Recenzowanie i dodawanie komentarzy do diagramów programu Visio

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzia dostępne na karcie Recenzja w programie Visio umożliwiają dodawanie i wyświetlanie komentarzy oraz adnotacji odręcznych dotyczących rysunku.

Komentarze

Komentarze można dodawać do poszczególnych kształtów, jak i do całej strony. Komentarze dodane do kształtu będą do niego dołączone, nawet jeśli zostanie on przeniesiony. Będą one również wyświetlane w przeglądarce po zapisaniu diagramu jako rysunku dla sieci Web w programie SharePoint.

 1. Wybierz kształt, do którego chcesz dodać komentarz, lub kliknij pusty obszar na stronie, nie wybierając żadnego elementu, aby dodać komentarz do strony.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij pozycję Nowy komentarz i wpisz swój komentarz.

Aby odczytać komentarz, kliknij ikonę komentarza obok kształtu lub w rogu strony. Zostanie wyświetlona komentarz. Aby zamknąć komentarz, kliknij pusty obszar na stronie.

Aby usunąć komentarz, kliknij ikonę Usuń (X) w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie wszystkich komentarzy i odpowiedzi

Otwórz okienko Komentarze, aby wyświetlać komentarze i odpowiedzi obok diagramu.

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij pozycję Okienko komentarzy.

Można edytować i odpowiadanie na komentarze i dodawania nowych komentarzy w Okienku komentarze. W przeglądarce można dodać i edytować komentarze w Okienku komentarzy, nawet jeśli program Visio nie jest zainstalowany na komputerze.

Pismo odręczne

Podczas recenzowania rysunku użyj narzędzi Pismo odręczne dostępnych na karcie Recenzja, aby tworzyć rysowane odręcznie kształty i wstawiać odręczne notatki. Podobnie jak w przypadku innych kształtów w programie Visio, można kopiować, przenosić i zmieniać rozmiar kształtów odręcznych, a także dodawać je do niestandardowych wzorników i udostępniać dla innych rysunków.

Po kliknięciu pozycji Pismo odręczne program Visio otworzy na wstążce kartę Pióra. Opcje dostępne na tej karcie umożliwiają dopasowanie wyglądu pociągnięć piórem. Dostępne jest również narzędzie Gumka pociągnięć pozwalające usunąć niechciane pociągnięcia.

W trakcie rysowania program Visio rozpoczyna tworzenie odręcznego kształtu w oparciu o pociągnięcia piórem. Użytkownik ma możliwość zmiany pióra lub ustawień i kontynuowania rysowania. Krótko po zakończeniu rysowania linia kropkowana wokół pociągnięcia zamienia się w linię ciągłą, a następnie znika. W przypadku kontynuowania rysowania program Visio utworzy nowy kształt odręczny.

Użytkownik ma możliwość określenia przedziału czasu, po upływie którego program Visio tworzy nowy kształt.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Visio kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W sekcji Opcje edycji narzędzia Pismo odręczne zmień ustawienie suwaka Szybkość autotworzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zachować ręczną kontrolę nad tworzeniem kształtów odręcznych, usuń zaznaczenie pola Autotworzenie kształtów pisma odręcznego na karcie Pióra.

Rysunki odręczne można konwertować do postaci geometrii (aby upodobnić je do innych kształtów programu Visio) w celu zastosowania formatowania linii w programie Visio do kształtu. Można również pozostawić obiekt w postaci odręcznej, aby móc udostępniać go innym obsługującym go programom. Program Visio ma również możliwość przekonwertowania pisma odręcznego do tekstu na komputerach typu tablet. Po przekonwertowaniu kształtu na tekst użytkownik może zmieniać rozmiar, styl i formatowanie czcionki, tak samo jak w przypadku wprowadzania tekstu z klawiatury.

Gdzie jest opcja Śledź adiustację?

Jeśli wraz z zespołem korzystasz często z funkcji Śledź adiustację, możesz ją dodać do wstążki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Visio kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 3. Z listy rozwijanej Wybierz polecenia z kliknij polecenie Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 4. Przewiń listę w dół i wybierz pozycję Śledź adiustację.

 5. W obszarze Dostosuj Wstążkę wybierz opcję Recenzja, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa pod listą.

 6. Wybierz swoją nową grupę (o domyślnej nazwie Nowa grupa (Niestandardowa)), kliknij przycisk Zmień nazwę, wybierz ikonę i wpisz nazwę grupy na wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Dodaj pomiędzy listami, aby dodać polecenie Śledź adiustację do swojej nowej grupy na karcie Podsumowanie.

 8. Kliknij przycisk OK.

Nowa grupa oraz polecenie Śledź adiustację pojawią się na karcie Podsumowanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×