Ręczne przetwarzanie odpowiedzi zbierania danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zbieranie i aktualizowanie danych przy użyciu poczty e-mail, użyj programu Access 2007 lub Access 2010 z programem Outlook 2007 lub Outlook 2010 do generowania i wysyłania wiadomości e-mail, która zawiera formularz wprowadzania danych. Adresaci wiadomości e-mail, a następnie wypełnij formularz formularzy i wysłać je jako odpowiedzi. Musisz przetwarzania odpowiedzi ręcznie, jeśli jest spełniony dowolny z następujących przypadkach:

  • Nie wybrano w programach Access i Outlook przetwarzania odpowiedzi automatyczne (to znaczy, jeśli nie zostało zaznaczone pole wyboru automatycznie Przetwarzaj odpowiedzi i dodawanie danych do bazy danych, w oknie dialogowym Opcje wiadomości E-Mail do zbierania danych po polu możesz pierwszego tworzone wiadomości e-mail do zbierania danych).

  • Mają być automatyczne przetwarzanie odpowiedzi, ale przetwarzanie nie powiodło się. W tym przypadku należy rozwiązać problem powodujący awarii przed podjęciem próby ręcznego przetwarzania odpowiedzi.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów automatyczne przetwarzanie zobacz artykuł Moje odpowiedzi zbierania danych nie są automatycznie przetwarzane.

Ręczne przetwarzanie odpowiedzi obejmuje rozpoczęciem operacji eksportowania w programie Outlook 2007 lub Outlook 2010. W danej chwili można eksportować tylko jedną odpowiedź.

Ważne: Należy unikać odpowiedzi, dla których kolumna Kategorie wyświetlany zielony kwadrat. Zielony kwadrat wskazuje, że wiadomość została już poprawnie przetworzone.

  1. W programie Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedź, którą chcesz przetworzyć ręcznie.

  2. Kliknij przycisk Eksportuj dane do programu Microsoft Office Access.

  3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych do programu Microsoft Access Przejrzyj szczegóły odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyeksportować.

    Jeśli operacji eksportowania zakończyło się powodzeniem, program Access wyświetli komunikat pomyślnie eksportowania danych do bazy danych. Jeśli kończy się niepowodzeniem, program Access wyświetli komunikat nie można zaimportować dane z powodu błędów, wraz z opisem problemów, które były przyczyną niepowodzenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×