Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — użycie witryny programu SharePoint

Jako administrator usługi Office 365 masz dostęp do pulpitu nawigacyjnego Raporty, który umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Umożliwia on przejście do bardziej szczegółowych informacji o aktywności specyficznej dla poszczególnych produktów. Na przykład możesz uzyskać przydatne ogólne informacje z programu SharePoint, takie jak całkowita liczba plików przechowywanych przez użytkowników w witrynach programu SharePoint, liczba plików aktywnie używanych i ilość miejsca do magazynowania używanego we wszystkich tych witrynach. Następnie możesz przejść do szczegółowego raportu dotyczącego użycia witryny programu SharePoint, aby zrozumieć trendy i szczegóły na poziomie witryny dla wszystkich witryn.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak wyświetlić raport dotyczący użycia witryny programu SharePoint

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Raporty z menu po lewej stronie lub kliknij widżet Raporty. Wyświetlanie nowych raportów aktywności usługi Office 365

 2. Użyj listy rozwijanej Wybierz raport w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Użycie witryny programu SharePoint. Wybieranie raportu

Interpretowanie raportu dotyczącego użycia witryny programu SharePoint

Raport użycia witryny programu SharePoint

1

W raporcie Użycie witryny programu SharePoint można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

Uwaga: Czasami mogą występować nieprzewidywalne opóźnienia w zbieraniu i przetwarzaniu danych, które mogą opóźnić generowanie raportu. Data wyświetlanego raportu zawsze odzwierciedla bieżącą datę przetworzenia danych raportu przez system. Firma Microsoft stara się wykonać te operacje w ciągu 24–48 godzin po podjęciu odpowiednich działań.

3

Wykres Witryny przedstawia liczbę wszystkich witryn i aktywnych witryn. Dowolna witryna, w której użytkownicy przeglądali, modyfikowali, przekazywali, pobierali, udostępniali lub synchronizowali pliki albo wyświetlali strony w okresie raportowania.

4

Wykres Pliki przedstawia liczbę wszystkich plików we wszystkich witrynach i liczbę aktywnych plików. Liczba wszystkich plików obejmuje zarówno pliki użytkownika, jak i pliki systemu. Plik jest uznawany za aktywny, jeśli został zapisany, zsynchronizowany, zmodyfikowany lub udostępniony w określonym przedziale czasu.

Uwaga: Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale spowoduje uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

5

Wykres Magazyn przedstawia trend miejsca do magazynowania przydzielanego i używanego w okresie raportowania.

6

Wykres Strony przedstawia liczbę stron wyświetlonych we wszystkich witrynach.

7

Wyświetlane wykresy można filtrować, klikając wybrany element w obszarze legendy. Na przykład na wykresie Pliki kliknij lub naciśnij pozycję Pliki lub Aktywne pliki. Na wykresie Witryny możesz kliknąć lub nacisnąć pozycję Łączna liczba witryn lub Aktywne witryny Na wykresie Magazyn możesz kliknąć pozycję Przydzielona przestrzeń dyskowa lub Używana przestrzeń dyskowa. Zmiana wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

8

W tabeli przedstawiono zestawienie aktywności na poziomie poszczególnych witryn.

Opcje kolumn dla raportu użycia programu SharePoint

 • Adres URL witryny jest pełnym adresem URL witryny.

 • Usunięte wskazuje na stan usunięcia witryny. Oznaczanie witryn jako usunięte trwa co najmniej 7 dni.

 • Właściciel witryny jest nazwą użytkownika podstawowego właściciela witryny.

 • Data ostatniego działania (UTC) jest datą wykrycia w witrynie ostatniej aktywności związanej z plikiem lub wyświetlenia strony.

 • Pole Pliki zawiera liczbę plików w witrynie.

 • Pole Aktywne pliki zawiera liczbę aktywnych plików w witrynie. Plik jest uznawany za aktywny, jeśli został zapisany, zsynchronizowany, zmodyfikowany lub udostępniony w określonym przedziale czasu.

  Uwagi: 

  • Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale spowoduje uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

  • Jeśli pliki zostały usunięte w przedziale czasu określonym dla raportu, liczba aktywnych plików wyświetlana w raporcie może być większa niż bieżąca liczba plików w witrynie.

 • Używana przestrzeń dyskowa (MB) jest ilością miejsca do magazynowania używaną w witrynie.

 • Używana przestrzeń dyskowa (MB) jest maksymalną ilością miejsca do magazynowania przydzieloną witrynie.

 • Wyświetlenia strony to liczba wyświetleń stron w danej witrynie.

 • Odwiedzone strony to liczba unikatowych stron odwiedzonych w danej witrynie.

 • Główny szablon sieci Web to szablon, za pomocą którego utworzono witrynę.

Uwaga: Jeśli chcesz przefiltrować dane według różnych typów witryn, wyeksportuj dane i skorzystaj z kolumny Główny szablon sieci Web.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów użytkowników w raportach w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

9

Kliknij lub naciśnij przycisk Zarządzaj kolumnami Zarządzanie kolumnami , aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

10

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Eksportowanie . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich witryn oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 witryn, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 witryn, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Uwaga: Gdy dane są eksportowane do pliku programu Excel, należy pamiętać, że data generowania raportu jest odzwierciedlana w pliku w kolumnie Dane na dzień.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×