Różnice między formatem Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods) a formatem programu Excel dla systemu Windows (xlsx)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pracy z dwoma formatami plików (np. xlsx i ods) mogą występować różnice, które obejmują formatowanie i dostępność funkcji. Dane i zawartość możesz konwertować, ale sposób korzystania z zawartości może się różnić w zależności od używanych formatów.

Zmienianie domyślnego formatu plików

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Zapisywanie skoroszytów na liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format, który ma być używany domyślnie.

Jakie funkcje są obsługiwane, gdy arkusz kalkulacyjny programu Excel zostanie zapisany w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument?

W poniższej tabeli wymieniono funkcje programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, oraz funkcje, które nie są w nim obsługiwane.

 • Pełna obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani funkcjonalności.

 • Częściowa obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i funkcjonalnością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi     Funkcja programu Excel nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Planując zapisanie arkusza programu Excel w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, nie należy korzystać z tej funkcji, gdyż grozi to utratą zawartości, formatowania i funkcjonalności w objętej funkcją części arkusza.

 • Nie dotyczy    Ta funkcja została wprowadzona w nowszej wersji programu Excel dla systemu Windows.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz tabelę Elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Poziom obsługi

Program Excel 2013

Excel 2016

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Hiperłącza

Pełna obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperlinków.

Obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperłączy.

Formatowanie

Style komórki

Obsługa

Obsługa

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Obsługa

Obsługa

Drukowanie

Powtarzanie wierszy/kolumn

Brak obsługi

Brak obsługi

Drukowanie

Podziały stron

Obsługa

Obsługa

Drukowanie

Nagłówek/stopka

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Formuły

Obsługa

Obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Formuły

Wyrażenia regularne (RegEx)

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Komentarze do komórek (lub notatki)

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Komentarze z wątkami komórki

Brak obsługi

Komentarze z wątkami zostaną przekonwertowane na komentarze starsze po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Brak obsługi

Komentarze z wątkami zostaną przekonwertowane na komentarze starsze po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Obsługa

Obsługa

Obiekty OLE

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Ustawienia

Ustawienia okna

Brak obsługi

Brak obsługi

Ustawienia

Ustawienia arkusza/skoroszytu

Brak obsługi

Brak obsługi

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel jest obsługiwana ochrona bez hasła. Nie można jednak zapisywać ani otwierać plików z arkuszami chronionymi hasłem.

Ochrona

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Ochrona

Szyfrowanie

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Narzędzia danych

Sprawdzanie poprawności danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Dane zewnętrzne

Kwerendy sieci Web

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Dane zewnętrzne

Obiekty QueryTable

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Tabele

Wiersze sumy

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2013 nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2013 nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Style

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Układ

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Pola obliczeniowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Grupowanie

Częściowa obsługa

Częściowa obsługa

Tabela przestawna

Tabele przestawne IMBI

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele przestawne

Tabele przestawne OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Konsolidacja

Brak obsługi

Brak obsługi

Skoroszyty udostępnione

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Etykiety danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie trendów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Skrzynka i wąsy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Histogram

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres Pareto

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres pierścieniowy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres mapy drzewa

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres wodospadowy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Formuły OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kształty na wykresach

Brak obsługi

Brak obsługi

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (ods), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

 • Brak obsługi     Funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu Excel i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać arkusz w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Poziom obsługi

Program Excel 2013

Excel 2016

Kształty

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Tekst WordArt

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Opcje kształtów 3-W

Brak obsługi

Brak obsługi

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączy, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączy, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Brak obsługi

Kontrolki formularzy programu Excel

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekt łącza narzędzia Aparat fotograficzny/wklejony jako obraz

Brak obsługi

Brak obsługi

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2013, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2016, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Widoczność obiektów

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2013 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2016 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów z kształtami.

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3W

Brak obsługi

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Brak obsługi

Zmienianie domyślnego formatu plików

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Zapisywanie skoroszytów na liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format, który ma być używany domyślnie.

Jakie funkcje są obsługiwane, gdy arkusz programu Excel zostanie zapisany w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument?

W poniższej tabeli wymieniono funkcje programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, oraz funkcje, które nie są w nim obsługiwane.

 • Pełna obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

 • Częściowa obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi     Funkcja programu Excel nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Planując zapisanie arkusza programu Excel w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, nie należy korzystać z tej funkcji, gdyż grozi to utratą zawartości, formatowania i użyteczności w objętej funkcją części arkusza.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz Elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Microsoft Excel Starter 2010 nie wszystkie funkcje programu Excel 2010 na liście są obsługiwane w programie Excel Starter.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Program Excel 2007

Program Excel 2010

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Obsługa

Obsługa

Hiperłącza

Obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperłączy.

Obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperłączy.

Formatowanie

Style komórki

Obsługa

Obsługa

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Obsługa

Obsługa

Drukowanie

Powtarzanie wierszy/kolumn

Brak obsługi

Brak obsługi

Drukowanie

Podziały stron

Obsługa

Obsługa

Drukowanie

Nagłówek/stopka

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Formuły

Obsługa

Obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Komentarze komórki

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Obsługa

Pełna obsługa

Obiekty OLE

Pełna obsługa

Obsługa

Ustawienia

Ustawienia okna

Brak obsługi

Brak obsługi

Ustawienia

Ustawienia arkusza/skoroszytu

Brak obsługi

Brak obsługi

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel jest obsługiwana ochrona bez hasła. Nie można jednak zapisywać ani otwierać plików z arkuszami chronionymi hasłem.

Ochrona

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Ochrona

Szyfrowanie

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Narzędzia danych

Sprawdzanie poprawności danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Dane zewnętrzne

Kwerendy sieci Web

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Dane zewnętrzne

Obiekty QueryTable

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Tabele

Wiersze sumy

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2007 nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2010 nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Style

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Układ

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Pola obliczeniowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Grupowanie

Częściowa obsługa

Częściowa obsługa

Tabela przestawna

Tabele przestawne IMBI

Tabele przestawne

Tabele przestawne OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Konsolidacja

Brak obsługi

Brak obsługi

Przycisk Udostępnij skoroszyt (karta Recenzja)

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Etykiety danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie trendów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Brak obsługi

Formuły OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kształty na wykresach

Brak obsługi

Brak obsługi

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (ods), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

 • Brak obsługi     Funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu Excel i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać arkusz w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Program Excel 2007

Program Excel 2010

Kształty

Obsługa

Obsługa

Pola tekstowe

Obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Tekst WordArt

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Opcje kształtów 3-W

Brak obsługi

Brak obsługi

Obrazy

Obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączy, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączy, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Brak obsługi

Kontrolki formularzy programu Excel

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekt łącza narzędzia Aparat fotograficzny/wklejony jako obraz

Brak obsługi

Brak obsługi

Adnotacja odręczna

Obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na dowolny kształt.

Obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2007, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Obsługa

Niektórych obiektów nie może być pogrupowane razem w programie Excel 2010, obiekty są rozgrupowany, podczas otwierania pliku OpenDocument. Ta opcja uwzględnia pola wykresu, obrazu, kształtu lub tekstu zgrupowane obiektu OLE.

Widoczność obiektów

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2007 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Brak obsługi

Niewidoczne obiekty stają się widoczne po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2010.

Obramowanie obiektów

Obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów z kształtami.

Obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3W

Brak obsługi

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Brak obsługi

Jakie skutki ma edycja arkusza kalkulacyjnego w formacie OpenDocument?

Poniższa tabela pokazuje funkcji aplikacji Excel Online, które są w pełni lub częściowo lub nie są obsługiwane w formacie arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ODS).

 • Obsługiwane    Excel Online a formatem arkusz kalkulacyjny OpenDocument obsługuje tę funkcję. Zawartość, formatowanie i użyteczności nie zostaną utracone.

 • Częściowa obsługa    Excel Online a formatem arkusz kalkulacyjny OpenDocument obsługuje tę funkcję, ale formatowanie i związane z użytecznością mogą mieć wpływ. Nie tekstu lub danych jest tracona, ale formatowanie i sposób pracy z tekstem lub grafiką mogą się różnić.

 • Nieobsługiwane    Funkcja w aplikacji Excel Online nie jest obsługiwana w formacie arkusz kalkulacyjny OpenDocument. W formacie arkusz kalkulacyjny OpenDocument istnieje ryzyko utraty zawartość, formatowanie i użyteczności tej części arkusza kalkulacyjnego.

 • Nie dotyczy Ta funkcja została wprowadzona w nowszej wersji programu Excel dla systemu Windows.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Komentarze

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Podpis cyfrowy jest usuwany zaraz po wprowadzeniu zmiany w pliku. Zapisz kopię do edytowania i podpis zostanie usunięta z kopiowanego pliku

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Obsługa

Formatowanie

Style komórki

Obsługa

Hiperłącza

Pełna obsługa

Style hiperłączy mogą się zmienić.

Formuły

Pełna obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Formuły

Wyrażenia regularne

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale bardziej złożone filtry, takie jak filtry dat nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie trendów

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre linie trendu nie są obsługiwane.

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Etykiety danych

Brak obsługi

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Obsługa

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Obsługa

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Wykresy

Skrzynka i wąsy

Nie dotyczy

Wykresy

Histogram

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres Pareto

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres pierścieniowy

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres mapy drzewa

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres wodospadowy

Nie dotyczy

Współpraca

Współtworzenie

Brak obsługi

Komentarze komórki

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel jest obsługiwana ochrona bez hasła. Nie można jednak zapisywać ani otwierać plików z arkuszami chronionymi hasłem.

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Style tabeli nie są zapisywane dla plików otwartych w formacie ods.

Tabele

Wiersz sumy

Częściowa obsługa

Wiersze tabeli dodane do plików w formacie ods w aplikacji Excel Online są konwertowane na formuły, po ponownym otwarciu pliku.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Pełna obsługa

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×