Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty. Raport dotyczący aktywności użytkowników aplikacji Microsoft Teams pozwala uzyskać szczegółowe informacje o aktywności związanej z aplikacją Microsoft Teams w organizacji.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu aktywności użytkowników aplikacji Microsoft Teams

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport wybierz pozycję Aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams.

  Wybierz raport — aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams.

Interpretowanie raportu aktywności użytkowników aplikacji Microsoft Teams

Wykresy Aktywność i Użytkownicy umożliwiają zapoznanie się z aktywnością użytkowników związaną z aplikacją Microsoft Teams.

Raporty usługi Office 365 — aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams.

1

W raporcie Aktywność użytkowników aplikacji Microsoft Teams można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

W widoku Aktywność można sprawdzić liczbę działań w aplikacji Microsoft Teams według typu aktywności. Typy aktywności to liczba wiadomości czatu zespołu, wiadomości czatu prywatnego, połączeń lub spotkań.

4

W widoku Użytkownicy można sprawdzić liczbę użytkowników według typu aktywności. Typy aktywności to liczba wiadomości czatu zespołu, wiadomości czatu prywatnego, połączeń lub spotkań.

5

 • Oś Y na wykresie Aktywność przedstawia liczbę określonych działań.

 • Oś Y na wykresie Pliki przedstawia liczbę użytkowników uczestniczących w czatach zespołów, czatach prywatnych, połączeniach lub spotkaniach.

Oś X na wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

6

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Aktywność kliknij lub naciśnij serię Wiadomości kanałów, Wiadomości czatu, Połączenia lub Spotkania, aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana tego wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

Wykresy aktywności dotyczącej usługi Microsoft Teams można filtrować, klikając odpowiedni typ działania.

7

Lista wyświetlanych grup jest ustalana na podstawie zbioru wszystkich grup, które istniały (nie zostały usunięte) w najdłuższym (180-dniowym) przedziale czasu raportowania. Liczba działań zależy od wybranego przedziału dat.

Uwaga: Być może nie wszystkie elementy poniższej listy będą widoczne od razu — musisz wtedy dodać odpowiednie kolumny.

 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

 • Data ostatniego działania (UTC) odwołuje się do ostatniej daty, kiedy użytkownik uczestniczył w działaniu w aplikacji Microsoft Teams. 

 • Wiadomości kanałów to liczba unikatowych wiadomości opublikowanych przez użytkownika w czacie zespołu w danym okresie.

 • Wiadomości czatu to liczba unikatowych wiadomości opublikowanych przez użytkownika w czacie prywatnym w danym okresie.

 • Połączenia to liczba połączeń, w których uczestniczył użytkownik w danym okresie.

 • Spotkania to liczba spotkań online, w których uczestniczył użytkownik w danym okresie.

 • Inne działania to liczba innych działań w zespole wykonanych przez użytkownika.

 • Usunięte wskazuje, czy zespół został usunięty. Jeśli zespół został usunięty, ale w okresie raportowania nastąpiła w nim aktywność, grupa ta pojawi się na siatce z parametrem Usunięte ustawionym na wartość Prawda.

 • Data usunięcia to data usunięcia zespołu.

 • Przypisany produkt to lista produktów przypisanych do użytkownika.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

8

Kliknij lub naciśnij pozycję Kolumny, aby dodać kolumny do raportu lub je usunąć.

Raport aktywności użytkowników w aplikacji Teams — wybieranie kolumn

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Tematy pokrewne

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×