiem będzie liczba 1,4633.

Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję pakietu Office 365, możesz po prostu wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formułę należy wprowadzić jako starszą formułę tablicową, wybierając zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze CTRL + SHIFT + ENTER , aby potwierdzić. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×