Równomierne rozkładanie pracy nad projektem (bilansowanie przydziałów zasobów)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre z zasobów pracy mają zbyt dużej ilości pracy przydzielonej do nich? Za pomocą funkcji bilansowania zasobów w programie Project można rozwiązywać konflikty zasobów lub nadmiernych alokacji. Bilansowanie prac przez opóźnianie zadań lub dzielenie ich tak, aby przestaną być nadmiernie obciążone zasoby, które są przypisane do tych zadań.

Grafika bilansowania zasobów

Gdy jest bilansowania projektu nie zmienia się kto jest przydzielony do każdego zadania. Projekt poziomy tylko zasobów pracy, zasoby ogólne i zasoby zatwierdzone. Bilansuj zasoby materiałowe, zasobów kosztowych lub zasoby proponowane.

Uwaga: Ze względu na te zmiany w zadaniach bilansowanie może opóźnić datę zakończenia pewnych zadań i w związku z tym również projektu data zakończenia.

Porada: Zasoby z nadmierną alokacją są oznaczone w kolorze czerwonym w widokach zasobów, również terminarz zespołu. W widoku Wykres Gantta zasoby z nadmierną alokacją są oznaczone czerwoną wartość w kolumnie wskaźniki.

Przed przeprowadzeniem bilansowania warto zmodyfikować kilka ustawień.

 • Priorytetów zadań    , które służą do oznaczania ważności zadania i możliwości jego bilansowania.

 • Priorytetów projektu    , której określania dostępności projektu na potrzeby bilansowania.

 • Bilansowanie opcji,    które ułatwiają dostosowywanie jak projektu określa, które zadania są zbilansowane i w jakim stopniu.

Co chcesz zrobić?

Równomierne rozkładanie pracy przez bilansowanie

Modyfikowanie ustawień bilansowania

Ustawianie priorytetów zadań

Ustawianie priorytetów projektu

Rozdzielenie pracy nad projektem przez bilansowanie

 1. Kliknij kartę Zasoby.

 2. W grupie poziom kliknij jedną z następujących opcji.

  Grafika na poziomie grupy

 3. Poziom zaznaczenia    Służy do poziomu tylko zadania, które są zaznaczone. Aby zaznaczyć wiele zadań, które znajdują się obok siebie, wybierz pozycję pierwszego zadania w ramach zaznaczenia, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas zaznaczania ostatniego zadania w ramach zaznaczenia. Aby zaznaczyć wiele zadań, które nie sąsiadują ze sobą, zaznacz każdego zadania, naciskając klawisz CTRL podczas zaznaczania zadania.

  To jest przydatny, gdy może być dopuszczalny zasoby z nadmierną na niektórych zadań w planie projektu, ale chcesz rozwiązać nadmierna alokacja dla innych określonych zadań menedżerowie projektów

 4. Bilansowanie zasobów    Ta funkcja pozwala na tym samym poziomie tylko te zadania przydzielone zasoby określone. Kliknij przycisk Bilansuj zasób, a następnie wybierz zasób, do której są przydzielone zadania. Użyj klawisza CTRL, aby zaznaczyć wiele zasobów.
  Jeśli wybranego zasobu w pracę nad zadaniami, zawierających wiele zasobów, innych przydziałów nie były przenoszone.

 5. Bilansuj wszystko    Służy do poziomu wszystkich zasobów w wszystkich zadań w planie projektu.

 6. Opcje bilansowania    Umożliwia modyfikowanie ustawień, które są używane na potrzeby bilansowania w programie Project. Zobacz sekcję na Modyfikuj bilansowania ustawienia w tym artykule.

 7. Wyczyść bilansowanie    Umożliwia cofanie efekty poprzedniego bilansowania.

 8. Następnej nadmiernej alokacji    Umożliwia przejście do następnego zadania, zasoby z nadmierną alokacją. Umożliwia bardziej widoczne efekty bilansowania na poszczególne zadania.

Początek strony

Modyfikowanie ustawień bilansowania

Opcje bilansowania można zmodyfikować w celu dostrojenia sposobu, w jaki program Project ustala, które zadania mają być bilansowane i do jakiego stopnia.

 1. Kliknij kartę zasoby. Poziom w grupie kliknij przycisk Opcje bilansowania.

  Grafika na poziomie grupy

 2. W oknie dialogowym Bilansowanie zasobów w obszarze bilansowania obliczeń, wybierz sposób bilansowania ma być wykonywana.

  Automatyczne    po wybraniu automatycznego bilansowania, wyczyść pole wyboru Wyczyść wartości bilansowania przed bilansowaniem. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, projekt poziomy tylko nowe i nie zbilansowane przydziały. To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie, ale podczas bilansowania automatycznego pozostawienie tego zaznaczenia może znacząco spowolnić pracę w harmonogramie ponieważ bilansowania wszystkich zadań.

  w Szukaj nadmiernych alokacji kliknij okres lub podstawę czułości które bilansowaniu rozpozna nadmiernych alokacji. Dnia to ustawienie domyślne. To ustawienie określa punkt, w którym możesz uruchamiane bilansowanie: kiedy ma nadmierną alokację w ramach jednej minuty, jeden dzień, tydzień lub miesiąc.

  Ręczne    Bilansowanie ręczne (ustawienie domyślne) jest wyświetlany tylko po kliknięciu przycisku Poziom wszystkie. Bilansowanie automatyczne jest wykonywane przy każdej zmianie zadania lub zasobu. Użyj automatycznego bilansowania Jeśli chcesz zaplanować zadania, kiedy zasoby są przydzielone więcej pracy, niż mają wydajność.

 3. W obszarze Zakres bilansowania dla zaznacz bilansowanie całego projektu lub tylko zadań przypadających w określonym zakresie czasu.

 4. W polu Kolejność bilansowania zaznacz żądaną kolejność bilansowania:

  • Zaznacz pole wyboru Identyfikator tylko do poziomu zadań rosnąco ich identyfikatorów przed uwzględnieniem innych kryteriów.

  • Wybierz pozycję Standardowy aby najpierw sprawdzić współzależności poprzednik, zapas czasu, daty, priorytety i ograniczenia wykrywania, czy i w jaki sposób można bilansować zadania. (Jest to ustawienie domyślne).

  • Zaznacz pozycję Priorytet, Standard, aby najpierw sprawdzać priorytety zadań, a następnie kryteria standardowe.

 5. Aby zapobiec opóźnieniu daty zakończenia projektu, zaznacz pole wyboru Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu.

  Uwaga: Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, mogą być wyświetlane komunikaty o błędzie, informujące, że program Project nie może zbilansować całego harmonogramu. Przyczyną może być niewystarczający zapas czasu w harmonogramie, aby było można ponownie zaplanować przydziały bez przekroczenia zapasu czasu.

 6. Aby zezwolić na bilansowanie mające na celu dostosowanie zasobu, który pracuje niezależnie od innych zasobów nad tym samym zadaniem, zaznacz pole wyboru Bilansowanie może dostosowywać poszczególne przydziały zadania.

 7. Aby zezwolić na przerywanie zadań przez proces bilansowania (w wyniku podziału pracy pozostałej dla zadań lub podziału przydziałów zasobów), zaznacz pole wyboru Bilansowanie może powodować podziały pracy pozostałej. Jeśli zasób jest przydzielony równocześnie do zadań przekraczających możliwości realizacji określone w harmonogramie zasobu, zadanie, w którym jest praca pozostała, może zostać podzielone, a jego dalsza realizacja odbędzie się w czasie dopuszczanym przez harmonogram zasobu.

 8. Aby dodać zasoby proponowane, zaznacz pole wyboru poziomu zadań za pomocą typ proponowany.

 9. Aby zezwolić na zmianę ręcznie zaplanowanych zadań, zaznacz pole wyboru Bilansuj zadania zaplanowane ręcznie.

 10. Aby wyczyścić wyniki poprzedniego bilansowania przed kolejnym uruchomieniem tego procesu, kliknij przycisk Wyczyść bilansowanie.

 11. W przypadku stosowania bilansowania ręcznego kliknij przycisk Bilansuj wszystko. W przypadku bilansowania automatycznego kliknij przycisk OK.

Uwaga: 

 • Aby wyczyścić bilansowanie od razu przed podjęciem dowolnego działania, należy kliknąć polecenie Cofnij Bilansuj. Jeśli nie chce się cofnąć bilansowania, można też kliknąć polecenie Wyczyść bilansowanie, aby wyczyścić wyniki poprzedniego bilansowania.

 • Jeśli są bilansowane zadania w projektach, których harmonogramy tworzy się, rozpoczynając od daty zakończenia, to odnośnie do końca zadania lub przydziału stosuje się ujemne wartości opóźnienia. Dzięki temu data zakończenia przydziału zasobu lub zadania zmienia się na datę wcześniejszą.

 • Aby wyświetlić zmiany wprowadzone w zadaniach przez proces bilansowania, na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij dolnej części przycisk Wykres Gantta, a następnie kliknij polecenie Więcej widoków. Kliknij Wykres Gantta-bilans, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Początek strony

Ustawianie priorytetów zadań

Ustawianie priorytetów zadań umożliwiają określenie ważności zadania i możliwości jego bilansowania. Zostanie wprowadzona wartość priorytetu jest wartością subiektywną od 1 do 1000, której można określić stopień kontroli nad procesem bilansowania. Na przykład jeśli nie chcesz projektu do poziomu określonego zadania, należy ustawić swojego priorytetu na 1000. Domyślnie ustawienie wartości priorytetu to 500 lub średni poziom kontroli. Zadania, które mają niższy priorytet są opóźnione lub dzielone przed zadaniami, które mają wyższy priorytet.

 1. W polu Nazwa zadania kliknij dwukrotnie nazwę zadania, którego priorytet ma zostać zmieniony, a następnie kliknij pozycję Informacje o zadaniu.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w polu Priorytet wpisz lub wybierz priorytet.

Początek strony

Ustawianie priorytetów projektu

Można ustawić dostępności całego projektu dla bilansowania przez odpowiednie ustawienie priorytetu projektu. Na przykład, jeśli są współużytkowanie zasobów z innym projektem, który służy jako pula zasobów i nie chcesz, aby Bilansuj zadań w jednym z udostępnionych plików, ustaw udostępniony przez poziom priorytetu pliku do 1000.

 1. Kliknij kartę Projekt. W grupie Właściwości kliknij przycisk Informacje o projekcie.

 2. W polu Priorytet wpisz lub wybierz priorytet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×