Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — aktywacje pakietu Microsoft Office

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

Raport Aktywacje pakietu Office zawiera informacje o użytkownikach, którzy aktywowali subskrypcję pakietu Office na co najmniej jednym urządzeniu. Zawiera także podział na aktywacje subskrypcji usług Office 365 ProPlus, Project i Visio Pro dla Office 365, a także na aktywacje na komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach. Ten raport może pomóc Ci w zidentyfikowaniu użytkowników, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy w aktywowaniu swojej subskrypcji pakietu Office.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu dotyczącego aktywacji pakietu Office

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty.

 2. Kliknij widżet Aktywacje na pulpicie nawigacyjnym Raporty lub wybierz z listy rozwijanej.

  Zrzut ekranu: klikanie pozycji Użycie skrzynki pocztowej w celu przejścia do raportu o użyciu skrzynki pocztowej

Interpretowanie raportu dotyczącego aktywacji pakietu Office

Wykresy Aktywacje i Użytkownicy przedstawiają informacje na temat aktywacji pakietu Office w organizacji.

Raporty usługi Office 365 — liczba aktywacji pakietu Microsoft Office na komputerach i innych urządzeniach

1

Raport Aktywacje pakietu Office zawiera informacje o bieżącym stanie aktywacji licencji pakietu Office (data ważności raportu jest podana w prawym górnym rogu wykresu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Na wykresie Aktywacje przedstawiona jest liczba aktywacji pakietu Office na komputerach i innych urządzeniach.

4

Na wykresie Użytkownicy przedstawiona jest liczba włączonych użytkowników oraz liczba użytkowników, którzy aktywowali subskrypcję pakietu Office na komputerach lub innych urządzeniach.

5

 • Na wykresie Aktywacje oś Y przedstawia liczbę aktywacji pakietu Office.

 • Na wykresie Użytkownicy oś Y przedstawia czynności aktywowania pakietu Office przez użytkowników.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

6

Wyświetlane wykresy można filtrować, klikając wybrany element w obszarze legendy. Na przykład na wykresie Aktywacje możesz kliknąć lub nacisnąć pozycję System operacyjny Windows, Mac OS, Windows 10 Mobile, iOS lub Android Raporty usługi Office 365 — wyświetlanie danych dotyczących aktywacji na komputerach PC i Mac oraz urządzeniach z systemem Windows, iOS i Android , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danego systemu. Zmiana wyboru nie powoduje zmiany informacji w siatce tabeli.

7

W tabeli przedstawiono zestawienie aktywacji pakietu Office na poziomie użytkowników. Jest to lista wszystkich użytkowników wraz z przypisanym do nich produktem Office. Możesz dodawać do tabeli dodatkowe kolumny.

Raporty usługi Office 365 — dostępne kolumny w raporcie aktywacji pakietu Office
 • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika.

 • Nazwa wyświetlana to pełna nazwa lub imię i nazwisko użytkownika.

 • Licencje na produkty to produkty w ramach usługi Office 365 przypisane do tego użytkownika.

 • Data ostatniej aktywacji oznacza datę aktywowania pakietu Office na komputerze lub innym urządzeniu przez użytkownika.

 • Aktywacje na komputerach to liczba komputerów, na których dany użytkownik aktywował pakiet Office.

 • Aktywacje na urządzeniach to liczba urządzeń, na których dany użytkownik aktywował pakiet Office.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów użytkowników w raportach w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×