Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Grupy usługi Office 365

Pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty. Raport dotyczący grup usługi Office 365 pozwala analizować aktywność grup usługi Office 365 w organizacji oraz uzyskać informacje na temat liczby tworzonych i używanych grup.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365 albo administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm.

Jak przejść do raportu dotyczącego grup usługi Office 365

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport wybierz pozycję Aktywność grup usługi Office 365.

  Wybieranie raportu — grupy usługi Office 365

Interpretowanie raportu dotyczącego grup usługi Office 365

Wykresy Grupy i Aktywność, Pliki i Magazyn umożliwiają zapoznanie się z aktywnością grup usługi Office 365.

Zrzut ekranu: Raporty usługi Office 365 — aktywności grup

1

W raporcie grup usługi Office 365 można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Widok Grupy zawiera liczbę wszystkich grup istniejących w danym dniu oraz grup aktywnych w tym dniu na podstawie konwersacji e-mail, wpisów w usłudze Yammer i działań na plikach programu SharePoint.

4

Widok Aktywność zawiera liczbę aktywności grup we wszystkich obciążeniach grup. Możesz wyświetlić liczbę wiadomości e-mail programu Exchange odebranych przez skrzynki pocztowe grup we wszystkich grupach w dowolnym dniu w okresie raportowania. Widoczne będą też wiadomości opublikowane, przeczytane i polubione w grupach usługi Yammer skojarzonych z grupami usługi Office 365.

5

Widok Pliki zawiera liczbę wszystkich i liczbę aktywnych plików we wszystkich witrynach grupy skojarzonych z grupą usługi Office 365.

6

Widok Magazyn zawiera informacje o całkowitej przestrzeni dyskowej używanej przez wszystkie witryny grup i skrzynki pocztowe grup.

7

 • Na wykresie Grupy oś Y przedstawia liczbę grup (które są widoczne jako łączna liczba grup względem liczby grup aktywnych).

 • Na wykresie Aktywność oś Y przedstawia liczbę wykonań aktywności w grupach usługi Office 365.

 • Oś Y na wykresie Pliki reprezentuje liczbę wszystkich plików lub liczbę aktywnych plików.

 • Oś Y na wykresie Magazyn reprezentuje całkowitą przestrzeń dyskową używaną przez witrynę lub skrzynkę pocztową grupy.

Oś X na wszystkich trzech wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

8

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Grupy kliknij lub naciśnij serię Wszystkie lub Aktywne Zrzut ekranu: raport grup usługi Office 365 — liczba wszystkich grup i liczba aktywnych grup , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana ta nie ma wpływu na informacje w siatce tabeli.

9

Lista wyświetlanych grup jest ustalana na podstawie zbioru wszystkich grup, które istniały (nie zostały usunięte) w najdłuższym (180-dniowym) przedziale czasu raportowania. Liczba działań (konwersacji e-mail, wpisów w usłudze Yammer i działań na plikach programu SharePoint) zależy od wybranego przedziału dat.

Uwaga: Być może nie wszystkie elementy poniższej listy będą widoczne od razu — musisz wtedy dodać odpowiednie kolumny.

 • Nazwa grupy to nazwa grupy.

 • Usunięte zawiera liczbę usuniętych grup. Jeśli grupa została usunięta, ale w okresie raportowania nastąpiła w niej aktywność, grupa ta pojawi się na siatce z flagą ustawioną na wartość Prawda.

 • Właściciel grupy to nazwa właściciela grupy.

 • Data ostatniego działania wskazuje na datę pojawienia się ostatniej wiadomości w grupie. Jest to najpóźniejsza data jakiegokolwiek działania w konwersacji e-mail, usłudze Yammer lub witrynie. 

 • Typ wskazuje typ grupy. Grupa może być publiczna lub prywatna.

 • Członkowie zawiera liczbę członków grupy.

 • Członkowie zewnętrzni zawiera liczbę członków zewnętrznych w grupie.

 • Exchange

  • Odebrane wiadomości e-mail zawiera liczbę wiadomości odebranych przez grupę.

  • Całkowita liczba elementów skrzynki pocztowej zawiera łączną liczbę elementów w skrzynce pocztowej grupy.

  • Używany magazyn skrzynki pocztowej zawiera informacje o przestrzeni dyskowej używanej przez skrzynkę pocztową grupy.

 • Pliki programu SharePoint

  • Całkowita liczba plików zawiera liczbę plików przechowywanych w witrynach grupy programu SharePoint.

  • Aktywne pliki zawiera liczbę plików w witrynie grupy programu SharePoint, na których wykonywano działania (wyświetlano je, modyfikowano, synchronizowano albo udostępniano wewnętrzne lub zewnętrzne) w okresie raportowania

  • Używany magazyn witryny (MB) zawiera informacje o przestrzeni dyskowej używanej w okresie raportowania.

 • Wiadomości w usłudze Yammer

  • Opublikowane zawiera liczbę wiadomości opublikowanych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

  • Przeczytane zawiera liczbę konwersacji przeczytanych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

  • Polubione zawiera liczbę wiadomości polubionych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

10

Kliknij lub naciśnij przycisk Więcej akcji Przycisk Więcej akcji w aplikacji Mobile OWA obok nagłówka kolumny, aby dodać kolumny do raportu lub je z niego usunąć.

Raport dotyczący grup usługi Office 365 — wybieranie kolumn

11

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×