Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Raport aktywności usługi Yammer

Jako administrator usługi Office 365 możesz wyświetlać dane dotyczące użycia produktów usługi Office 365 w organizacji za pomocą pulpitu nawigacyjnego Raporty. Zapoznaj się z tematem Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365. Raport aktywności usługi Yammer umożliwia zrozumienie poziomu zaangażowania organizacji w usłudze Yammer na podstawie liczby unikatowych użytkowników publikujących i odczytujących wiadomości w usłudze Yammer oraz oznaczających je jako lubiane, jak również liczby aktywności wygenerowanych w organizacji.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu dotyczącego aktywności usługi Yammer

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Wybierz widżet Aktywność usługi Yammer na pulpicie nawigacyjnym Raporty.

  Zrzut ekranu przedstawiający widżet raportów aktywności usługi Yammer na pulpicie nawigacyjnym Raporty usługi Office 365

  Możesz również wybrać pozycję Aktywność usługi Yammer z listy rozwijanej Wybierz raport.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Wybierz raport na pulpicie nawigacyjnym Raporty usługi Office 365

Interpretowanie raportu dotyczącego aktywności usługi Yammer

Wykresy Aktywność i Użytkownicy umożliwiają zapoznanie się z aktywnością użytkowników związaną z usługą Yammer.

Zrzut ekranu przedstawiający raport aktywności usługi Yammer z wyświetlonym wykresem aktywności i tabelą ze szczegółami użytkowników dla danej aktywności.

Raport aktywności zawiera następujące informacje.

 • Użyj kart dni, aby wyświetlić raport trendów aktywności usługi Yammer z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

 • Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

 • Wykres Aktywność umożliwia zrozumienie trendu intensywności aktywności usługi Yammer w organizacji. Pozwala dowiedzieć się, jak wygląda rozkład wiadomości opublikowanych, przeczytanych lub polubionych.

  Zrzut ekranu przedstawiający widok Aktywność w raporcie aktywności usługi Yammer w usłudze Office 365
  • Na wykresie Aktywność na osi Y przedstawiona jest liczba aktywności związanych z opublikowaniem, przeczytaniem lub polubieniem wiadomości.

 • Wykres Użytkownicy umożliwia zrozumienie trendu liczby unikatowych użytkowników generujących aktywność w usłudze Yammer. Można wyświetlić trend dotyczący użytkowników publikujących i odczytujących wiadomości w usłudze Yammer lub oznaczających je jako lubiane.

  Zrzut ekranu przedstawiający widok Użytkownicy w raporcie aktywności usługi Yammer w usłudze Office 365
  • Na wykresie aktywności Użytkownicy na osi Y przedstawiono liczbę użytkowników publikujących i odczytujących wiadomości w usłudze Yammer lub oznaczających je jako lubiane.

  • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

 • Serie wyświetlane na wykresie można filtrować, klikając element w legendzie. Na przykład na wykresie Aktywność kliknij lub naciśnij pozycję Opublikowane, Przeczytane lub Polubione, aby wyświetlić tylko informacje dotyczące poszczególnych aktywności.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje Opublikowane, Przeczytane i Polubione dla raportu aktywności usługi Yammer

  Zmiana wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

 • W tabeli pod wykresem przedstawiono zestawienie aktywności usługi Yammer na poziomie poszczególnych użytkowników.

  Menu umożliwia filtrowanie i sortowanie danych.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu opcji dla raportów dotyczących usługi Yammer

  Można również dodawać i usuwać kolumny. Dostępne kolumny:

  • Nazwa użytkownika    to adres e-mail użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

   W tej siatce są wyświetlani użytkownicy zalogowani do usługi Yammer przy użyciu konta usługi Office 365 lub zalogowani do sieci przy użyciu logowania jednokrotnego.

  • Nazwa wyświetlana    to pełna nazwa lub imię i nazwisko użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

  • Stan użytkownika    to jedna z trzech wartości: Aktywowany, Usunięty lub Zawieszony.

   Te raporty zawierają dane dotyczące aktywnych, zawieszonych i usuniętych użytkowników. Nie uwzględniają oczekujących użytkowników, ponieważ oczekujący użytkownicy nie mogą publikować ani odczytywać wiadomości lub oznaczać ich jako lubiane.

  • Data zmiany stanu (UTC)    to data zmiany stany użytkownika w usłudze Yammer.

  • Data ostatniego działania (UTC)    to data ostatniego opublikowania, odczytania lub polubienia wiadomości przez użytkownika.

  • Opublikowane    to liczba wiadomości opublikowanych przez użytkownika w określonym przedziale czasu.

  • Przeczytane    to liczba konwersacji przeczytanych przez użytkownika w określonym przedziale czasu.

  • Polubione    to liczba wiadomości oznaczonych jako lubiane przez użytkownika w określonym przedziale czasu.

  • Przypisany produkt to produkty w ramach usługi Office 365 przypisane do danego użytkownika.

  Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

 • Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Jakie dane zawierają te raporty?

 • Wszyscy klienci    Te raporty zawierają zagregowane dane dotyczące wszystkich klientów, w tym korzystających z usługi Yammer w przeglądarce lub za pomocą aplikacji dla systemu iOS lub Android.

 • Bez danych z sieci zewnętrznej    Dane z sieci zewnętrznej nie są uwzględniane w tych raportach.

 • Aktywowane sieci    Te raporty zawierają dane dotyczące sieci usługi Yammer, która jest częścią subskrypcji usługi Office 365. Wykres zawiera zagregowane użycie wszystkich użytkowników zalogowanych do sieci usługi Yammer niezależnie od tego, czy zalogowali się przy użyciu usługi Office 365, czy usługi Yammer.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×