Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Użycie skrzynki pocztowej

Nowy Raport o użyciu skrzynki pocztowej zawiera informacje o użytkownikach posiadających skrzynki pocztowe użytkowników oraz o poziomach aktywności każdego użytkownika na podstawie wysłanych i przeczytanych wiadomości e-mail oraz działań związanych z tworzeniem terminów spotkań, a także wysyłaniem, akceptowaniem i odrzucaniem zaproszeń na spotkania oraz anulowaniem spotkań. Można w nim również znaleźć informacje o tym, ile miejsca do magazynowania zużywa każda skrzynka pocztowa użytkownika i ile z nich zbliża się do limitu przydziału magazynowania.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu o użyciu skrzynki pocztowej

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty.

 2. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Użycie skrzynki pocztowej.

  Wybieranie raportów dostępnych w usłudze Office 365

Interpretowanie raportu o użyciu skrzynki pocztowej

Możesz zapoznać się z raportem Użycie skrzynki pocztowej w organizacji, oglądając wykresy Skrzynka pocztowa, Magazyn i Przydział.

1

W raporcie Użycie skrzynki pocztowej można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Wykres Skrzynka pocztowa przedstawia łączną liczbę skrzynek pocztowych użytkowników w organizacji oraz łączną liczbę skrzynek, które są aktywne danego dnia okresu raportowania. Skrzynka pocztowa użytkownika jest uznawana za aktywną, jeśli przy użyciu tej skrzynki nastąpiło wysłanie lub przeczytanie wiadomości e-mail, utworzenie terminu, wysłanie, zaakceptowanie lub odrzucenie zaproszenia na spotkanie albo odwołanie spotkania.

4

Wykres Magazyn przedstawia ilość miejsca do magazynowania używaną w organizacji.

5

Wykres Przydział przedstawia liczbę skrzynek pocztowych użytkowników w poszczególnych kategoriach przydziału. Istnieją cztery kategorie przydziału:

 • Dobry — liczba użytkowników, dla których ilość używanego miejsca do magazynowania jest poniżej przydziału powodującego wydanie ostrzeżenia.

 • Ostrzeżenie — liczba użytkowników, dla których ilość używanego miejsca do magazynowania jest równa przydziałowi powodującemu wydanie ostrzeżenia lub przekracza go, ale jest poniżej przydziału powodującego zakazanie wysyłania.

 • Nie można wysyłać — liczba użytkowników, dla których ilość używanego miejsca do magazynowania jest równa przydziałowi powodującemu zakazanie wysyłania lub przekracza go, ale jest poniżej przydziału powodującego zakazanie wysyłania/odbierania.

 • Nie można wysyłać/odbierać — liczba użytkowników, dla których ilość używanego miejsca do magazynowania jest równa przydziałowi powodującemu zakazanie wysyłania/odbierania lub przewyższa go.

6

 • Na wykresie Skrzynka pocztowa oś Y przedstawia liczbę skrzynek pocztowych użytkowników.

 • Na wykresie Magazyn oś Y przedstawia ilość miejsca do magazynowania zajętą przez skrzynki pocztowe użytkowników w organizacji.

 • Na wykresie Przydział oś Y przedstawia liczbę skrzynek pocztowych użytkowników w poszczególnych przydziałach magazynowania.

 • Oś X na wykresach Skrzynka pocztowa i Magazyn przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

 • Oś X na wykresie Przydział przedstawia kategorię przydziału.

7

Wyświetlane wykresy można filtrować, klikając wybrany element w obszarze legendy.

8

W tabeli przedstawiono zestawienie użycia skrzynki pocztowej na poziomie poszczególnych użytkowników. Możesz dodawać do tabeli dodatkowe kolumny.

 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika.

 • Nazwa wyświetlana to pełna nazwa lub imię i nazwisko użytkownika.

 • Stan Usunięte oznacza skrzynkę pocztową, która obecnie jest już usunięta, ale była aktywna przez jakąś część okresu raportowania dla tego raportu.

 • Data usunięcia to data usunięcia skrzynki pocztowej.

 • Data utworzenia to data utworzenia skrzynki pocztowej.

 • Data ostatniej aktywności odwołuje się do daty, kiedy przy użyciu tej skrzynki nastąpiło wysłanie lub przeczytanie wiadomości e-mail.

 • Liczba elementów to całkowita liczba elementów w skrzynce pocztowej.

 • Używana przestrzeń dyskowa (MB) to całkowita ilość używanego miejsca do magazynowania.

 • Generuj ostrzeżenie — przydział (MB) oznacza limit miejsca do magazynowania, po osiągnięciu którego właściciel skrzynki pocztowej otrzyma ostrzeżenie, że niedługo wykorzysta przydział magazynowania.

 • Zabroń wysyłania — przydział (MB) oznacza limit miejsca do magazynowania, po osiągnięciu którego ze skrzynki pocztowej nie można już wysyłać wiadomości e-mail.

 • Limit przydziału dla blokady wysyłania/odbierania (MB) oznacza limit miejsca do magazynowania, po osiągnięciu którego skrzynka pocztowa nie będzie już mogła wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów użytkowników w raportach w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×