Różnice między formatami plików ACCDB i MDB

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Access 2007 tworzy pliki w nowym formacie pliku, którego nie można otworzyć we wcześniejszych wersjach programu Access. W tym artykule opisano nowe funkcje formatu pliku Office Access 2007, monitoruje niektóre problemy, które mogą pojawić się podczas konwertowania starszych formatach plików i przedstawiono, jak zmieniły niektóre typy plików powiązanych z wcześniejszych wersji.

W tym artykule

Nowe funkcje formatu pliku programu Access 2007

Konwersja na starszych formatach plików

Typy plików

Tabele połączone

Replikacji

Nowe funkcje formatu pliku Access 2007

W Office Access 2007aparat bazy danych Microsoft Jet została dostosowana dla programów Microsoft Office 2007. Ta wersja pakietu Office Jet, o nazwie aparat bazy danych programu Access, pozwala na integrację z Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office Outlook 2007 oraz tworzenie wielowartościowego odnośnika pól i sprawia, że inne ulepszenia.

Pola wielowartościowego odnośnika    Większość programów baz danych, łącznie z wcześniejszych wersji programu Access, umożliwiają przechowywanie tylko jedną wartość w każdym polu. Jednak w Office Access 2007, można utworzyć pole odnośnika, które pozwala na przechowywanie wielu wartości w poszczególnych polach. W rzeczywistości program Access utworzy relacji wiele do wielu wewnątrz pola i ukrywa szczegóły implementacji za pomocą tabel systemowych.

Załóżmy, że masz tabelę zadań, która zawiera pole odnośnika, które można używać do przydzielania zadań pracownikom. Co zrobić, jeśli chcesz przydzielić zadanie kilku pracowników? We wcześniejszych wersjach programu Access możesz skonfigurować nowej tabeli odnośników w celu przechowywania kombinacji zadań i pracowników, a następnie zmienić formularzy i raportów umożliwia nową strukturę danych. W Office Access 2007 znacznie ułatwić ten proces powoduje wielowartościowego pola odnośnika. Elementy nie są zgrupowane na liście rozwijanej. Każdy element na liście ma teraz pole wyboru obok niej, dzięki czemu można wybrać dowolną liczbę przedmiotów. Wiele zaznaczeń są wyświetlane w polu, rozdzielając je przecinkami.

Łącza do dodatkowych informacji o wielowartościowych polach odnośników można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Typ danych Załącznik    Nowy typ danych załącznik umożliwia łatwe przechowywać wszystkie typy dokumentów i plików binarnych w bazie danych bez zwiększanie rozmiaru niepotrzebne bazy danych. Aby zmaksymalizować wykorzystanie miejsca, załączniki są kompresowane automatycznie, gdy jest to potrzebne. Można na przykład dołączyć dokument Microsoft Office Word 2007 z rekordem lub przechować serię obrazów cyfrowych. Można także ustawić wiele załączników do jednego rekordu.

Łącza do dodatkowych informacji o dołączanie plików do rekordów w sekcji Zobacz też.

Integracja z Windows SharePoint Services 3.0 i Office Outlook 2007    we wcześniejszych wersjach, uzyskiwanie dostępu do plików są blokowane z Windows SharePoint Services i programu Outlook, ponieważ niebezpieczny kod może zostać uwzględnione w bazie danych programu Access. Office Access 2007 używa innego formatu, który umożliwia kod, aby zweryfikować jako bezpieczny lub wyłączenie. Ta funkcja umożliwia bardziej pełni integracji baz danych programu Access z Windows SharePoint Services i Office Outlook 2007. Umożliwia także programy antywirusowe pozwalają znacznie łatwiejsze, pliki bazy danych programu Access.

Danych w trybie offline    Listy programu SharePoint w trybie offline za pomocą jednego kliknięcia można wykonać przy użyciu Office Access 2007. Można pracować z danymi w programie Access, a następnie zsynchronizować zmiany lub ponownie nawiązać połączenie z witryną programu SharePoint w późniejszym czasie.

Śledzenie historii dla pól typu Nota    Pola typu Nota są przydatne do przechowywania dużych ilości danych. W Office Access 2007 można ustawić właściwość (TylkoDołącz), który wymusza dostęp do zachowywanie historii wszystkich zmian do pola typu Nota. Można wyświetlić historię tych zmian. Ta funkcja także obsługuje funkcję przechowywania wersji w Windows SharePoint Services 3.0 tak, aby za pomocą programu Access do śledzenia zmian w polu "wiele wierszy tekstu", który jest przechowywany na liście programu SharePoint. Pole musi mieć wybraną opcję Dołącz zmiany do istniejącego tekstu na wartość Tak.

Początek strony

Konwersja na wcześniejsze formaty plików

Nowe funkcje opisane w poprzedniej sekcji nie są dostępne w wersji wcześniejszej niż Office Access 2007 programu Access. Jeśli spróbujesz zapisać go jako wcześniejszej wersji bazy danych (na przykład w formacie programu Access 2002 – 2003 lub bazy danych programu Access 2000) tworzenie bazy danych programu Office Access 2007, która korzysta z dowolnej z tych funkcji, program Access wyświetli komunikat.

Nie można zapisać tej bazy danych w formacie wcześniejszej wersji, ponieważ korzysta ona z funkcji wymagających bieżącego formatu pliku.

Nie można przekonwertować bazy danych w formacie starszej wersji (MDB), chyba że zmienisz bazę danych tak, aby nie są już używane te funkcje.

Początek strony

Typy plików

W tej sekcji przedstawiono typy plików, które są używane w formacie pliku Office Access 2007.

 • accdb    To jest standardowe rozszerzenie nazwy pliku dla baz danych w formacie pliku Office Access 2007. W tym formacie odbywa się rozszerzenia nazwy pliku mdb, który jest używany we wcześniejszych wersjach programu Access.

 • ACCDE    To jest rozszerzenie nazwy pliku dla plików Office Access 2007, które są skompilowany w postaci pliku "tylko do wykonywania". W tym formacie odbywa się MDE rozszerzenia nazwy pliku, który jest używany we wcześniejszych wersjach programu Access.

  Plik ACCDE jest "zablokowaną" wersją oryginalnego pliku accdb. Jeśli plik ACCDB zawiera dowolny kod Visual Basic for Applications (VBA), tylko kod skompilowany znajduje się w pliku ACCDE. W wyniku kod języka VBA nie można wyświetlić lub zmodyfikowane przez użytkownika. Ponadto użytkownicy Praca z plikami ACCDE nie można wprowadzać zmian w projekcie formularzy i raportów. Możesz tworzyć ACCDE plików z plików accdb, wykonując następujące czynności:

  1. W programie Office Access 2007 otwórz bazę danych, którą chcesz zapisać jako plik accde.

  2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Utwórz plik ACCDE. Obraz przycisku

  3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 • ACCDT    To jest rozszerzenie nazwy pliku dla szablony bazy danych programu Access.

 • accdr    Plik accdr jest nowe rozszerzenie nazwy pliku, który umożliwia otwieranie bazy danych w trybie wykonywania. Zmieniając rozszerzenia nazwy pliku bazy danych z accdb na accdr, można utworzyć wersję "blokady" Office Access 2007 bazy danych. Powrót do accdb, aby przywrócić pełną funkcjonalność bazy danych można zmienić rozszerzenie nazwy pliku.

 • .mdw    Pliki informacyjne grup roboczych przechowywanie informacji o zabezpieczonych bazach danych. Format pliku .mdw dla Office Access 2007 zostały wprowadzone żadne zmiany. Office Access 2007 Menedżer grupy roboczej tworzy .mdw plików, które są identyczne z tymi, które zostały utworzone w programie Access 2000 za pomocą programu Access 2003. Plików .mdw, które są tworzone w tych wcześniejszych wersjach mogą być używane przez baz danych w Office Access 2007.

  Uwaga: Office Access 2007 służy do otwierania bazy danych starszej wersji, która została zabezpieczona przy użyciu zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Jednak zabezpieczeń na poziomie użytkownika nie istnieje w bazach danych dla Office Access 2007. Nie ma żadnego polecenia na Wstążce (część interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent ), aby uruchomić Menedżera grupy roboczej, ale możesz nadal rozpoczynać Menedżer grupy roboczej w Office Access 2007, za pomocą DoCmd.RunCommandacCmdWorkgroupAdministrator polecenia w języku VBA Kod lub tworząc makra programu Access, która zawiera UruchomPolecenie z argumentem polecenieWorkgroupAdministrator .

 • LACCDB    Podczas otwierania bazy danych programu Office Access 2007 blokowanie plików jest kontrolowane przez plik blokowania z LACCDB rozszerzenia nazwy pliku. Plik LACCDB odnosi się do blokowania pliku utworzonego po otwarciu pliku wcześniejszej wersji programu Access (MDB). Typ pliku utworzonego zależy od typu pliku bazy danych, który jest otwierany, jaka wersja programu Access jest używany. Na przykład jeśli otworzysz plik Db1.mdb, program Access utworzy i otwiera plik o nazwie Db1.ldb. Z drugiej strony po otwarciu pliku Db1.accdb, program Access utworzy i otwierania pliku o nazwie Db1.laccdb. Blokowanie plików są usuwane automatycznie, gdy wszyscy użytkownicy Zamknij bazę danych.

  Jeśli osobnych plików blokowania obsługiwane są zarówno Office Access 2007 pliki, jak i plików, które zostały utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access, jest możliwe o nazwie Db1.mdb i Db1.accdb otwarty w Office Access 2007 w tym samym czasie bez tworzenia dowolnego pliku bazy danych konflikty. To, ponieważ są tworzone dwa różne pliki blokowania (.ldb i LACCDB). Istnieje także możliwość dla jednego użytkownika otworzyć plik mdb w Office Access 2007, gdy inny użytkownik otwiera samej mdb we wcześniejszej wersji programu Access. W tym przypadku obu sesji za pomocą samego pliku blokowania.

Początek strony

Tabele połączone

Można połączyć tabelę z wcześniejszym formacie pliku programu Access do bazy danych w nowszej wersji programu Access, ale nie można połączyć tabeli z nowszej wersji programu Access do bazy danych w starszej wersji programu Access. Na przykład można łączyć z bazy danych ACCDB z tabelami w innej bazie danych ACCDB lub z tabelami w bazie danych MDB. Jednak nie można połączyć z bazy danych MDB tabel w bazie danych ACCDB.

Replikacja

Replikacja nie jest obsługiwana w formacie pliku Office Access 2007. Za pomocą Office Access 2007 replikacji bazy danych, który został utworzony w starszym formacie pliku, ale nie bazy danych, która została utworzona w formacie Office Access 2007.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×