Różnice między używaniem notesu w przeglądarce i w programie OneNote

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft OneNote Online pozwala sporządzać notatki i organizować strony notatek w przeglądarce sieci web. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje edycji za pomocą polecenia Otwórz w programie OneNoteOneNote Online. Po zapisaniu notesu w programie OneNote zostanie on zapisany w witrynie sieci Web po otworzeniu w OneNote Online.

Notes otwarty w programie OneNote Online nie różni się od notesu otwartego w aplikacji klasycznej OneNote, jednak niektóre funkcje działają inaczej w tych dwóch środowiskach.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji OneNote Web App z programem SharePoint 2010, zobacz różnice między używaniem notesu w przeglądarce i w programie OneNote.

W tym artykule

Formaty plików obsługiwane w aplikacji OneNote Web App

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Funkcje, które różnią się w przeglądarce i w wersji komputerowej

Otwieranie notesów

Edytowanie i formatowanie

Monitorowanie notatek

Przeglądanie

Obiekty

Formaty plików obsługiwane w OneNote Online

Aplikacja OneNote Online umożliwia otwieranie notesów utworzonych w programie OneNote 2010 i późniejszych wersjach (pliki one).

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia otwierania notesów w innych formatach plików. Nie są obsługiwane na przykład następujące formaty: notesy programów OneNote 2003 i OneNote 2007 (one), pakiety OneNote Package (onepkg) i pliki Portable Document Format (PDF).

Początek strony

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas przeglądania notatek w aplikacji OneNote Online można przewracać strony, rozwijać i zwijać sekcje, sprawdzać autorów poszczególnych notatek i wyświetlać wcześniejsze wersje strony.

Niektóre funkcje działają jednak w przeglądarce inaczej niż w aplikacji klasycznej OneNote. Aby skorzystać z funkcji niedostępnych w aplikacji OneNote Online, kliknij przycisk Otwórz w programie OneNote (wymaga programu OneNote 2010 lub nowszej wersji).

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Drukowanie

Funkcja drukowania nie jest dostępna w aplikacji OneNote Online i należy korzystać z funkcji drukowania przeglądarki. Funkcja Podgląd wydruku umożliwia sprawdzenie, czy jest konieczne przejście do konkretnej części notesu albo zmiana orientacji strony z pionowej na poziomą.

Audio i wideo

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia odtwarzania treści audio i wideo, ale multimedia są zachowywane w notesie i można je pobierać na komputer lokalny w celu odtworzenia.

Wyszukiwanie

W aplikacji OneNote Online wyszukiwanie jest ograniczone do bieżącej sekcji.

Powiększanie

Funkcja powiększania nie jest dostępna w aplikacji OneNote Online i należy korzystać z funkcji powiększania przeglądarki.

Kształty, równania, rysunki odręczne

W usłudze OneDrive w aplikacji OneNote Online wyświetlane są kształty i rysunki odręczne, ale zamiast równań są wyświetlane symbole zastępcze. W programie SharePoint rysunki odręczne są wyświetlane, równania są widoczne jako symbole zastępcze, a kształty są ukrywane.

Liniatury i kolor strony

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia wyświetlania tych elementów, są one jednak zapisywane w notesie.

Podziały wierszy

Podziały wierszy są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Początek strony

Funkcje działające inaczej w przeglądarce i w wersji komputerowej

Podczas edytowania notatek niektóre funkcje działają w przeglądarce inaczej niż w aplikacji klasycznej OneNote. W poniższych tabelach opisano, w jaki sposób aplikacja OneNote Online obsługuje funkcje, których możesz używać w swoich notatkach. Aby korzystać z funkcji innych niż dostępne w aplikacji OneNote Online, kliknij przycisk Otwórz w programie OneNote (wymaga programu OneNote 2010 lub nowszej wersji).

Otwieranie notesów

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

W bibliotekach programu SharePoint, które są chronione za pomocą usługi IRM, aplikacja OneNote Online otwiera notesy do czytania, ale nie do edycji. Ochrony IRM nie można dodawać do notesów w aplikacji OneNote Online.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Kopiowanie i wklejanie

Można kopiować i wklejać tekst oraz obrazy z sieci Web. Tekst kopiowany i wklejany w obrębie notesu zachowuje swoje oryginalne formatowanie, ale tekst wklejany spoza aplikacji OneNote Online traci formatowanie, np. pogrubienie i kursywę.

Formatowanie czcionki

Do tekstu można stosować pogrubienia, kursywy i podkreślenia oraz ustawiać kolory, czcionki i rozmiary. Uwaga: w aplikacji nie jest dostępne polecenie Malarz formatówOneNote Online.

Formatowanie tekstu

Tekst można wyrównywać do lewej, prawej lub środka; określać jego kierunek: od prawej do lewej lub od lewej do prawej; zwiększać lub zmniejszać wcięcia; tworzyć listy punktowane i numerowane.

Numerowanie i punktory

Można stosować wbudowane formaty numerowania i punktowania.

Style

Można stosować jeden ze stylów dostępnych w galerii wbudowanych stylów. Można także usuwać formatowanie.

Wyszukiwanie

W aplikacji OneNote Online wyszukiwanie jest ograniczone do bieżącej sekcji.

Wstawianie odstępu

W aplikacji OneNote Online nie jest dostępne polecenie do tworzenia odstępów na stronie. Aby utworzyć pustą przestrzeń, przesuń istniejące notatki lub utwórz nową stronę.

Liniatury i kolor strony

W aplikacji OneNote Online nie są dostępne polecenia zmieniające wygląd strony. Liniatura i kolor strony są w aplikacji OneNote Online ukrywane, ale są zachowywane w notesie.

Współtworzenie

W aplikacjach OneNote 2010, OneNote Online i OneNote Mobile równocześnie może pracować wielu autorów. Możliwe jest wyświetlanie i ukrywanie nazw autorów.

Monitorowanie notatek

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Znaczniki

Można oznaczać notatki do monitorowania i w dowolnej chwili usuwać znaczniki. Aplikacja OneNote Online nie umożliwia dostosowywania znaczników i nie można w niej stosować znaczników niestandardowych, jednak w aplikacji OneNote Online są wyświetlane znaczniki niestandardowe i możliwe jest ich usuwanie.

Znajdowanie znaczników

Ta funkcja nie jest dostępna w aplikacji OneNote Online.

Integracja z programem Outlook

Aplikacja OneNote Online nie obsługuje poleceń współpracujących z programem Microsoft Outlook (Wyślij stronę pocztą e-mail, Zadania programu Outlook i Szczegóły spotkania).

Recenzowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Narzędzia sprawdzające

Można sprawdzać pisownię i określać język sprawdzania przy użyciu wbudowanego słownika. Aplikacja OneNote Online nie korzysta ze słownika niestandardowego i nie oferuje funkcji tłumaczenia ani tezaurusa.

Wersje stron

Wyświetlanie i przywracanie poprzednich wersji stron.

Przeglądanie notatek nieprzeczytanych, ostatnich i według autora

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia oznaczania notatek jako przeczytanych lub nieprzeczytanych ani przeglądania edycji według daty i autora.

Obiekty

Funkcja

Działanie w aplikacji OneNote Online

Hiperłącza

Można wstawiać, edytować i otwierać hiperłącza do sieci Web lub innych stron tego samego notesu. W aplikacji OneNote Online łącza do lokalizacji wewnątrz notesu funkcjonują na poziomie strony, nie akapitu.

Tabele

W aplikacji OneNote Online tabele są tworzone w sposób identyczny jak w przypadku aplikacji klasycznej OneNote.

Obrazy, obiekty clipart i wycinki ekranu

Można wstawiać obrazy zapisane na komputerze i obiekty clipart dostępne w witrynie Office.com. Istnieje możliwość zmiany rozmiarów obrazów oraz dodawania tekstu alternatywnego. W aplikacji OneNote Online nie są dostępne bardziej zaawansowane funkcje pracy z obrazami, takie jak rotacja i porządkowanie w warstwach. Aplikacja OneNote Online nie umożliwia tworzenia wycinków ekranu, ale wycinki ekranu zawarte w notatkach są wyświetlane w aplikacji OneNote Online jako obrazy.

Audio i wideo

Elementy tego typu są zachowywane w notatkach, lecz aplikacja OneNote Online nie umożliwia ich nagrywania. Istnieje możliwość pobrania plików audio i wideo na komputer lokalny w celu odtworzenia.

Kształty, równania i rysunki odręczne

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia wstawiania ani edytowania tych elementów. Usługa OneDrive pozwala na zaznaczanie i usuwanie kształtów, rysunków odręcznych i symboli zastępczych równań. W programie SharePoint możliwe jest zaznaczanie i usuwanie symboli zastępczych tych elementów.

Symbole

Aplikacja OneNote Online nie umożliwia wstawiania ani edycji tych elementów (aplikacja OneNote Online obsługuje jednak ich wyświetlanie).

Pliki osadzone

W celu otwarcia tych plików należy pobrać je na komputer lokalny.

Znacznik czasu

W aplikacji OneNote Online nie są dostępne polecenia wstawiania aktualnej daty i godziny (aplikacja OneNote Online obsługuje jednak ich wyświetlanie).

Notatki połączone

W aplikacji OneNote Online nie jest dostępna możliwość łączenia notatek z plikami, a łącza do plików są ukryte. Są one jednak zachowywane w notatkach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×