Publikowanie szablonu formularza na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można publikować szablonu formularza do nowej biblioteka dokumentów lub opublikować go jako nowy typ zawartości witryny dla serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Publikowanie szablonu formularza jako nowy typ zawartości witryny

Omówienie

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów, co formularz, który jest tworzony w tej bibliotece dokumentów będzie oparty na tym szablonie formularza. Publikowanie szablonu formularza w bibliotece dokumentów umożliwia szybkie wdrażanie formularza jednorazowego użytku, takich jak nieformalne ankietę, aby przechwycić restauracji preferencje dotyczące otwarcia zespołu.

Jeśli publikujesz szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0, można również wykonaj następujące czynności:

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny     Po opublikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny, możesz włączyć użytkowników, aby przypisać wiele szablonów formularzy do pojedynczej bibliotece dokumentów lub aby przypisać szablonu formularza w wielu bibliotekach zbiorze witryn. Zbiór witryn to zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualnej, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn. Może być wielu zbiorów witryn na każdego serwera wirtualnego. Typ zawartości witryny należy użyć powszechnie ponowne używanie informacji lub włączyć zbierania danych z wielu formularzy w jednym miejscu.

Umożliwianie użytkownikom edytowania pól przy użyciu widoku arkusza danych    Umożliwia użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla pola w widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów. Dzięki temu użytkownicy dodać lub zaktualizować dane dla jednego lub więcej formularzy bez konieczności otwierania formularzy.

Uwaga: Widoki arkusza danych są dostępne w przeglądarce sieci Web, tylko dla użytkowników, którzy mają Microsoft Office Access 2007 zainstalowane.

Uwaga: Pomocy technicznej dla bibliotek i typy zawartości witryny są różne w zależności od tego, czy na serwerze jest uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lub Windows SharePoint Services 3.0. W związku z tym należy poprosić administratora o Jeżeli nie masz pewności, jaka wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiony na serwerze.

Jeśli publikujesz szablon formularza zgodny z przeglądarką, użyj modułu sprawdzania projektu, aby zidentyfikować wszystkie problemy ze zgodnością w szablonie formularza, przed opublikowaniem Nowa biblioteka dokumentów. Moduł sprawdzania projektu zapewnia działanie szablonu formularza na serwerze, na którym działa InfoPath Forms Services. Moduł sprawdzania projektu służy do identyfikowania błędy w szablonie formularza, należy je rozwiązać, aby można było opublikować szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services.

Gdy zechcesz publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów, aby utworzyć bibliotekę dokumentów, aby zmodyfikować szablon formularza do użycia w nowej biblioteki dokumentów, można użyć Kreatora publikowania, a następnie, aby zapisać szablon formularza na serwerze templat domyślne e dla tej biblioteki dokumentów. Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny, Publishing Wizard służy do modyfikowania szablonu formularza jako typu zawartości witryny, a następnie zapisz szablon formularza jako typu zawartości witryny.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Przed opublikowaniem szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0 Sprawdź, czy z administratorem serwera:

 • Czy masz niezbędne prawa, aby utworzyć nową bibliotekę dokumentów lub opublikować nowy typ zawartości witryny na serwerze.

 • Czy użytkownicy mają praw niezbędnych do korzystania z biblioteki dokumentów na serwerze.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

 1. Jeśli publikujesz szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, Uruchamianie modułu sprawdzania projektu i rozwiąż wszelkie problemy ze zgodnością, które identyfikuje.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

  2. Napraw wszystkie błędy, które są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu , a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 2. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij Bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis nowej biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Wybierz pola w szablonie formularza, który ma być wyświetlany jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlania danych w kolumnach w bibliotece dokumentów w sekcji Zobacz też.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji wyświetlanych, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

  Jeśli szablon formularza jest publikowany, otrzymasz potwierdzenie na ostatniej stronie kreatora.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Otwórz bibliotekę dokumentów i przetestować proces wypełniania formularza na podstawie tego szablonu formularza, zaznacz pole wyboru Otwórz tę bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Biblioteka dokumentów zostanie otwarty w przeglądarce sieci Web. Po kliknięciu przycisku Nowy na pasku narzędzi listy formularz oparty na tym szablonie formularza zostanie otwarty w programie InfoPath.

   Porada: Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom wiedzieli, że szablonu formularza do wypełniania, wysyłając wiadomość e-mail z łączem do biblioteki dokumentów, w którym opublikowano szablonu formularza.

  2. Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

   Porada: W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza jako nowy typ zawartości witryny

 1. Jeśli publikujesz szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, Uruchamianie modułu sprawdzania projektu i rozwiąż wszelkie problemy ze zgodnością, które identyfikuje.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

  2. Napraw wszystkie błędy, które są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu , a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 2. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij Typ zawartości witryny (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Utwórz nowy typ zawartości. Na liście Typ bazowy zawartości na kliknij formularz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis dla tego nowego typu zawartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora w polu Określ lokalizację i nazwę pliku dla szablonu formularza wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. Przejdź do lokalizacji na serwerze, w której chcesz opublikować szablon formularza jako typu zawartości witryny. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Wybierz pola w szablonie formularza, który ma być wyświetlany jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlania danych w kolumnach w bibliotece dokumentów w sekcji Zobacz też.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji wyświetlanych, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

 14. Upewnij się, że szablon formularza jest typu zawartości w witrynie programu SharePoint.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint w przeglądarce sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu strony kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  3. W obszarze Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij typy zawartości witryny.

   Szablon formularza powinien być wymieniony w obszarze Typy zawartości programu InfoPath w Galeria typów zawartości witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×