Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Aktywni użytkownicy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

Na przykład za pomocą raportu Aktywni użytkownicy można ustalić, ile licencji produktu jest używanych przez osoby w organizacji, oraz przechodzić do szczegółowych informacji o tym, którzy użytkownicy korzystają z jakich produktów. Ten raport może ułatwić administratorom zidentyfikowanie niewystarczająco wykorzystanych produktów lub użytkowników, którzy mogą wymagać dodatkowego szkolenia bądź dodatkowych informacji.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Wyświetlanie raportu Aktywni użytkownicy

  1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Office 365, a następnie kliknij pozycje Raporty > Użycie.

    W Centrum administracyjnym kliknij pozycję Raporty, a następnie pozycję Użycie.
  2. Na stronie Użycie wybierz pozycję Aktywni użytkownicy z listy rozwijanej.

    W menu rozwijanym „Wybierz raport” kliknij pozycję „Aktywni użytkownicy”

Interpretowanie raportu Aktywni użytkownicy

Raport Aktywni użytkownicy — przegląd

1

W raporcie Aktywni użytkownicy można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Na wykresie Aktywni użytkownicy jest wyświetlana dzienna liczba aktywnych użytkowników z podziałem na poszczególne produkty.

Na wykresie Usługi jest wyświetlana liczba użytkowników według typu aktywności i usługi.

4

  • Oś x na wykresie Aktywni użytkownicy odzwierciedla wybrany okres raportowania, a oś y reprezentuje dzienną liczbę aktywnych użytkowników z podziałem na typy licencji oznaczonych różnymi kolorami.

  • Na wykresie aktywności Usługi oś X reprezentuje poszczególne usługi udostępnione dla użytkowników w podanym okresie, a oś Y odzwierciedla liczbę użytkowników według stanu aktywności oznaczonych różnymi kolorami.

5

Serie wyświetlane na wykresie można filtrować, klikając element w legendzie. Zmiana tej opcji nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

6

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

7

Za pomocą kontrolek kolumn można zmieniać informacje wyświetlane w siatce tabeli.

Jeśli Twoją subskrypcję obsługuje firma 21Vianet, usługa Yammer nie będzie widoczna.

Opcje filtrowania na poziomie użytkowników

Nazwa kolumny

Opis

Nazwa użytkownika

Główna nazwa użytkownika

Nazwa wyświetlana

Nazwa wyświetlana skonfigurowana przez użytkownika. Inna niż „imię, nazwisko”, i nazwa użytkownika (uzytkownik@contoso.com).

Licencja

W tej kolumnie będą wyświetlane wartości Prawda lub Fałsz w zależności od tego, czy dla użytkownika włączono możliwość korzystania z usługi.

Data ostatniego działania

Zawiera najpóźniejszą datę, kiedy użytkownik korzystał z konkretnego produktu. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o aktywności w ramach każdego produktu, można skorzystać z raportu dotyczącego aktywności użytkowników w poszczególnych produktach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktywny użytkownik w raportach użycia usługi Office 365.

Data przypisania licencji

Data przypisania użytkownikowi licencji konkretnego produktu.

Usunięto

 W tej kolumnie będą wyświetlane wartości Prawda lub Fałsz w zależności od tego, czy użytkownik został usunięty w wybranym okresie raportowania.

Data usunięcia

Data usunięcia użytkownika.

Produkty przypisane

Produkty, dla których użytkownik ma licencje i do których ma dostęp.

Jeśli zasady firmy uniemożliwia wyświetlanie raportów, gdzie się informacje o użytkowniku, możesz zmienić ustawienia prywatności dla tych raportów. Zapoznaj się z jak ukryć szczegóły na poziomie użytkownika? sekcji w Raportach aktywności w Centrum administracyjnym usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×