RATE, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RATE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca stopę procentową dla pojedynczego okresu renty. Funkcja RATE jest obliczana przez iterację i może mieć 0 lub więcej rozwiązań. Jeśli kolejne wyniki RATE nie są zbieżne z przybliżeniem 0,0000001, to po 20 iteracjach RATE zwraca wartość błędu #LICZBA!.

Składnia

RATE (liczba_okresów, rata, wb; [wp]; [typ], [wynik])

Uwaga: Pełny opis argumentów liczba_okresów, rata, wb, wp i typ znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji RATE występują następujące argumenty:

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie, nie zmieniana przez cały czas trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostać umieszczony argument wp.

  • Wb    Argument wymagany. Obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności.

  • Wp    Argument opcjonalny. Przyszła wartość lub poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, za jego wartość jest uznawane 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). Jeśli argument wp zostanie pominięty, musi zostać podany argument rata.

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

  • Przypuszczenie    Argument opcjonalny. Przypuszczenie co do wysokości oprocentowania.

    • Jeśli pominie się argument przypuszczenie, to za jego wartość przyjmuje się 10%.

    • Jeśli funkcja RATE nie jest zbieżna, należy spróbować innej wartości argumentu przypuszczenie. Funkcja RATE jest zwykle zbieżna dla wartości argumentu przypuszczenie zawartego pomiędzy 0 a 1.

Spostrzeżenia

Należy się upewnić, że argumenty przypuszczenie i liczba_okresów są zrozumiałe. Jeśli dokonuje się miesięcznych spłat czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument przypuszczenie wynosi 12%/12, argument liczba_okresów 4*12. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to argument przypuszczenie wynosi 12%, a argument liczba_okresów 4.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

4

Lata pożyczki

-200

Miesięczna rata

8000

Wartość pożyczki

Formuła

Opis

Wynik

=RATE(A2*12;A3;A4)

Miesięczna spłata pożyczki przy warunkach wprowadzonych jako argumenty w zakresie A2:A4.

1%

=RATE(A2*12;A3;A4)*12

Roczna spłata pożyczki przy tych samych warunkach.

9,24%

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×