Publikowanie prezentacji w sieci web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Poniższe kroki mają zastosowanie jedynie do programu PowerPoint 2007. Nie można zapisać prezentację jako strony sieci Web w programie PowerPoint 2010 lub nowszym. Aby uzyskać obejścia w nowszych wersjach programu PowerPoint zobacz poniższe Opcje nowszych wersjach programu PowerPoint .

 1. Otwórz prezentację lub strona sieci Web, który ma być publikowanie w sieci Web.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz w wybierz ścieżkę lub lokalizację strony sieci Web na serwerze sieci web.

  Jeśli użytkownicy mają mieć dostęp do prezentacji, która została opublikowana w sieci Web, musisz określić serwer sieci Web lub inny komputer dostępny po wybraniu lokalizacji pliku.

 4. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz własną.

  Porada: Jeśli chcesz opublikowana prezentacja ma inną nazwę z pliku źródłowego, która została opublikowana z, wpisz nową nazwę.

 5. W polu Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Strona sieci Web, aby zapisać prezentację jako strony sieci Web i utworzyć skojarzony folder zawierający pliki pomocnicze (na przykład punktory, tekstury tła, obrazy i dźwięki).

  • Kliknij pozycję Jednoplikowa strona sieci Web, aby zapisać prezentację jako strony sieci Web, które integruje wszystkie informacje, takich jak wszystkie pliki połączone, w jednym pliku.

 6. Aby ustawić tekst pasek tytułu strony na stronie sieci Web, kliknij przycisk Zmień tytuł, wpisz tekst paska tytułu w polu Tytuł strony, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj, a następnie w oknie dialogowym Publikowanie jako strony sieci Web, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić slajdy, które chcesz opublikować, w obszarze Co opublikować?, kliknij odpowiednią opcję.

  • Aby wyświetlić notatki prelegenta w przypadku prezentacji, zaznacz pole wyboru Wyświetl notatki prelegenta.

  • Aby ustawić formatowanie dodatkowe strony sieci Web i wyświetlić opcje, kliknij pozycję Opcje sieci Web, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby wyznaczyć pomocy technicznej dla określonego przeglądarka lub wersji, w obszarze przeglądarka obsługuje, kliknij odpowiednią opcję.

 8. Kliknij pozycję Opublikuj.

Opcje nowszych wersjach programu PowerPoint

Zapisywanie slajdów jako dokumenty programu Word, a następnie Zapisz jako strony sieci Web

Można zapisać pojedynczym slajdzie jako obraz w dokumencie programu Word i zapisaniu go jako plik HTML.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, który ma zostać zapisany, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. W nowym dokumencie programu Word wklejanie slajdu (Ctrl + V). W razie potrzeby przeciągnij, aby zmienić rozmiar obrazu slajdu, aby wypełnić całą stronę.

 3. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako, a następnie wybierz pozycję Strona sieci Web lub strony sieci Web, przefiltrowana.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive, a następnie Udostępnij online (PowerPoint 2013 i nowsze wersje)

 1. Kliknij pozycję plik > Udostępnij > Udostępnij innym osobom lub Zaproś osoby > Zapisz w chmurze.

 2. Wybierz lokalizację w folderach usługi OneDrive.

 3. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk Udostępnij innym osobom (PowerPoint 2016 lub nowsze wersje), Dodaj adresy e-mail i treść wiadomości, którą chcesz, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

Jeśli jest to funkcja, której chcesz zażądać zostaw nam swoją opinię na Forum możliwości programu PowerPoint. Dzięki temu nam Wyznaczanie priorytetów nowych funkcji w przyszłych aktualizacjach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×