Raporty o niedostarczeniu poczty e-mail w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W razie problemu z dostarczeniem wysłanej wiadomości e-mail usługa Office 365 wysyła do nadawcy wiadomość e-mail z informacją o tym. Wiadomość e-mail, którą otrzymujesz, jest powiadomieniem o stanie dostarczenia, nazywanym również wiadomością zwróconą. Standardowe powiadomienie tego typu jest nazywane raportem o niedostarczeniu, który informuje, że wiadomość nie została dostarczona. Niedostarczenie może nastąpić z tak prostego powodu, jak literówka w adresie e-mail. Raporty o niedostarczeniu zawierają kod informujący o tym, dlaczego wiadomość e-mail nie została dostarczona, rozwiązania ułatwiające dostarczenie poczty e-mail, link do dodatkowej pomocy w sieci Web, a także szczegóły techniczne dla administratorów. Uzyskaj Dodatkowe informacje na temat zawartości wiadomości e-mail z raportem o niedostarczeniu.

Znajdowanie kodu raportu o niedostarczeniu i uzyskiwanie pomocy dotyczącej dostarczenia wiadomości e-mail

Poniższa tabela zawiera kody raportów o niedostarczeniu (nazywane również rozszerzonymi kodami stanu) najczęściej występujących wiadomości zwróconych i raportów o niedostarczeniu w usłudze Office 365.

Kod raportu o niedostarczeniu

Opis

Możliwa przyczyna

Informacje dodatkowe

4.4.316

Odmowa połączenia [Komunikat=Kod błędu łączy 10061]

Usługa Office 365 próbuje wysłać wiadomość na serwer poczty e-mail poza usługą Office 365, ale próby połączenia nie udają się ze względu na problem z połączeniem sieciowym w lokalizacji serwera zewnętrznego.

Ten błąd niemal zawsze wskazuje na problem z serwerem odbiorczym lub z siecią poza usługą Office 365. Błąd powinien zawierać również adres IP serwera lub usługi generującej błąd, który może zostać użyty do zidentyfikowania podmiotu odpowiedzialnego za naprawę błędu.

4.4.7

Message expired

Wiadomość znajdująca się w kolejce wygasła. Serwer wysyłający próbował przekazać lub dostarczyć wiadomość, ale nie udało się tego wykonać przed upłynięciem czasu wygaśnięcia wiadomości. Ten komunikat może również wskazywać, że osiągnięto limit nagłówka wiadomości na serwerze zdalnym lub osiągnięto inny limit czasu protokołu podczas komunikowania się z serwerem zdalnym.

Ten komunikat wskazuje zwykle na problem występujący na serwerze odbierającym. Sprawdź poprawność adresu adresata i określ, czy serwer odbierający został poprawnie skonfigurowany do odbierania wiadomości.

Może być konieczne ograniczenie liczby odbiorców w nagłówku wiadomości dla hosta, którego dotyczy ten błąd. Jeśli wyślesz tę wiadomość ponownie, zostanie ona jeszcze raz umieszczona w kolejce. Jeśli serwer odbierający jest dostępny, wiadomość zostanie dostarczona.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 4.4.7 w usłudze Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Wiadomość ma więcej niż 200 adresatów koperty SMTP w obrębie tej samej domeny.

Adresat koperty to oryginalny, nierozwinięty adresat użyty w poleceniu RCPT TO w celu przesłania wiadomości między serwerami SMTP. Gdy usługa Office 365 zwraca ten błąd, serwer wysyłający musi podzielić całość adresatów koperty na mniejsze części (fragmentowanie) i ponownie wysłać wiadomość.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Wiadomość wysyłana za pośrednictwem protokołu IPv6 musi być transportowana za pomocą metody SPF lub DKIM.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Obsługa anonimowych przychodzących wiadomości e-mail za pośrednictwem protokołu IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Wykryto podejrzane działania i wysyłanie została tymczasowo ograniczona do dalszej oceny.

Jeśli ta aktywność jest prawidłowa, wspomniane ograniczenie zostanie wkrótce zniesione.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Wykryto podejrzaną aktywność z podanego adresu IP. Została ona tymczasowo ograniczona do czasu jej dokładnego sprawdzenia.

Jeśli ta aktywność jest prawidłowa, wspomniane ograniczenie zostanie wkrótce zniesione.

5.1.0

Sender denied

Ten raport o niedostarczeniu często występuje w sytuacji, kiedy użyjesz programu Microsoft Outlook do zapisania wiadomości e-mail w postaci pliku, a następnie inna osoba otworzy tę wiadomość w trybie offline i odpowie na nią. Atrybut legacyExchangeDN jest zachowywany we właściwości wiadomości tylko wtedy, kiedy wiadomość zostanie dostarczona za pomocą programu Outlook, dlatego wyszukiwanie może zakończyć się niepowodzeniem.

Adres adresata został niepoprawnie sformatowany albo nie można poprawnie rozpoznać adresata. Pierwszym krokiem podczas rozwiązywania tego problemu jest sprawdzenie adresu adresata i ponowne wysłanie wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.1.0 w usłudze Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Przyczyny tego błędu mogą być następujące:

 • Nadawca niepoprawnie wprowadził adres e-mail adresata.

 • W docelowym systemie poczty e-mail nie istnieje określony adresat.

 • Skrzynka pocztowa adresata została przeniesiona, ale na komputerze nadawcy nie zaktualizowano pamięci podręcznej adresatów programu Outlook.

 • Istnieje nieprawidłowa starsza nazwa domeny (DN) dla usług domenowych w usłudze Active Directory skrzynki pocztowej adresata.

Ten błąd występuje zwykle, gdy nadawca wiadomości wprowadzi nieprawidłowy adres e-mail adresata. Nadawca powinien sprawdzić poprawność adresu e-mail adresata i ponownie wysłać wiadomość. Ten błąd może także wystąpić, jeśli adres e-mail adresata był poprawny w przeszłości, ale zmienił się lub został usunięty z docelowego systemu poczty e-mail.

Jeśli nadawca wiadomości znajduje się w tej samej organizacji co adresat i skrzynka pocztowa adresata nadal istnieje, określ, czy skrzynka pocztowa adresata została przeniesiona na nowy serwer poczty e-mail. W takim przypadku program Outlook mógł nie zaktualizować prawidłowo pamięci podręcznej adresatów. Poproś nadawcę, aby usunął ten adres adresata z pamięci podręcznej programu Outlook nadawcy, a następnie utwórz nową wiadomość. Ponowne wysłanie oryginalnej wiadomości spowoduje wystąpienie tego samego błędu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodami błędu od 5.1.1 do 5.1.20 w usłudze Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

The account has been blocked for sending too much spam (Konto zostało zablokowane z powodu wysyłania zbyt dużej ilości spamu). Zazwyczaj przyczyną tego problemu jest naruszenie konta (włamanie) przez złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie służące do wyłudzania informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.1.8 w usłudze Office 365.

5.2.121

Recipient's per hour message receive limit from specific sender exceeded (Przekroczono godzinowy limit liczby wiadomości odebranych przez adresata od określonego nadawcy).

Nadawca przekroczył maksymalną liczbę wiadomości, które może wysłać w ciągu godziny do określonego adresata w usłudze Office 365.

Nadawca lub automatyczny program obsługi poczty powinien spróbować ponownie później oraz zmniejszyć liczbę wiadomości wysyłanych do określonego adresata w ciągu godziny.

To ograniczenie pomaga chronić skrzynki odbiorcze użytkowników usługi Office 365 przed szybkim wypełnieniem dużą liczbą wiadomości wysyłanych przez wadliwe automatyczne systemy powiadomień lub innych masowo wysyłanych wiadomości od jednego nadawcy.

5.2.122

Recipient's per hour message receive limit exceeded (Przekroczono godzinowy limit liczby wiadomości odebranych przez adresata).

Adresat usługi Office 365 przekroczył liczbę wiadomości, które może otrzymać w ciągu godziny od wszystkich nadawców.

Nadawca lub automatyczny program obsługi poczty powinien spróbować ponownie później oraz zmniejszyć liczbę wiadomości wysyłanych do określonego adresata w ciągu godziny.

To ograniczenie pomaga chronić skrzynki odbiorcze użytkowników usługi Office 365 przed szybkim wypełnieniem dużą liczbą wiadomości wysyłanych przez wadliwe automatyczne systemy powiadomień lub innych masowo wysyłanych wiadomości.

5.3.190

Journaling on-premises messages to Office 365 not supported when Journaling Archive is disabled (Rejestrowanie wiadomości lokalnych w dzienniku usługi Office 365 nie jest obsługiwane, jeśli funkcja archiwum dziennika jest wyłączona).

Rejestrowanie wiadomości lokalnych w dzienniku usługi Office 365 nie jest obsługiwane w tej organizacji, ponieważ w jej ustawieniach usługi Office 365 nie włączono funkcji archiwum dziennika.

W środowisku lokalnym organizacji skonfigurowano regułę dziennika w celu rejestrowania wiadomości lokalnych w dzienniku usługi Office 365, ale funkcja archiwum dziennika jest wyłączona. Aby ten scenariusz działał, administrator usługi Office 365 w organizacji powinien włączyć funkcję archiwum dziennika lub zmienić regułę dziennika tak, aby te wiadomości były rejestrowane w innej lokalizacji.

5.4.1

Relay Access Denied

Serwer poczty, który generuje ten błąd, nie akceptuje poczty dla domeny adresata. Ten błąd jest zwykle spowodowany błędną konfiguracją serwera poczty lub systemu DNS.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.4.1 w usłudze Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Błąd konfiguracji spowodował pętlę poczty e-mail. Domyślnie po 20 iteracjach pętli poczty e-mail program Exchange przerywa pętlę i generuje raport o niedostarczeniu dla nadawcy wiadomości.

Ten błąd występuje w sytuacji, kiedy dostarczenie wiadomości generuje w odpowiedzi inną wiadomość. Ta wiadomość z kolei generuje kolejną wiadomość i proces jest powtarzany, tworząc pętlę. Aby nie dopuścić do wyczerpania zasobów systemowych, program Exchange przerywa pętlę poczty po 20 iteracjach. Pętle poczty są tworzone zwykle z powodu błędu konfiguracji na serwerze wysyłającym i/lub odbierającym pocztę. Sprawdź konfigurację reguł skrzynki pocztowej nadawcy i adresata, aby ustalić, czy jest włączone automatyczne przesyłanie dalej wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodami błędu od 5.4.6 do 5.4.20 w usłudze Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Program poczty e-mail dodał nieprawidłowe znaki (puste znaki nowego wiersza) do wysłanej wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.6.11 w usłudze Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Nadawca wiadomości nie może wysyłać wiadomości do adresata.

Ten błąd występuje, gdy nadawca próbuje wysłać wiadomość do adresata, ale nie ma do tego uprawnień. Dzieje się tak często, gdy nadawca próbuje wysyłać wiadomości do grupy dystrybucyjnej, która została skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować tylko wiadomości od członków tej grupy dystrybucyjnej lub innych autoryzowanych nadawców. Nadawca musi poprosić o uprawnienie do wysyłania wiadomości do tego adresata.

Ten błąd może się też pojawić, jeśli reguła transportu programu Exchange odrzuci wiadomość, ponieważ ta wiadomość będzie spełniała warunki skonfigurowane dla reguły transportu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.1 w usłudze Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Wysyłający system poczty e-mail nie ma uprawnień do wysłania wiadomości do systemu poczty e-mail w przypadku, gdy ten system poczty e-mail nie jest miejscem docelowym dla wiadomości.

Ten błąd występuje, gdy wysyłający system poczty e-mail próbuje wysłać anonimową wiadomość do odbierającego systemu poczty e-mail, a odbierający system poczty e-mail nie przyjmuje wiadomości dla domeny lub domen określonych dla co najmniej jednego adresata. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny tego błędu:

 • Inny podmiot próbuje użyć odbierającego systemu poczty e-mail do wysłania spamu, a odbierający system poczty e-mail odrzuca tę próbę. Jak to zwykle bywa w przypadku spamu adres e-mail nadawcy mógł zostać sfałszowany, w wyniku czego na adres e-mail niczego nie podejrzewającego nadawcy mógł zostać wysłany wynikowy raport o niedostarczeniu. Trudno jest uniknąć takich przypadków.

 • Rekord MX domeny wskazuje na odbierający system poczty e-mail, w którym ta domena nie jest akceptowana. Administrator odpowiedzialny za konkretną nazwę domeny musi naprawić rekord MX i/lub skonfigurować odbierający system poczty e-mail w taki sposób, aby akceptował wiadomości wysyłane do tej domeny.

 • Wysyłający system poczty e-mail lub klient, który powinien korzystać z odbierającego systemu poczty e-mail na potrzeby przekazywania wiadomości, nie ma odpowiednich uprawnień.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.1 w usłudze Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Wysyłający system poczty e-mail nie został uwierzytelniony w odbierającym systemie poczty e-mail. Odbierający system poczty e-mail wymaga uwierzytelniania przed przesłaniem wiadomości.

Ten błąd występuje, gdy serwer odbierający musi zostać uwierzytelniony przed przesłaniem wiadomości, a wysyłający systemu poczty e-mail nie został uwierzytelniony w odbierającym systemie poczty e-mail. Aby dostarczenie zakończyło się pomyślnie, administrator wysyłającego systemu poczty e-mail musi skonfigurować wysyłający system poczty e-mail do uwierzytelniania w odbierającym systemie poczty e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.1 w usłudze Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Wiadomość nadawcy jest odrzucana, ponieważ adres odbiorcy został skonfigurowany w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.12 w usłudze Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Nadawca nie ma uprawnienia do wysyłania wiadomości do grupy dystrybucyjnej, ponieważ nie znajduje się na liście dozwolonych nadawców grupy. W zależności od konfiguracji grupy być może nawet właściciel grupy musi znajdować się na liście dozwolonych nadawców, aby móc wysyłać wiadomości do grupy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.124 w usłudze Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Adresem odbiorcy jest lista dystrybucyjna grupy, która została skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata lub właściciel grupy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.133 w usłudze Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Adresem odbiorcy jest skrzynka pocztowa, która została skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.134 w usłudze Office 365.

5.7.13 lub 135

Sender was not authenticated for public folder

Adresem odbiorcy jest folder publiczny, który został skonfigurowany w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodami błędu 5.7.13 lub 5.7.135 w usłudze Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Adresem odbiorcy jest użytkownik poczty, który został skonfigurowany w taki sposób, aby odrzucać wiadomości wysyłane spoza organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator poczty e-mail organizacji adresata.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.136 w usłudze Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Adres IPv6 nadawcy musi mieć odwrotny rekord DNS, aby móc wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem protokołu IPv6.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Obsługa anonimowych przychodzących wiadomości e-mail za pośrednictwem protokołu IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Ze względu na wykrytą aktywność związaną z wysyłaniem spamu wysyłające konto zostało zablokowane.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 451 5.7.500-699 (ASxxx) w usłudze Office 365

Upewnij się, że zostały rozwiązane wszystkie problemy z kontem, i zresetuj swoje poświadczenia. Aby przywrócić możliwość wysyłania poczty za pomocą tego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną, korzystając z tego samego kanału co zwykle.

5.7.502

Access denied, banned sender

Ze względu na wykrytą aktywność związaną z wysyłaniem spamu wysyłające konto zostało zablokowane.

Upewnij się, że zostały rozwiązane wszystkie problemy z kontem, i zresetuj swoje poświadczenia. Aby przywrócić możliwość wysyłania poczty za pomocą tego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną, korzystając z tego samego kanału co zwykle.

5.7.503

Access denied, banned sender

Ze względu na wykrytą aktywność związaną z wysyłaniem spamu wysyłające konto zostało zablokowane.

Upewnij się, że zostały rozwiązane wszystkie problemy z kontem, i zresetuj swoje poświadczenia. Aby przywrócić możliwość wysyłania poczty za pomocą tego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną, korzystając z tego samego kanału co zwykle.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Adres adresata, z którym próbujesz się skontaktować, jest niepoprawny.

Sprawdź adres e-mail adresata i spróbuj ponownie.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Adresat, z którym próbujesz się skontaktować, jest niepoprawny.

Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z pomocą techniczną.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Serwer podejmuje próbę przedstawienia się (wysyłając polecenie HELO zgodnie z dokumentem RFC 821) jako serwer, z którym podejmowana jest próba nawiązania połączenia, zamiast przedstawienia własnej, w pełni kwalifikowanej nazwy domeny.

Nie jest to dozwolone i jest to typowe zachowanie, którym charakteryzują się roboty rozsyłające spam.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Adres IP, z którego próbujesz wysłać pocztę, został zablokowany przez organizację adresata.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z adresatem.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Z zakresu adresów IPv6 nadawcy próbowano wysłać zbyt wiele wiadomości w zbyt krótkim czasie.

Nie dotyczy

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Domen nadawcy w adresie 5322.From nie odpowiada wymaganiom DMARC.

Nie dotyczy

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Nadawca próbuje przesłać wiadomość do adresata za pośrednictwem protokołu IPv6, ale odbiorca nie akceptuje wiadomości e-mail przez protokół IPv6.

Nie dotyczy

5.7.511

Access denied, banned sender

Konto, za pomocą którego próbujesz wysłać wiadomość, zostało zablokowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie użytkownika, domeny lub adresu IP z listy zablokowanych po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej spam.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Wiadomość została wysłana bez prawidłowego adresu e-mail w polu „Od”.

Tylko usługa Office 365. Każda wiadomość musi zawierać prawidłowy adres e-mail w polu nagłówka „Od”. Prawidłowe formatowanie tego adresu obejmuje nawiasy ostre wokół adresu, np. <security@contoso.com>. Bez tego adresu usługa Office 365 odrzuci wiadomość.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Twój adres IP nadawcy został dodany do niestandardowej listy zablokowanych adresów w domenie adresata.

Twój adres IP nadawcy został zablokowany przez domenę, która otrzymała wiadomość e-mail. Jeśli uważasz, że Twój adres IP został omyłkowo dodany do niestandardowej listy zablokowanych adresów w domenie adresata, skontaktuj się z nim bezpośrednio i poproś o usunięcie adresu z tej listy.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

Adres IP, z którego próbujesz wysłać wiadomość, został zablokowany.

Upewnij się, że postępujesz według najlepszych rozwiązań dotyczących dostarczania poczty e-mail oraz że reputacja Twojego adresu IP nie została zmniejszona w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub wykrycia złośliwego ruchu. Jeśli masz pewność, że ta wiadomość została przesłana przez pomyłkę, możesz zażądać usunięcia adresu IP z tej listy za pomocą portalu samoobsługowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie portalu delist w celu samodzielnego usunięcia swojego adresu z listy zablokowanych nadawców usługi Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Ruch pochodzący z tej dzierżawy został w większości zakwalifikowany jako podejrzany, w wyniku czego możliwość wysyłania dla tej dzierżawy została zablokowana.

Upewnij się, że usunięto wszelkie naruszenia bezpieczeństwa i zamknięto otwarte przekaźniki, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną, korzystając z tego samego kanału co zwykle.

Co zawiera raport o niedostarczeniu?

Raporty o niedostarczeniu w programie Exchange są zaprojektowane tak, aby były łatwe do odczytania i zrozumienia dla użytkowników poczty e-mail oraz administratorów. Raporty o niedostarczeniu mogą mieć różne formaty. Najnowszy typ raportu o niedostarczeniu zawiera opis problemu przedstawiony w łatwo zrozumiały sposób oraz procedurę rozwiązania problemu. Poniższa ilustracja przedstawia format tego typu raportów o niedostarczeniu.

Najnowszy format powiadomienia o stanie dostarczenia (DSN) w usłudze Office 365

Informacje zawarte w raportach o niedostarczeniu najnowszego typu ułatwiają typowemu użytkownikowi poczty e-mail natychmiastowe rozwiązanie problemu. Gdy jest to niemożliwe, raport o niedostarczeniu przedstawia szczegółowe informacje dla administratorów oraz linki do dodatkowej pomocy w sieci Web. W najnowszych raportach o niedostarczeniu w usłudze Office 365 pojawiają się następujące pola.

Pole

Opis

Logo usługi Office 365   

Informuje o tym, że raport o niedostarczeniu został wygenerowany przez usługę Office 365. Nie oznacza to, że usługa Office 365 jest przyczyną błędu. Pozwala to określić, które punkty końcowe i usługi wiadomości biorą udział w transakcji poczty e-mail, co nie zawsze jest zrozumiałe w raportach o niedostarczeniu starszego typu.

Przyczyna   

W tej sekcji podano przyczynę niedostarczenia wiadomości.

Wskaźnik osoby odpowiedzialnej za naprawę   

Ta sekcja pozwala szybko zapoznać się z informacjami o problemie i o tym, kto powinien go rozwiązać. Na obrazie przedstawiono trzech podstawowych uczestników transakcji poczty e-mail w usłudze Office 365: nadawcę, usługę Office 365 i adresata. Czerwony obszar wskazuje zwykle miejsce wystąpienia problemu, który należy rozwiązać.

Jak rozwiązać ten problem   

Ta sekcja jest przeznaczona dla użytkownika końcowego lub nadawcy wiadomości e-mail, który otrzymał raport o niedostarczeniu. Wyjaśniono w niej, jak rozwiązać problem.

Więcej informacji dla administratorów poczty e-mail   

Ta sekcja zawiera szczegółowy opis problemu i rozwiązania, a także szczegóły techniczne i link do artykułu w sieci Web, który zawiera szczegółowe informacje.

Przeskoki wiadomości   

Ta sekcja zawiera informacje o czasach i odwołaniach systemu dotyczących wiadomości, dzięki czemu administrator może obserwować przeskoki wiadomości lub ścieżkę między serwerami. Przy użyciu tych informacji administrator może szybko wykrywać problemy między przeskokami wiadomości.

W przypadku raportów o niedostarczeniu w starszym formacie informacje mogą być podzielone na dwie sekcje: Informacje dla użytkownika i Informacje diagnostyczne dla administratorów. Poniższa ilustracja przedstawia format jednego z typów raportów o niedostarczeniu w usłudze Exchange Online.

Raport o niedostarczeniu zawierający informacje dla użytkowników i informacje diagnostyczne dla administratorów

Informacje dla użytkownika

Sekcja informacji dla użytkownika pojawia się jako pierwsza w niektórych raportach o niedostarczeniu, a jej głównym celem jest zapewnienie podsumowania informacji o niepowodzeniu. Ten tekst ma ułatwić nadawcy wiadomości ustalenie, dlaczego wiadomość została odrzucona i (jeśli to możliwe), jak pomyślnie wysłać ją ponownie. Wymienione są adresy e-mail wszystkich adresatów, a w obszarze poniżej adresu e-mail adresata podano przyczynę niepowodzenia. Ta sekcja może też zawierać nazwę serwera poczty, który odrzucił wiadomość.

Informacje diagnostyczne dla administratorów

Sekcja Informacje diagnostyczne dla administratorów zawiera dokładniejsze informacje techniczne, ułatwiające administratorom rozwiązanie problemu z dostarczaniem wiadomości. Zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego błędu, który wystąpił podczas dostarczania wiadomości, a także informacje o serwerze, który wygenerował raport o niedostarczeniu, oraz o serwerze, który odrzucił wiadomość. Ta sekcja ma następujący format:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Pole

Opis

Serwer generujący   

To pole wskazuje nazwę serwera poczty SMTP, który utworzył raport o niedostarczeniu. Jeśli poniżej adresu e-mail nadawcy nie jest wymieniony serwer zdalny, serwer generujący jest też serwerem, który odrzucił oryginalną wiadomość e-mail. Gdy zdalny serwer poczty potwierdza i akceptuje wiadomość, ale później odrzuca ją, na przykład ze względu na ograniczenia dotyczące zawartości, to ten serwer zdalny generuje raport o niedostarczeniu. Jeśli zdalny serwer poczty nigdy nie potwierdził ani nie zaakceptował wiadomości, raport o niedostarczeniu generuje serwer wysyłający w usłudze Exchange Online.

<Odrzucony adresat>   

Ta wartość jest adresem e-mail adresata. Jeśli nie powiodło się dostarczenie do więcej niż jednego adresata, wymienione są adresy e-mail wszystkich adresatów. Dla każdego adresata, którego dotyczy niepowodzenie, są też dołączone następujące informacje:

Pole

Opis

<Serwer zdalny>   

Ta wartość to nazwa serwera poczty, który odrzucił wiadomość. Jeśli oryginalna wiadomość została pomyślnie potwierdzona przez serwer odbierający, ale później została odrzucona, wartość serwera zdalnego nie jest podana.

<Rozszerzony kod stanu>   

Ta wartość jest przypisywana przez serwer poczty, który odrzucił oryginalną wiadomość, i wskazuje, dlaczego wiadomość została odrzucona. Te kody są zdefiniowane w dokumencie RFC 3463 i mają format abc x.y.z (wartości symboli zastępczych są liczbami całkowitymi). Na przykład kod 5.x.x oznacza błąd trwały, a kod 4.x.x oznacza błąd tymczasowy. Mimo że rozszerzony kod stanu jest często generowany przez zewnętrzny serwer poczty, usługa Exchange Online używa wartości rozszerzonego kodu stanu, aby ustalić tekst do wyświetlenia w sekcji informacji dla użytkownika.

<Odpowiedź SMTP>   

Ta wartość jest zwracana przez serwer poczty, który odrzucił oryginalną wiadomość. Ten tekst zawiera objaśnienie wartości rozszerzonego kodu stanu. Jest on zawsze prezentowany w formacie US-ASCII.

Oryginalne nagłówki wiadomości   

Ta sekcja zawiera pola nagłówka odrzuconej wiadomości. Te pola nagłówka mogą dostarczyć przydatnych informacji diagnostycznych, takich jak ścieżka, którą wiadomość przebyła przed odrzuceniem, lub to, czy wartość pola To jest zgodna z wartością odrzuconego adresata.

Jak interpretować powiadomienia o niedostarczeniu w programie Exchange

Załóżmy na przykład, że otrzymany raport o niedostarczeniu w programie Exchange zawiera następujące informacje:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Na podstawie sekcji informacji dla użytkownika można ustalić, że adresat to Ronald Slattery i że wiadomość została odrzucona przez serwer poczty mail.contoso.com, który nie jest serwerem poczty usługi Exchange Online ani Exchange Online Protection.

Z sekcji Informacje diagnostyczne dla administratorów wynika, że serwer alpineskihouse.com próbował nawiązać połączenie z serwerem mail.contoso.com w celu dostarczenia wiadomości do adresata ronald@contoso.com. Jednak w odpowiedzi serwer mail.contoso.com zwrócił błąd 530 5.7.1 Client was not authenticated. Raport o niedostarczeniu został wygenerowany przez serwer bigfish.com, ale to serwer mail.contoso.com faktycznie odrzucił wiadomość, więc to administratorzy domeny contoso.com są odpowiedzialni za przeanalizowanie i rozwiązanie problemu. Ten konkretny błąd wskazuje, że serwer mail.contoso.com jest tak skonfigurowany, aby nie akceptował anonimowych wiadomości e-mail z Internetu.

Mimo że ze względu na jej długość i złożoność w tym przykładzie pominięto sekcję oryginalnych nagłówków wiadomości (Original message headers), zazwyczaj można wyodrębnić przydatne informacje z następujących pól nagłówka:

 • To:   To pole może być przydatne, jeśli błędnie wpisano adres e-mail.

 • Received:   Te pola umożliwiają poznanie ścieżki przebytej przez wiadomość i ostatniego punktu przeskoku, który wygenerował powiadomienie o stanie dostarczenia, jeśli nie można tego łatwo ustalić na podstawie wartości Generating server (Serwer generujący) w raporcie o niedostarczeniu.

 • Received-SPF:   Jeśli ta wartość jest inna niż pass, sprawdź rekord DNS SPF (Sender Policy Framework) dla swojej domeny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i edytowanie niestandardowych rekordów DNS w usłudze Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej raportów o niedostarczeniu lub innych powiadomień o stanie?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×