Różnice w szerokości kolumny pomiędzy programem Excel 2011 dla komputerów Mac a nowszymi wersjami

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2018 r.

PROBLEM

Możesz zauważyć, że po otwarciu skoroszytu za pomocą programu Excel 2011 dla komputerów Mac występują pewne różnice w szerokości kolumn i wysokości wierszy w porównaniu z tym samym plikiem, który został otwarty w programie Excel 2016 dla komputerów Mac.  Jest to spowodowane celowymi zmianami wprowadzonymi w celu zwiększenia zgodności między programem Excel dla komputerów Mac i Excel dla innych platform, np. Windows. Różnice zaobserwowane pomiędzy programem Excel 2011 a 2016 dla komputerów Mac są również widoczne między wersjami programu Excel 2011 dla komputerów Mac oraz Excel 2010 (i późniejszymi wersjami) dla systemu Windows.

Uwaga: Podobne różnice w wyglądzie nie występują pomiędzy wersjami programu Excel dla systemu Windows 2010, 2013 lub 2016 a programem Excel 2016 dla komputerów Mac.

Wskazówki techniczne:

 1. Program Excel określa szerokość kolumn według szerokości czcionki używanej w stylu komórki „Normalne”, a jednostki stosowane dla określenia szerokości kolumny to „Szerokość znaku”.  „Szerokość znaku” zależy od czcionki i jej rozmiaru, zdefiniowanego w „Normalnym” stylu komórki. Jeśli czcionka jest wąska lub rozmiar czcionki jest mały,domyślna kolumna będzie wyświetlać się węższa, aniżeli gdyby czcionka była szersza i/lub większa w rozmiarze. Dostosowując rozmiar lub czcionkę w „Normalnym” stylu komórki, szerokości wszystkich kolumn zostaną ponownie przeliczone i odpowiednio dostosowane.

 2. Dlaczego pojawia się różnica pomiędzy programami Excel 2011 oraz Excel 2016 dla komputerów Mac?  Szerokość znaków w pikselach przekazywana jest do programu Excel przez system operacyjny.  Jeśli szerokość danej czcionki (w pikselach) nie jest liczbą całkowitą, jest ona dopasowywana do liczby całkowitej przez program Excel, ponieważ nie można wyświetlić pikseli o szerokości ułamkowej. Program Excel 2011 dopasowuje się do najbliższej większej liczby całkowitej, natomiast program Excel 2016 zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej, która odpowiada programowi Excel dla systemu Windows. Dla wielkości czcionek, których wartość jest zaokrąglana w dół przez program Excel 2016, szerokości kolumn będą się różnić.  

  Na przykład jeśli szerokość czcionki jest zgłoszona przez system operacyjny jako 6,48 piksela, Excel 2011 ustali szerokość znaku na 7 pikseli, z kolei program Excel 2016 dla komputerów Mac i Excel dla systemu Windows użyje 6-pikselowej szerokości znaku.  Jeśli kolumna jest szeroka na 10 znaków, będzie 10 pikseli szersza w programie Excel 2011, aniżeli w programie Excel 2016 oraz w Excel dla systemu Windows.

  W wielu arkuszach te różnice będą nieznaczne. Istnieją jednak przypadki, w których różnice będą widoczne, na przykład jeśli masz dużą liczbę kolumn w celu dopasowania ich na stronie wydruku. Będzie zatem możliwe, że zaokrąglenie w połączeniu z niewielkimi różnicami w obliczeniach szerokości kolumny mogą doprowadzić do widocznych różnic.  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak program Excel określa szerokości kolumn, przejdź do </c0>Opis jak szerokości kolumn są określane w programie Excelhttps://support.microsoft.com/help/214123/.

 3. Interfejs API używany w programie Excel stosowany do określania szerokości znaku dla danej czcionki został zmieniony ze względu na wycofanie interfejsu API stosowanego przez program Excel 2011.  Zastąpiony interfejs API w niektórych przypadkach zgłasza szerokość znaku inną niż starszy interfejs API starszych, co może powodować różnice, których program Excel nie jest w stanie uniknąć.

 4. Szerokości kolumn są wyświetlane jako liczba znaków lub w jednostkach fizycznych (cale lub centymetry), która z kolei jest obliczana jako liczba pikseli.  Rzeczywista szerokość kolumny może zostać zaokrąglona, aby mogła być wyrażona jako liczba pikseli.  Na przykład jeśli użytkownik dopasuje szerokość kolumny z 0,08 cm na 0,09 cm, szerokość kolumny może się nie zmienić, ponieważ wszystkie wartości można zaokrąglić do takiej samej całkowitej liczby pikseli.  Z tego powodu szerokości kolumn określone w jednostkach fizycznych mogą niedokładnie odpowiadać oczekiwanej fizycznej szerokości strony.  Na przykład jeśli ustawisz szerokości kolumny na 1 cm, może to spowodować niedokładne dopasowanie 21 kolumn na stronie o szerokości 21 cm.

 5. Dotyczy różnicy wysokości wiersza między programem Excel 2011 a program Excel 2016:
  Program Excel automatycznie dostosuje wysokość wiersza do czcionki i rozmiaru czcionki dla każdego wiersza, chyba że wysokości wierszy określono ręcznie przez użytkownika.  Czasem dodawane jest dopełnienie (puste miejsce) do wysokości wiersza, aby zmieścić daną czcionkę i jej rozmiar.  Ilość dopełnienia nieco się różni między programem Excel 2011 a programem Excel 2016 dla komputerów Mac. Te różnice wprowadzono, aby zwiększyć wyrównanie w między programami Excel dla komputerów Mac i systemu Windows, dzięki czemu zachowana jest większa spójność podczas wymiany plików.

STAN: OBEJŚCIE

Każdej z tych metod może działać w różnych sytuacjach, w zależności od zawartości i przeznaczenia skoroszytu. 

 1. W przypadku, gdy szerokości kolumn w skoroszycie są większe lub mniejsze niż oczekiwano, możesz zmienić jedno ustawienie, co spowoduje, że wszystkie szerokości kolumn zostaną ponownie obliczone (przeskalowane), aby uniknąć konieczności ręcznego zmieniania rozmiaru kolumny. Określ czcionkę i/lub rozmiar czcionki dla „Normalnego” stylu komórki mającej taką samą szerokość znaku w programie Excel 2011 i Excel 2016. Aby znaleźć taką czcionkę oraz jej rozmiar, użyj programu Excel 2016, aby otworzyć dokument, dla którego znasz układ w programie Excel 2011.  Zmień czcionkę i/lub jej rozmiar, a następnie sprawdź, czy układ jest zgodny z oczekiwaniami. Być może trzeba będzie wypróbować kilka czcionek i/lub rozmiarów, aby znaleźć pożądany rezultat.

 2. Aby uniknąć sytuacji, w której kolumny są szersze niż oczekiwano, co powoduje, że dodatkowa strona lub strony pojawią się po prawej stronie pożądanej strony (w widoku układu strony i po wydrukowaniu), możesz ustawić opcję „Skalowanie do rozmiaru”, aby dopasować szerokość do 1 strony, a wysokość „automatycznie”.  Powinno to zwęzić kolumny, aby zmieściły się w obrębie szerokości jednej strony.  Opcje te są dostępne na karcie „Układ strony” na Wstążce i znajdują się również w oknie dialogowym Ustawienia strony. W oknie dialogowym Ustawienia strony ustaw pole "Wysoki" jako puste, usuwając wartość.  Oznacza to, że obszar wydruku zostanie ustawiony na szerokość 1 strony, ale liczbę stron „wysokich” zostanie dostosowane odpowiednio do określonej szerokości.
  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe ustawień strony, pokazujące opcję skalowania „Dopasuj do” z szerokością na 1 stroną i nieokreśloną liczbą stron dla wysokości

 3. Dotyczy różnic jednostki miary kolumn między programem Excel 2011 a Excel 2016:

  1. Szerokość kolumny jest wyświetlana w tych samych jednostkach miary w widoku układu strony.

  2. W widoku normalnym szerokość kolumny przedstawiono w znakach i pikselach zamiast jednostkach fizycznych, ponieważ jednostki fizyczne nie mają bezpośredniego zastosowania do tego widoku. Aby wyświetlić jednostki fizyczne (cale/cm), możesz przełączyć się do widoku układu strony.

 4. Dotyczy różnic jednostki miary wierszy między programem Excel 2011 a Excel 2016:

  1. Wysokość wiersza jest wyświetlana w tych samych jednostkach miary w widoku układu strony.

  2. W widoku normalnym wysokość wiersza w programie Excel 2016 jest wyświetlana w punktach/pikselach zamiast calach/cm.  Aby wyświetlić jednostki w calach lub centymetrach, możesz przełączyć się do widoku układu strony.

 5. Zmienianie rozmiaru wierszy i kolumn — możesz zmienić jednocześnie rozmiar wielu wierszy lub kolumn, zaznaczając odpowiednie wiersze i kolumny i przeciągając krawędź jednego wiersza lub kolumny do odpowiedniej wysokości i szerokości.  Wszystkie zaznaczone wiersze lub kolumny otrzymają nadaną wielkość.  Precyzja odstępów określona jest jako jeden piksel, co pokazano poniżej.
  Zrzut ekranu przedstawiający sposób zmieniania rozmiaru szerokości kolumn w programie Excel za pomocą myszy

 6. W niektórych przypadkach obrazy mogą zostać rozciągnięte lub ściśnięte (tracąc współczynnik proporcji). Aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu, który początkowo został umieszczony w pliku, zaznacz obraz, przejdź do okienka formatowania obrazu i kliknij przycisk „Resetowanie”.
  Zrzut ekranu przedstawiający okienko Formatowanie obrazu w programie Excel, z wyróżnionym przyciskiem resetowania.
  Jeśli zajdzie konieczność zastosowanie tej procedury do wielu obrazów, można wykonać to przy użyciu języka VBA (makra). Za pomocą metody ShapeRange.ScaleHeight i ShapeRange.ScaleWidth można zresetować lub zmienić rozmiar obiektu.  Na przykład, zresetować wybrany kształt do oryginalnego rozmiaru przy zachowaniu jego lewego górnego rogu w bieżącej lokalizacji, użyj komendy „Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1, msoTrue msoScaleFromTopLeft”.

Więcej zasobów

Ikona ekspertów (mózg, koła zębate)

Zapytaj ekspertów

Nawiązuj kontakty z ekspertami, omawiaj najnowsze wiadomości, aktualizacje i najlepsze rozwiązania dotyczące programu Excel oraz czytaj naszego bloga.

Społeczność techniczna poświęcona programowi Excel

Ikona społeczności

Uzyskaj pomoc społeczności

Zadaj pytanie i poznaj rozwiązanie dzięki przedstawicielom obsługi technicznej, specjalistom MVP, inżynierom i innym użytkownikom programu Excel.

Forum poświęcone programowi Excel w witrynie Answers

Ikona sugestii dotyczącej funkcji (żarówka, pomysł)

Zasugeruj nową funkcję

Czekamy na sugestie i opinie! Przekazuj je! Chętnie Cię wysłuchamy.

Witryna UserVoice dotycząca programu Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×