Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Użycie aplikacji poczty e-mail

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty. W raporcie Użycie aplikacji poczty e-mail usługi Office 365 można sprawdzić, ile aplikacji poczty e-mail łączy się z usługą Exchange Online. Można też sprawdzić informacje o wersji aplikacji programu Outlook, z których korzystają użytkownicy, co umożliwia skontaktowanie się z tymi, którzy korzystają z nieobsługiwanych wersji, w celu zainstalowania wersji obsługiwanych.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu dotyczącego aplikacji e-mail usługi Office 365

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport wybierz pozycję Użycie aplikacji poczty e-mail.

  Raporty usługi Office 365 — lista rozwijana z używanymi klientami poczty e-mail

Interpretowanie raportu dotyczącego aplikacji e-mail usługi Office 365

Wykresy Użytkownicy i Klienci umożliwiają zapoznanie się z aktywnością aplikacji e-mail usługi Office 365.

Zrzut ekranu: Raporty usługi Office 365 — używani klienci poczty e-mail

1

W raporcie użycia aplikacji poczty e-mail w usłudze Office 365 można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

W widoku Użytkownicy można sprawdzić liczbę unikatowych użytkowników, którzy łączyli się z usługą Exchange Online przy użyciu dowolnej aplikacji e-mail.

4

W widoku Aplikacje można sprawdzić liczbę unikatowych użytkowników według aplikacji w wybranym okresie.

5

W widoku Wersje można sprawdzić liczbę unikatowych użytkowników poszczególnych wersji programu Outlook w systemie Windows.

5

 • Oś Y na wykresie na wykresie Użytkownicy reprezentuje całkowitą liczbę unikatowych użytkowników, którzy łączyli się z aplikacją dowolnego dnia w okresie raportowania.

 • Oś X na wykresie na wykresie Użytkownicy reprezentuje liczbę unikatowych użytkowników, którzy używali aplikacji w okresie raportowania.

 • Oś Y na wykresie Aplikacje przedstawia całkowitą liczbę unikatowych użytkowników, którzy używali konkretnej aplikacji w okresie raportowania.

 • Oś X na wykresie Aplikacje odpowiada liście aplikacji w organizacji.

 • Oś Y na wykresie na wykresie Wersje reprezentuje całkowitą liczbę unikatowych użytkowników korzystających z konkretnej wersji klasycznej programu Outlook. Jeśli nie będzie można rozpoznać numeru wersji programu Outlook, ta liczba będzie podana w raporcie jako nieustalona.

 • Oś X na wykresie na wykresie Wersje odpowiada liście aplikacji w organizacji.

6

Serie wyświetlane na wykresie można filtrować, klikając element w legendzie. Na przykład na wykresie Użytkownicy kliknij lub naciśnij pozycję Poczta na komputerze Mac lub Outlook Zrzut ekranu: lista klientów poczty e-mail. Kliknij klienta poczty e-mail, aby uzyskać więcej danych raportu związanych z tym klientem. , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące tych pozycji. Zmiana wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli. Poczta na komputerze Mac, Outlook dla komputerów Mac, Outlook (wersja klasyczna) i Outlook w sieci Web to przykłady aplikacji e-mail, które mogą być używane w organizacji.

7

Uwaga: Być może nie wszystkie elementy poniższej listy będą widoczne od razu — musisz wtedy dodać odpowiednie kolumny.

 • Nazwa użytkownika to nazwa właściciela aplikacji e-mail.

 • Data ostatniego działania wskazuje na datę ostatniego połączenia się aplikacji z usługą Exchange Online.

 • Poczta na komputerze Mac, Outlook dla komputerów Mac, Outlook, Outlook Mobile i Outlook w sieci Web to przykłady aplikacji e-mail, które mogą być używane w organizacji.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

8

Kliknij lub naciśnij przycisk Zarządzaj kolumnami, aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

Zrzut ekranu: raport Użycie aplikacji poczty e-mail usługi Office 365 — wybieranie kolumn

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×