Publikowanie skoroszytu w bibliotece programu SharePoint w programie Excel dla systemu Windows

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz opublikować skoroszyt w bibliotece programu Microsoft SharePoint, aby inne osoby mogły go wyświetlać i edytować w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania programu Excel na swoich komputerach. Publikowanie to zasadniczo to samo co zapisywanie, ale z pewnymi wbudowanymi opcjami, które pozwalają kontrolować, co mogą wyświetlać inne osoby otwierające skoroszyt w przeglądarce.

Przyjęcie w całej organizacji zwyczaju zapisywania lub publikowania skoroszytu w centralnej witrynie programu SharePoint może pomóc uniknąć pojawiania się nieco różnych wersji tego samego skoroszytu rozsyłanego w wiadomościach e-mail.

Ustawiając pewne opcje publikowania, możesz wyróżnić określone części skoroszytu, takie jak wykresy, lub wykluczyć inne części z wyświetlania w przeglądarce. Możesz na przykład pokazać wykres, ale nie dane, na podstawie których został utworzony. Możesz też pokazać niektóre arkusze osobom, które muszą mieć do nich dostęp, i ukryć pozostałe arkusze.

W tym artykule pokazano, jak opublikować skoroszyt w programie Excel dla systemu Windows, a nie obejmuje łączenia skoroszytu lub danych skoroszytu programu Excel Web Access Web Part na stronie programu SharePoint.

Podczas publikowania skoroszytu w witrynie programu SharePoint cały skoroszyt jest zapisywany w programie SharePoint. Użytkownik z wymaganymi uprawnieniami programu SharePoint może wyświetlać cały skoroszyt i pracować z nim zarówno w przeglądarce, jak i w programie komputerowym Excel.

Jeśli w programie SharePoint została wdrożona aplikacja Office Online, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w programie komputerowym Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu komputerowego Excel, w siatce przeglądarki skoroszyt może edytować równocześnie wielu użytkowników. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w aplikacji Excel Online, oznacza to, że aplikacja Office Online jest dostępna.

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu możesz wybrać arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że chociaż w tym trybie można określić, które elementy będą widoczne, to na serwerze programu SharePoint jest zapisywana cała zawartość skoroszytu.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości w komórce na potrzeby pracy z formułą znajdującą się w innej komórce, przed opublikowaniem skoroszytu ustaw tę komórkę jako zdefiniowaną nazwę w programie Excel. Następnie możesz dodać tę zdefiniowaną nazwę jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje wyświetlania w przeglądarce.

Na przykład na poniższym rysunku komórka D2 ma zdefiniowaną nazwę „Oprocentowanie”. W przeglądarce użytkownik wprowadza wartość 5,625 w polu Oprocentowanie w okienku Parametry, a następnie klika przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Parametr wprowadzony w okienku jest używany w komórce D2

Uwaga: Jeśli utworzysz fragmentatory dla tabeli programu Excel i zdefiniujesz nazwę dla zakresu komórek zawierającego tę tabelę i te fragmentatory, nie będzie można używać fragmentatorów do filtrowania tabeli w przeglądarce, jeśli opublikujesz zdefiniowany zakres. Jeżeli opublikujesz tabelę lub cały arkusz bądź skoroszyt, fragmentatory będą działać w przeglądarce zgodnie z oczekiwaniami.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij pozycję SharePoint.

 2. Jeśli widzisz folderu programu SharePoint w obszarze bieżący, ostatnie lub starsze, kliknij odpowiedni folder.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.


  W przeciwnym razie kliknij przycisk Przeglądaj, wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz opublikować skoroszyt.

  Kliknij folder programu SharePoint lub kliknij przycisk Przeglądaj
 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy do opublikowania ze skoroszytu, kliknij przycisk Opcje wyświetlania w przeglądarce.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce

  Zostaną wyświetlone karty Pokazywanie i Parametry.

 4. Jeśli chcesz opublikować cały skoroszyt, kliknij przycisk Zapisz. W przeciwnym razie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać w przeglądarce cały skoroszyt, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Cały skoroszyt.

  • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone arkusze, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Arkusze, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, których nie chcesz ukrywać w przeglądarce.

   Domyślnie wszystkie arkusze są zaznaczone. Aby po anulowaniu zaznaczenia niektórych pól wyboru szybko przywrócić wyświetlanie wszystkich arkuszy, zaznacz pole wyboru Wszystkie arkusze.

  • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone elementy (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Elementy w skoroszycie, a następnie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz pokazać.

  • Na karcie Parametry dodaj zdefiniowane nazwy, przy użyciu których chcesz określić komórki dostępne do edycji dla użytkowników wyświetlających skoroszyt w przeglądarce, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zapisz skoroszyt.

Uwagi: 

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×