Różnice między używaniem notesu w przeglądarce i w programie OneNote

Program Microsoft OneNoteOnline umożliwia sporządzanie notatek i organizowanie stron notatek w przeglądarce internetowej. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje edycji, użyj polecenia Otwórz w programie OneNoteOneNoteOnline. Po zapisaniu notesu w programie OneNote jest on zapisywany w witrynie sieci Web, w której został on otwarty, w OneNoteOnline.

Notes otwarty w OneNoteOnline jest taki sam, jak Notes otwarty w aplikacji klasycznej OneNote, ale niektóre funkcje działają inaczej w tych dwóch środowiskach.

W tym dokumencie

Formaty plików obsługiwane w programie OneNote dla sieci Web

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Funkcje różniące się między przeglądarką a pulpitem

Otwieranie notesów

Edytowanie i formatowanie

Śledzenie notatek

Recenzowanie

Obiekty

Formaty plików obsługiwane w programie OneNoteOnline

OneNoteOnline otwiera TE000130118 i nowsze notesy (pliki. one).

OneNoteOnline nie może otwierać notesów w innych formatach plików. Na przykład te formaty nie są obsługiwane: Notesy programu OneNote 2003 lub OneNote 2007 (one), pakiet OneNote Package (. ONEPKG) i plik PDF (Portable Document Format).

Początek strony

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas wyświetlania notatek w OneNoteOnline możesz wyświetlić listę rozwijaną notesu, rozwinąć i zwinąć sekcje, sprawdzić, kto przydzielił ci notatki, i zobaczyć poprzednie wersje strony.

Jednak niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarce niż w aplikacji klasycznej OneNote. Aby użyć funkcji niedostępnych w OneNoteOnline, kliknij pozycję Otwórz w programie OneNote (wymagaTE000130118 lub nowszej).

Funkcja

Działa tak jak w OneNoteOnline

Drukuj

Drukowanie nie jest dostępne w OneNoteOnline. Zamiast tego użyj funkcji drukowania przeglądarki. Użyj funkcji Podgląd wydruku, aby sprawdzić, czy jest wymagane przewijanie do części notesu, lub Przełącz orientację strony z pionowa na poziomą.

Audio i wideo

OneNoteOnline nie odtwarza zawartości audio ani wideo, ale multimedia są zachowywane w notesie, a pliki audio i wideo można pobierać na komputer, aby je odtworzyć.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie jest ograniczone do bieżącej sekcji w programie OneNoteOnline.

Powiększenie

Powiększenie nie jest dostępne w OneNoteOnline. Zamiast tego użyj funkcji powiększenie w przeglądarce.

Kształty, równania, pismo odręczne

W TE104103209OneNoteOnline są wyświetlane kształty i pismo odręczne, ale równania są wyświetlane jako symbole zastępcze. W programie SharePoint atrament jest widoczny, równania są wyświetlane jako symbole zastępcze, a kształty są ukryte.

Liniatura i kolor strony

OneNoteOnline nie mogą wyświetlać tych danych, ale są zachowywane w notesie.

Podziały wierszy

Podziały wierszy są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Początek strony

Funkcje różniące się między przeglądarką a pulpitem

Podczas edytowania notatek niektóre funkcje działają w przeglądarce inaczej niż w aplikacji klasycznej OneNote. W poniższych tabelach opisano, jak OneNoteOnline obsługuje funkcje, które mogą być stosowane do notatek. Aby korzystać z funkcji, które nie są dostępne w OneNoteOnline, kliknij pozycję Otwórz w programie OneNote (wymagaTE000130118 lub nowszej).

Otwieranie notesów

Funkcja

Działa tak jak w TE000001084

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

W bibliotekach programu SharePoint chronionych za pomocą usługi IRM OneNoteOnline otwiera notesy do czytania, ale nie do edycji. Nie można dodać ochrony za pomocą usługi IRM do notesów w OneNoteOnline.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działa tak jak w OneNoteOnline

Kopiowanie i wklejanie

Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz kopiowanie i wklejanie obrazów z sieci Web. Tekst w notesie jest zachowywany w oryginalnym formatowaniu, ale tekst, który został usunięty z zewnątrz OneNoteOnline utraci formatowanie, takie jak pogrubienie i kursywa.

Formatowanie czcionki

Stosowanie pogrubienia, kursywy, podkreślenia, czcionki, rozmiaru i koloru. Uwaga: polecenie Malarz formatów nie jest dostępne w OneNoteOnline.

Formatowanie tekstu

Wyrównywanie tekstu do lewej, do prawej lub do środka; Uruchamianie tekstu w kierunku od prawej do lewej lub od lewej do prawej; Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia; Formatowanie tekstu jako listy punktowanej lub numerowanej.

Numerowanie i punktory

Stosowanie wbudowanych formatów numeracji lub punktorów.

Style

Stosowanie jednej z galerii wbudowanych stylów. Możesz również wyczyścić formatowanie.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie jest ograniczone do bieżącej sekcji w programie OneNoteOnline.

Wstawianie odstępu

Polecenie służące do tworzenia pustego miejsca na stronie nie jest dostępne w OneNoteOnline. Spróbuj przenieść notatki, aby utworzyć pokój, lub Rozpocznij nową stronę.

Liniatura i kolor strony

Polecenia służące do zmieniania wyglądu strony są niedostępne w programie OneNoteOnline. Wiersze reguły i kolor strony są ukryte w OneNoteOnline, ale są zachowywane w notesie.

Współtworzenie

Wielu autorów może pracować jednocześnie w programie OneNote 2010, OneNoteOnline i aplikacji OneNote Mobile. Pokazywanie i ukrywanie imion i nazwisk autorów.

Śledzenie notatek

Funkcja

Działa tak jak w OneNoteOnline

Tagi

Dodawanie tagów do notatek z monitami i usuwanie znaczników w razie potrzeby. W OneNoteOnline nie można dostosowywać tagów, a Tagi niestandardowe nie są dostępne do zastosowania. W OneNoteOnline są jednak wyświetlane Tagi niestandardowe i można je usunąć.

Znajdowanie tagów

Ta funkcja nie jest dostępna w OneNoteOnline.

Integracja z programem Outlook

OneNoteOnline nie obsługuje poleceń współpracujących z programem Microsoft Outlook (Poczta E-mail, zadania programu Outlooklub dane spotkania).

Recenzowanie

Funkcja

Działa tak jak w OneNoteOnline

Narzędzia sprawdzające

Sprawdź pisownię i Ustaw język sprawdzania za pomocą wbudowanego słownika. OneNoteOnline nie korzysta ze słownika niestandardowego ani nie zawiera tłumaczenia ani tezaurusa.

Wersje strony

Wyświetlanie i Przywracanie poprzednich wersji strony.

Przeglądanie notatek według nieprzeczytanych, ostatnich i autorów

Notatki nie mogą być oznaczane jako przeczytane lub nieprzeczytane w OneNoteOnline i recenzowane zmiany wprowadzone przez ostatnie lub według autorów są niedostępne.

Obiekty

Funkcja

Działa tak jak w OneNoteOnline

Hiperlinki

Wstawianie, edytowanie i obserwowanie hiperlinków w sieci Web lub do innych stron w tym samym notesie. Linki do lokalizacji w notesie działają na stronie, ale nie w akapicie, na poziomie OneNoteOnline.

Tabele

Tabele są tworzone w taki sam sposób w OneNoteOnline, jak w aplikacji klasycznej OneNote.

Obrazy, obiekty clipart i wycinki ekranu

Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze lub wstawianie obiektów clipart dostępnych w witrynie Office.com. Możesz zmienić rozmiar obrazów i dodać tekst alternatywny. Bardziej zaawansowane funkcje pracy z obrazami, takie jak obracanie lub porządkowanie w warstwach z powrotem do przodu, nie są dostępne w OneNoteOnline. Nie możesz robić wycinków ekranu w OneNoteOnline, ale wycinki ekranu w notatkach są wyświetlane jako obrazy w OneNoteOnline.

Audio i wideo

Są one zachowywane w notatkach, ale nie można ich zapisywać w OneNoteOnline. Możesz pobrać pliki audio i wideo na komputer, aby je odtworzyć.

Kształty, równania i pismo odręczne

Nie można ich wstawiać ani edytować w OneNoteOnline. W TE104103209 można zaznaczać i usuwać kształty, pismo odręczne oraz symbole zastępcze równań. W programie SharePoint można zaznaczać i usuwać symbole zastępcze dla tych obiektów.

Symbole

Nie można ich wstawiać ani edytować w OneNoteOnline, ale OneNoteOnline wyświetla je zgodnie z oczekiwaniami.

Pliki osadzone

Pobierz je na komputer, aby go otworzyć.

Znacznik czasu

Polecenia służące do wstawiania bieżącej daty i godziny nie są dostępne w OneNoteOnline, ale OneNoteOnline są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Notatki połączone

Możliwość łączenia notatek z plikami nie jest dostępna w OneNoteOnline i linki do plików są ukryte. Są one jednak zachowywane w notatkach.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×