Raporty dotyczące administracji wyszukiwania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Raporty dotyczące administracji wyszukiwania pomagają określić kondycję aplikacji usług wyszukiwania w farmie programu SharePoint. Dostępne są trzy typy raportów dotyczących administracji wyszukiwania:

 • Podstawowe raporty dotyczące administracji wyszukiwania. Domyślnie włączone. Są w nich prezentowane zagregowane dane monitorowania wysokiego poziomu ze wszystkich składników dla wybranej aplikacji usługi wyszukiwania. Dostępne są następujące cztery podstawowe raporty dotyczące administracji wyszukiwania:

  • Częstotliwość przeszukiwania według źródeł zawartości. Ten raport zapewnia wgląd w bieżące działania związane z przeszukiwaniem. Dane są posortowane według źródeł zawartości. Przeszukiwanie zakotwiczenia pojawia się jako oddzielne (wirtualne) źródło zawartości.

  • Częstotliwość przeszukiwania według typów. Ten raport zapewnia wgląd w bieżące działania związane z przeszukiwaniem. Dane są posortowane według elementów i czynności dla danego adresu URL. Do tych elementów i czynności należą zmodyfikowane elementy, usunięte elementy, ponowne próby, błędy i inne.

  • Ogólne opóźnienie związane z kwerendami. Ten raport zapewnia wgląd w bieżące działania związane z kwerendami, ukazując opóźnienia z głównych segmentów potoku kwerend i średnią liczbę kwerend na minutę.

  • Opóźnienie związane z kwerendą wewnętrzną programu SharePoint. Ten raport zapewnia wgląd w bieżące działania związane z kwerendami, ukazując szczegóły opóźnienia z części wewnętrznej programu SharePoint potoku kwerend (włączając bazy danych i składniki wyszukiwania) oraz średnią liczbę kwerend na minutę.

 • Zaawansowane raporty dotyczące administracji wyszukiwania. Domyślnie włączone. Są w nich prezentowane zagregowane, bardziej szczegółowe dane monitorowania ze wszystkich składników dla wybranej aplikacji usługi wyszukiwania. Dostępne są następujące trzy zaawansowane raporty dotyczące administracji wyszukiwania:

  • Przetwarzanie przeszukiwania według działań. W tym raporcie są opisane miejsca występowania przetwarzania przeszukiwania w potoku według minut. Czasy na składnik są grupowane według działań, takich jak filtrowanie lub dzielenie wyrazów.

  • Przetwarzanie przeszukiwania według składników. W tym raporcie są opisane miejsca występowania przetwarzania przeszukiwania w potoku według minut. Czasy są pogrupowane według składników, takich jak Program obsługi protokołu plików lub Dodatek plug-in zakotwiczenia.

  • Kolejka przeszukiwania. W tym raporcie jest opisany stan kolejki przeszukiwania i są wyświetlane przychodzące łącza do przetworzenia i wychodzące transakcje w kolejce.

 • Pełne raporty dotyczące administracji wyszukiwania. Gdy zostanie włączone pełne monitorowanie kwerend dla wyszukiwania, ten raport trendu używa danych kwerend do uzyskania wartości percentylu opóźnienia związanego z kwerendami. Poniżej jest opisany jedyny rodzaj pełnego raportu dotyczącego administracji wyszukiwania:

  • Trend opóźnienia związanego z kwerendami. W tym raporcie oprócz bieżącej częstotliwości przeszukiwania jest przedstawiony podział opóźnienia związanego z kwerendami na wartości percentylu po stronie serwera i użytkownika końcowego.

   Uwaga: Aby włączyć pełny raport dotyczący administrowania wyszukiwania, należy uruchomić następujące aplety poleceń środowiska Windows PowerShell:

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Aplikacja nosi nazwę"

   • $app = SPEnterpriseSearchServiceApplication zestaw — VerboseQueryMonitoring "wartość prawda"

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Aplikacja nosi nazwę"

   • $app. Update()

Wymagania wstępne dla raportów dotyczących administracji wyszukiwania

Aby uzyskać raporty dotyczące administracji wyszukiwania, należy mieć zainstalowane środowisko Microsoft SharePoint Server 2010 lub Microsoft Search Server 2010 zawierające przeszukane dane oraz witrynę Centrum wyszukiwania. Trzeba też się upewnić, że usługa stanu została włączona za pośrednictwem Kreatora konfiguracji farmy.

Nawigowanie do raportów dotyczących administracji wyszukiwania

Wszystkie raporty dotyczące administracji wyszukiwania znajdują się w folderze Raporty dotyczące administracji wyszukiwania. Aby uzyskać dostęp do tego folderu, trzeba być członkiem grupy Administratorzy farmy w programie SharePoint.

 1. W witrynie Administracja centralna kliknij pozycję Monitorowanie.

 2. Na stronie Monitorowanie w sekcji Raportowanie kliknij pozycję Wyświetl raporty administracyjne.

 3. Na stronie Biblioteka raportów administracyjnych kliknij pozycję Raporty dotyczące administracji wyszukiwania.

 4. Na stronie Raporty dotyczące administracji wyszukiwania kliknij raport, który chcesz przejrzeć. Aby przeglądać zaawansowane raporty dotyczące administracji wyszukiwania, kliknij pozycję Raporty zaawansowane.

Filtrowanie danych do raportów dotyczących administracji wyszukiwania

Domyślnie raporty dotyczące administracji wyszukiwania zawierają dane dla wszystkich aplikacji wyszukiwania z ostatnich 12 godzin. Dane raportów można filtrować na następujące sposoby:

Aby ograniczyć raport do jednej lub więcej aplikacji usług wyszukiwania

 1. Na stronie raportu kliknij ikonę filtru obok pola Aplikacja.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie wartości filtru wybierz aplikację usługi wyszukiwania i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj filtry, aby zaktualizować raport.

Aby ograniczyć raport do określonego okresu

 1. Na stronie raportu kliknij pozycje Data rozpoczęcia oraz Data zakończenia i określ daty i godziny wyznaczające odpowiedni okres.

 2. Kliknij przycisk Zastosuj filtry, aby zaktualizować raport.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach dotyczących administracji wyszukiwania, odwiedź witrynę TechNet.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×