Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Jeśli masz dostęp do Usługi programu Excel, który serwer działa Microsoft Office SharePoint Server 2007 jest możliwe uruchamianie usług obliczeniowych programu Excel, można opublikować skoroszyt w tym serwerze tak, aby inni użytkownicy mają dostęp do wszystkich lub części danych zawierającą w przeglądarka przez Używanie Microsoft Office Excel Web Access.

Gdy skoroszyt jest publikowany w usługach programu Excel, cały skoroszyt jest publikowany na serwerze, ale można zdefiniować części skoroszytu (na przykład poszczególne arkusze i nazwane zakresy, wykresy), który chcesz wyświetlić w Microsoft Office Excel Web Access usług programu Excel. Wyświetlanie tylko określonego części skoroszytu i za pomocą uprawnień Office SharePoint Server 2007 chronić skoroszyt przed nieautoryzowanym dostępem możesz zachować danych w skoroszycie poufne podczas włączania autoryzowani użytkownicy odświeżanie, są obliczane i interakcji przy użyciu wyświetlanych danych.

Można także zdefiniować parametry. Parametry są pojedynczej komórki, które może mieć ich wartości zdefiniowane przez użytkowników Microsoft Office Excel Web Access. Za pomocą parametrów udostępniania komórki, które można dysku Obliczanie skoroszytu, takich jak analizy warunkowej, który używa wartości, które użytkownicy będą wprowadzać w komórkach, które są określane jako parametrów.

Ważne: Możliwość publikowania skoroszytu w usługach programu Excel jest dostępna jedynie w pakietach Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007 i Microsoft Office Enterprise 2007 oraz w programie Microsoft Office Excel 2007.

 1. Tworzenie nowego skoroszytu i wprowadź dane, które chcesz udostępnić lub Otwórz istniejący skoroszyt, który chcesz opublikować w usługach programu Excel.

 2. Aby w przyszłości móc zdefiniować parametry, nadaj nazwy edytowalnym komórkom.

  Uwaga: Parametry można definiować tylko dla nazwanych pojedynczych komórek zawierających wartości. Nie można definiować parametrów dla nazwanych zakresów zawierających więcej niż jedną komórkę.

  Aby nazwać komórki, wykonaj następujące czynności:

  1. W arkuszu zaznacz komórkę, do której chcesz wprowadzić można edytować w przeglądarce i Microsoft Office Excel Web Access.

  2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Definiuj nazwę.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. W polu Nazwa wpisz nazwę, która ma zostać użyta dla parametru.

  4. Kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok przycisku Publikuj, a następnie kliknij polecenie Usługi programu Excel w grupie Rozpowszechnij dokument do innych osób.

  Uwaga: Jeśli opcja usług programu Excel jest niedostępna, oznacza to, że używana wersja programu Office Excel 2007 nie obsługuje funkcji publikowania skoroszytu w usługach programu Excel. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących udostępniania skoroszytów znajdują się w sekcji Zobacz też.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź ścieżkę do serwera, akceptując przy tym sugerowaną nazwę skoroszytu lub wprowadzając nową.

  W razie potrzeby miejsca docelowego. Na komputerze z systemem Windows Vista odszukaj lub wpisz ścieżkę do serwera na pasku adresu. Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows XP zlokalizuj serwer na liście Zapisz w, lub wpisz ścieżkę do serwera przed nazwą pliku. Na przykład wpisz http://witryny/serwera/nazwy pliku

  Uwaga: Program Excel może opublikować na serwerze tylko skoroszyt w następujących formatach programu Microsoft Office Excel 2007: format plików oparty na języku XML (xlsx) lub binarny format plików programu Office Excel 2007 (xlsb).

 5. Kliknij przycisk Opcje usług programu Excel.

 6. Na karcie Pokaż wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyświetlić cały skoroszyt w usługach programu Excel, zaznacz Cały skoroszyt, w polu listy.

  • Aby wyświetlić tylko określone arkusze w usługach programu Excel, wybierz pozycję Arkusze w polu listy, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, które nie mają być widoczne.

   Uwaga: Domyślnie są zaznaczone wszystkie arkusze. Aby po wyczyszczeniu niektórych pól wyboru szybko powrócić do wyświetlania wszystkich arkuszy, można zaznaczyć pole wyboru Wszystkie arkusze.

  • Aby wyświetlić tylko określone elementy (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne) w usługach programu Excel, w polu listy wybierz pozycję elementy w skoroszycie, a następnie zaznacz pola wyboru elementów, które mają być wyświetlane.

   Uwaga: W przypadku wybrania elementów o tej samej nazwie w usługach programu Excel będzie dostępny tylko jeden z tych elementów. Aby wyświetlić wszystkie elementy w usługach programu Excel, należy zmienić nazwy tych elementów tak, aby każdy miał unikatową nazwę. Nazwy tabel można zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych można zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych można zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy zduplikowanych elementów, takich jak nazwane zakresy, można zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

 7. Aby zdefiniować parametry, kliknij kartę Parametry.

  Uwaga: Parametry można definiować tylko dla nazwanych pojedynczych komórek zawierających wartości. Nie można definiować parametrów dla nazwanych zakresów zawierających więcej niż jedną komórkę.

 8. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie zaznacz pole wyboru parametru, który ma zostać dodany.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

 11. Aby sprawdzić, czy widoczne obszary skoroszytu są poprawnie wyświetlane w przeglądarce, zaznacz pole wyboru Otwórz ten skoroszyt w mojej przeglądarce po zapisaniu pliku.

  Uwagi: 

  • Skoroszyt otwarty w programie Excel będzie zawsze pokazywany w całości i w razie potrzeby będzie można modyfikować jego treść. Gdy treść skoroszytu zostanie zaktualizowana i zapisana, zmiany zostaną automatycznie wprowadzone na serwerze.

  • Przy użyciu Microsoft Office Excel Web Access w przeglądarkach, innych użytkownicy mogą przeglądać i analizowania danych w arkuszu, który jest wyświetlany. Ta osoba może pracować z nią za pomocą niektórych funkcji programu Excel, takich jak sortowania i filtrowania danych, lub za pomocą funkcji rozwijania szczegółów w tabeli przestawnej. Jeśli ustawisz parametrów nazwanych komórek w skoroszycie, użytkowników można edytować te komórki i zdefiniuj wartości.

  • Jeśli skoroszyt jest publikowany w usługach programu Excel, można używać funkcji Office SharePoint Server 2007 do zarządzania i konfigurowania usług programu Excel lub, aby ustawić uprawnienia do zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do skoroszytu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Office SharePoint Server 2007 pomocy.

  • Jeśli użytkownicy Microsoft Office Excel Web Access nie masz uprawnień do otwarcia skoroszytu w programie Excel, mogą utworzyć migawkę skoroszytu wartości, które mogą je wyświetlać w Microsoft Office Excel Web Access. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia migawek skoroszytu zobacz Microsoft Office Excel Web Access pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×