Raporty o dostarczeniu

Jeśli Twoja organizacja korzysta zExchange Server 2013, możesz użyć raportów o dostarczeniu wOutlook Web App, aby znaleźć informacje o dostarczeniu na temat wysłanych lub odebranych wiadomości. Jeśli na przykład wyślesz wiadomość do pięciu osób, możesz sprawdzić stan dostarczenia tej wiadomości do poszczególnych osób.

Przejdź do ustawień Raporty o dostarczeniu:

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook. Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Outlook.

 3. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje.

 4. Na karcie Opcje wybierz pozycję Organizowanie wiadomości e-mail > Raporty o dostarczeniu. Lub na karcie Opcje w obszarze POCZTA > Układ wybierz pozycję Raporty o dostarczeniu.

Korzystanie z raportów o dostarczeniu

Wyszukiwanie informacji o dostarczeniu wiadomości

Wyniki wyszukiwania

Jakie dane zawiera raport o dostarczeniu?

Opcja Wyślij ten raport pocztą e-mail

Szczegółowe informacje o dostarczeniu

Podsumowanie dotychczasowych wyszukiwań

Co jeszcze należy wiedzieć?

Wyszukiwanie informacji o dostarczeniu wiadomości

Raporty dotyczące wysłanych przez siebie wiadomości możesz wyszukiwać za pomocą pola Wyszukaj wiadomości wysłane przeze mnie do. Możesz też wyszukiwać informacje dotyczące wiadomości, które ktoś wysłał do Ciebie — służy do tego pole Wyszukaj wiadomości wysłane do mnie przez.

Sekcja

Opis

Wyszukaj wiadomości wysłane przeze mnie do

Jeśli chcesz wyświetlić raporty o wszystkich wysłanych przez siebie wiadomościach, pozostaw to pole puste. Aby poszukać adresatów na liście adresów, kliknij pozycję Wybierz użytkowników. Kliknij dwukrotnie adresata w celu dodania go w polu Do. Po zakończeniu dodawania adresatów do wyszukania kliknij przycisk znacznik wyboru OK , aby zapisać wybrane opcje, lub kliknij pozycję odrzucanie Anuluj , aby je odrzucić.

Wyszukaj wiadomości wysłane do mnie przez

W przypadku tej opcji możesz podać tylko jeden adres. Aby wyszukać nadawcę na liście adresów, kliknij pozycję Wybierz użytkowników. Kliknij dwukrotnie nadawcę w celu dodania go w polu Od. Po dodaniu nadawcy, od którego chcesz wyszukać wiadomości, kliknij przycisk znacznik wyboru OK , aby zapisać wybrane opcje, lub kliknij pozycję odrzucanie Anuluj , aby je odrzucić.

Szukaj tych słów w wierszu tematu

To pole umożliwia zawężenie wyników. Wpisz całość lub część wiersza tematu wiadomości, w przypadku której chcesz sprawdzić informacje o dostarczeniu.

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub przycisk Wyczyść, aby przeprowadzić zupełnie nowe wyszukiwanie.

Wyniki wyszukiwania

Efektem wyszukiwania jest lista raportów o dostarczeniu dotyczących wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby zobaczyć informacje o jej dostarczeniu. Możesz też zaznaczyć wiadomość, a następnie kliknąć ikonę szczegółów edycja .

Sekcja

Opis

Od i Do

W tych kolumnach są pokazywane adresy e-mail lub nazwy wyświetlane nadawcy oraz adresatów wiadomości.

Temat

W tej kolumnie jest wyświetlany temat wiadomości.

Godzina wysłania

W tej kolumnie jest wyświetlana godzina dostarczenia wiadomości lub próby dostarczenia wiadomości.

Jakie dane zawiera raport o dostarczeniu?

W oknie dialogowym Raport o dostarczeniu są pokazywane stan dostarczenia oraz szczegółowe informacje o dostarczeniu dotyczące wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania.

 • Temat U góry raportu jest wyświetlany wiersz tematu wiadomości.

 • Od W tym miejscu jest widoczna nazwa wyświetlana lub adres e-mail osoby, która wysłała wiadomość. Nazwą wyświetlaną jest zwykle imię i nazwisko danej osoby.

 • Do W tym miejscu są widoczne nazwy wyświetlane lub adresy e-mail wszystkich adresatów wiadomości.

 • Wysłano W tym miejscu jest pokazywana data i godzina wyjścia wiadomości ze skrzynki pocztowej nadawcy.

 • Zamknij Klikając ten przycisk u dołu okna dialogowego, możesz zamknąć okno raportu o dostarczeniu.

Opcja Wyślij ten raport pocztą e-mail

Kliknięcie pozycji Wyślij ten raport pocztą e-mail spowoduje otwarcie nowej wiadomości e-mail zawierającej łącze do wybranego raportu o dostarczeniu. Taką wiadomość możesz wysłać do działu pomocy technicznej, administratora poczty e-mail albo nadawcy bądź odbiorcy wiadomości.

Szczegółowe informacje o dostarczeniu

W tym obszarze znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące bieżącego stanu wiadomości.

Sekcja

Opis

Raport o dostarczeniu dla

W tym miejscu są widoczne nazwy wyświetlane oraz adresy e-mail nadawcy i adresata.

Przesłano

W tym miejscu jest widoczny data i godzina przesłania wiadomości do serwera.

Stan

W tym miejscu jest widoczny najnowszy stan dostarczenia wiadomości. Możliwe stany:

 • NiepowodzenieWiadomości nie udało się dostarczyć.

 • Przeniesiono Wiadomość została wysłana na adres e-mail za pośrednictwem Internetu. Gdy wiadomość wyjdzie do zewnętrznego serwera poczty e-mail, nie można już jej śledzić.

 • Oczekiwanie Docelowa skrzynka pocztowa wiadomości e-mail jeszcze nie została odnaleziona albo wiadomość oczekuje na zatwierdzenie. (Wiadomość wysłana na monitorowany adres e-mail jest objęta procesem zatwierdzania).

 • Przemieszczono Wiadomość została dostarczona, została przeniesiona do innego folderu w skrzynce pocztowej adresata za pomocą reguły skrzynki odbiorczej.

 • Rozwinięta grupa Grupowy adres e-mail (na przykład lista pocztowa zawierająca adresy e-mail adresatów wiadomości) został rozwinięty w celu dostarczenia wiadomości do każdego adresata z tej grupy.

Podsumowanie dotychczasowych wyszukiwań

Obszar Podsumowanie dotychczasowych wyszukiwań jest widoczny tylko wtedy, gdy wiadomość została wysłana do więcej niż jednego adresata i została zaznaczona opcja Wyszukaj wiadomości wysłane przeze mnie do. Dostępne informacje obejmują łączną liczbę adresatów, do których wysłano wiadomość, oraz krótkie opisy stanu dostarczenia do poszczególnych adresatów. Aby wyświetlić szczegółowy stan dla wybranego adresata, wybierz tego adresata z listy.

Jeśli lista adresatów jest bardzo długa, możesz użyć opcji Wybierz użytkowników, aby ją zawęzić wyłącznie do adresatów, których chcesz sprawdzić.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • W polu Wyszukaj wiadomości wysłane przeze mnie do możesz dodać wiele nazw adresatów. Wyszukiwanie spowoduje wyświetlenie wszystkich wiadomości wysłanych do dowolnej osoby z listy wyszukiwania.

 • W polu Wyszukaj wiadomości wysłane do mnie przez można dodać tylko jedną nazwę.

 • Jeśli korzystasz z pola Szukaj tych słów w wierszu tematu, w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie wiadomości spełniające kryteria dotyczące nadawcy lub adresatów oraz kryteria dotyczące wiersza tematu.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×