Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — aktywność programu SharePoint

Jako administrator usługi Office 365, masz dostęp do pulpitu nawigacyjnego Raporty, który umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Umożliwia on przejście do bardziej szczegółowych informacji o aktywności specyficznej dla poszczególnych produktów. Zapoznaj się z tematem Raporty aktywności w starym centrum administracyjnym usługi Office 365.

Możesz na przykład zrozumieć działanie każdego użytkownika mającego licencję na używanie programu SharePoint poprzez wyświetlenie jego interakcji z plikami. Ułatwia to także zrozumienie poziomu współpracy przez wyświetlanie liczby udostępnionych plików.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy. Nie martw się, jeśli jeszcze jej nie widzisz. Już wkrótce będzie dostępna!

Jeśli chcesz zrozumieć zakres aktywności dla każdej witryny programu SharePoint i użycie magazynu, wyświetl raport użycia witryn usługi SharePoint.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak dotrzeć do raportu aktywności programu SharePoint?

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Raporty z menu po lewej stronie lub kliknij widżet Raporty.

  Wyświetlanie nowych raportów aktywności usługi Office 365
 2. Użyj listy rozwijanej Wybierz raport w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Aktywność programu SharePoint.

  Wybieranie raportu

Interpretowanie raportu dotyczącego aktywności programu SharePoint

Możesz zobaczyć aktywność programu SharePoint w widokach Pliki i Użytkownicy.

Raport aktywności programu SharePoint

1

W raporcie aktywności programu SharePoint można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

W widoku Pliki można sprawdzić liczbę unikatowych licencjonowanych użytkowników wchodzących w interakcje z plikami przechowywanymi w witrynach programu SharePoint.

4

W widoku Strony można sprawdzić liczbę unikatowych stron odwiedzonych przez użytkowników.

5

W widoku Użytkownicy można obserwować trendy w liczbie aktywnych użytkowników. Użytkownik jest uznawany za aktywnego, jeśli wykonywał operacje na plikach (zapisywanie, synchronizowanie, modyfikowanie lub udostępnianie) lub odwiedził stronę w danym okresie.

Uwaga: Aktywność związana z pojedynczym plikiem może występować wielokrotnie, ale spowoduje uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku. Na przykład można zapisywać i synchronizować ten sam plik wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, ale spowoduje to uwzględnienie tylko jednego aktywnego pliku i jednego synchronizowanego pliku w danych.

6

 • Na wykresie Pliki oś Y przedstawia liczbę unikatowych plików, które zostały zapisane, zsynchronizowane, zmodyfikowane lub udostępnione przez użytkownika.

 • Na wykresie Użytkownicy oś Y przedstawia liczbę unikatowych użytkowników, którzy dokonali interakcji z plikiem (zapisywanie, synchronizowanie, modyfikowanie lub udostępnianie) w witrynie.

 • Na wykresie Strony oś X oznacza liczbę unikatowych stron odwiedzonych przez użytkownika.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

7

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Pliki kliknij lub naciśnij serię Wyświetlone lub edytowane, Zsynchronizowane, Udostępnione wewnętrznie lub Udostępnione zewnętrznie, aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana tego wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

8

W tabeli przedstawiono zestawienie aktywności na poziomie poszczególnych witryn.

Rozwinięte kolumny raportu aktywności programu SharePoint
 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika, który wykonał działanie w witrynie programu SharePoint.

 • Data ostatniego działania (UTC) to czas, gdy ostatnio wykonano operacje na plikach lub odwiedzono stronę w wybranym zakresie dat. Aby zobaczyć działanie, które wystąpiło w konkretnym dniu, wybierz datę bezpośrednio na wykresie.

  Wybieranie konkretnej daty na wykresie

  Spowoduje to odfiltrowanie tabeli i wyświetlenie danych o aktywności tylko tych użytkowników, którzy wykonywali działania w określonym dniu.

 • Wartość Pliki wyświetlone lub edytowane pokazuje liczbę plików, które zostały przekazane, pobrane, zmodyfikowane lub wyświetlone.

 • Wartość Zsynchronizowane pliki pokazuje liczbę plików, które zostały zsynchronizowane z witryną programu SharePoint z lokalnego urządzenia użytkownika.

 • Wartość Pliki udostępnione wewnętrznie pokazuje liczbę plików, które udostępniono użytkownikom w organizacji.

 • Wartość Pliki udostępnione zewnętrznie pokazuje liczbę plików, które udostępniono użytkownikom spoza organizacji.

 • Wartość Odwiedzone strony pokazuje liczbę odwiedzin unikatowych stron przez użytkownika.

 • Wartość Usunięte wskazuje, że licencja użytkownika została usunięta.

  Uwaga: Działania usuniętego użytkownika nadal będą wyświetlane w raporcie, jeśli usunięty użytkownik był licencjonowany w dowolnym momencie w wybranym okresie. Kolumna Usunięte pozwala łatwo zauważyć użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie byli aktywni, ale jednak ich dane zostały uwzględnione w raporcie.

 • Data usunięcia to data, kiedy usunięto licencję użytkownika.

 • Przypisany produkt to produkty usługi Office 365 przypisane do danego użytkownika.

9

Kliknij lub naciśnij ikonę Zarządzaj kolumnami Zarządzanie kolumnami , aby dodać kolumny do raportu lub usunąć je z niego.

10

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Przycisk Eksportuj . Spowoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwi wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Tematy pokrewne

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×