Publikowanie skoroszytu w bibliotece programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Excel 2013 możesz opublikować skoroszyt w bibliotece programu Microsoft SharePoint, aby inne osoby mogły go wyświetlać i edytować w przeglądarce sieci Web bez konieczności instalowania programu Excel na swoich komputerach. Publikowanie to zasadniczo to samo, co zapisywanie, ale z pewnymi wbudowanymi opcjami, które pozwalają kontrolować, co mogą wyświetlać inne osoby otwierające skoroszyt w przeglądarce.

Przyjęcie w całej organizacji zwyczaju zapisywania lub publikowania skoroszytu w centralnej witrynie programu SharePoint może pomóc uniknąć pojawiania się nieco różnych wersji tego samego skoroszytu rozsyłanego w wiadomościach e-mail.

Ustawiając pewne opcje publikowania, możesz wyróżnić określone części skoroszytu, takie jak wykresy, lub wykluczyć inne części z wyświetlania w przeglądarce. Możesz na przykład pokazać wykres, ale nie dane, na podstawie których został utworzony. Możesz też pokazać niektóre arkusze osobom, które muszą mieć do nich dostęp, i ukryć pozostałe arkusze.

W tym artykule pokazano, jak opublikować skoroszyt programu Excel 2013 pulpitu, a nie obejmuje łączenia skoroszytu lub danych skoroszytu programu Excel Web Access Web Part na stronie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat składników Web Part programu Excel Web Access zobacz artykuł Łączenie programu Excel Web Access Web Part w skoroszycie programu Excel.

Podczas publikowania skoroszytu w witrynie programu SharePoint cały skoroszyt jest zapisywany w programie SharePoint. Użytkownik z wymaganymi uprawnieniami programu SharePoint może wyświetlać cały skoroszyt i pracować z nim zarówno w przeglądarce, jak i w programie komputerowym Excel.

Jeśli w programie SharePoint została wdrożona aplikacja Office Online, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w programie komputerowym Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu komputerowego Excel, w siatce przeglądarki skoroszyt może edytować równocześnie wielu użytkowników. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w aplikacji Excel Online, oznacza to, że aplikacja Office Online jest dostępna.

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel.

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu możesz wybrać arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że chociaż w tym trybie można określić, które elementy będą widoczne, to na serwerze programu SharePoint jest zapisywana cała zawartość skoroszytu.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości w komórce na potrzeby pracy z formułą znajdującą się w innej komórce, przed opublikowaniem skoroszytu ustaw tę komórkę jako zdefiniowaną nazwę w programie Excel. Następnie możesz dodać tę zdefiniowaną nazwę jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje wyświetlania w przeglądarce.

Na przykład na poniższym rysunku komórka D2 ma zdefiniowaną nazwę „Oprocentowanie”. W przeglądarce użytkownik wprowadza wartość 5,625 w polu w okienku Parametry, a następnie klika przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Informacje o definiowaniu zakresów można znaleźć w Pomocy programu Excel.

Parametr wprowadzony w okienku jest używany w komórce D2

Uwaga: Jeśli utworzysz fragmentatory dla tabeli programu Excel i zdefiniujesz nazwę dla zakresu komórek zawierającego tę tabelę i te fragmentatory, nie będzie można używać fragmentatorów do filtrowania tabeli w przeglądarce, jeśli opublikujesz zdefiniowany zakres. Jeżeli opublikujesz tabelę lub cały arkusz bądź skoroszyt, fragmentatory będą działać w przeglądarce zgodnie z oczekiwaniami.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > SharePoint.

 2. Jeśli zobaczysz folderze programu SharePoint w obszarzebieżący Folder lub ostatnio używane foldery, kliknij folder, którego mają. W przeciwnym razie kliknij przycisk Przeglądaj i wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint. Następnie przejdź do folderu, w którym chcesz opublikować skoroszyt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.

 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy skoroszytu do opublikowania, kliknij pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce. Zostanie wyświetlona karta Pokazywanie i karta Parametry. Jeśli chcesz po prostu opublikować cały skoroszyt, kliknij przycisk Zapisz. W przeciwnym razie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby pokazać w przeglądarce cały skoroszyt, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Cały skoroszyt.

 • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone arkusze, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Arkusze, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, których nie chcesz ukrywać w przeglądarce.

  Domyślnie wszystkie arkusze są zaznaczone. Aby po wyczyszczeniu niektórych pól wyboru szybko przywrócić wyświetlanie wszystkich arkuszy, zaznacz pole wyboru Wszystkie arkusze.

 • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone elementy (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Elementy w skoroszycie, a następnie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz pokazać.

 • Na karcie Parametry dodaj zdefiniowane nazwy, przy użyciu których chcesz określić komórki dostępne do edycji dla użytkowników wyświetlających skoroszyt w przeglądarce. Następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 1. Zapisz skoroszyt.

Uwagi: 

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

Informacje o usługach programu Excel i pracy z danymi w przeglądarce

Funkcje analizy biznesowej w usługach programu Excel

Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel

Odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×