Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn

Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po usunięciu elementów (łącznie z usługi OneDrive dla firm plików) z witryny SharePoint, są one wysyłane do Kosza witryny (nazywane również Kosz pierwszego poziomu), gdzie można je przywrócić oczekiwany. Po usunięciu elementów z Kosza witryny są one wysyłane do Kosza zbioru witryn (zwanej także Kosz drugiego poziomu).

Administrator zbioru witryn SharePoint można przeglądać i przywracanie elementów usuniętych z Kosza zbioru witryn do jego oryginalnej lokalizacji. Jeśli usunięto element z Kosza zbioru witryn lub przekracza czas przechowywania, zostanie trwale usunięta.

Ważne: SharePoint Kosz różni się od Kosza w systemie Windows. Jeśli usuniesz pliki lub foldery, które są synchronizowane, można przywrócić z Windows Kosza, na komputerze PC. Aby umieścić Windows Kosz na pulpicie, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie Kosza.

Zaktualizowane maja, 2018 dzięki opinii klientów.

Przywracanie elementu z Kosza zbioru witryn SharePoint Online

 1. Przejdź do witryny, a w okienku po lewej stronie, wybierz pozycję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli nie widzisz Kosza, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz
 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Kosz w usłudze SharePoint Online z wyróżnionym linkiem drugiego poziomu

  Uwaga: Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli nie widzisz, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień do nich dostęp.

 3. Wskaż elementy, które chcesz przywrócić, kliknij ikonę wyboru po prawej stronie każdego z nich i kliknij przycisk Przywróć.

  Wyróżniony przycisk Przywróć w usłudze SharePoint Online

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem SharePoint usługi Office 365, można także przywrócić zbiorów witryn z Kosza zbioru witryn. Aby uzyskać informacje zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

W SharePoint Online elementy są przechowywane do 93 dni od godziny, usuń je z pierwotnej lokalizacji. Pozostają w Koszu witryny przez cały czas, o ile nie usuwa je stamtąd lub innej opróżnienie tego Kosza. W takim przypadku elementy przejdź do Kosza, gdzie pozostały do końca 93 dni chyba że zbioru witryn:

 • Kosz zbioru witryn przekracza przydziału i uruchamia czyszczenie najstarsze elementy

 • elementy zostaną ręcznie usunięte przez administratora zbioru witryn z Kosza zbioru witryn (Aby uzyskać informacje na temat tej operacji, zobacz Usuwanie elementów z Kosza zbioru witryn)

Miejsce magazynowania Kosza zlicza przed przydziału miejsca do magazynowania zbioru witryn i Próg widoku listy. Ilość miejsca przydzielonego do Kosza zbioru witryn jest 200% przydziału zbioru witryn. Te wartości nie są konfigurowane.

Usługi SharePoint Online są zachowywane kopie zapasowe całej zawartości przez 14 dni dodatkowe poza rzeczywisty usunięcia. Jeśli nie można przywrócić zawartości za pomocą Kosza lub Przywracanie plików, administrator może skontaktuj się Microsoft Support żądania przywracania dowolnym momencie w oknie 14 dni.

Uwaga: Operacje przywracania z kopii zapasowych mogą być wykonywane tylko dla zbiorów witryn lub podwitryn, nie dla określonych plików, bibliotek i list. W razie potrzeby odzyskać określonego elementu go znaleźć w Koszu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Przywróć.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn 2016 i 2019 serwery programu SharePoint

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli Kosz nie jest wyświetlany, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli nie widzisz, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień do nich dostęp. Jeśli jesteś administratorem SharePoint, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2016
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie usuniętego witryny

Usunięte witryny są zachowywane w Kosz zbioru witryn. W tym miejscu uprawnienia administratora zbioru witryn można przywrócić do jej oryginalnym zbiorze witryn.

Uwaga: Użytkownicy programu SharePoint Server 2019 można przywrócić elementy, które zostały one usunięte same, a także elementy usunięte przez innych użytkowników w witrynie. Użytkownicy muszą edytować uprawnienie usunięte elementy, aby były widoczne w ich Kosz programu SharePoint.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości, dodawanych podczas witryny Kosz zbioru witryn nie są dodawane do tej witryny. W związku z tym definicje pól może nie być na bieżąco.

 • Rozmieszczania zawartości nie wpływa na usunięte witryny w Kosz zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom zakresie wdrażania witryny po jej przywróceniem.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji Microsoft fix szybki rysunek techniczny aktualizacje (QFE), w tym pakietów aktualizacji nie są stosowane do witryn w zbiorze witryn Kosz. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie uaktualnić zbioru witryn przy użyciu polecenia cmdlet Uaktualniania SPContentDatabase na bazy danych zawartości, która zawiera tego zbioru witryn.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, go może być już zostały trwale usunięte, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawienia automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, można przywrócić zbioru witryn przy użyciu programu PowerShell. Aby uzyskać informacje zobacz Przywracanie SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Istnieją dwa koszy, witryny Kosz (pierwszy etap) i Kosz (drugiego) zbioru witryn. Okres przechowywania domyślne dla dowolnego elementu wynosi 30 dni. Okres przechowywania rozpocznie się zaraz po elemencie zostanie usunięty i nie powoduje zmiany, nawet jeśli jest on przenoszony z Kosza witryny do Kosza zbioru witryn. Okres ten można zwiększyć do maksymalnie 10 000 dni od daty oryginalnej usunięcie zdarzenie. Można również skonfigurować elementów w Koszu nie można automatycznie odrzucone po terminie czas, w razie potrzeby. Elementy w Koszu witryny są wliczane w przydział magazynowania witryny i Próg widoku listy. Domyślne ilość miejsca w Koszu zbioru witryn jest 50% przydziału witryny, ale można skonfigurować dla maksymalnie 500% przydział witryny. Te wartości można skonfigurować przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn SharePoint Server 2013

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Jeśli Kosz nie jest wyświetlany, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli nie widzisz, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień do nich dostęp. Jeśli jesteś administratorem SharePoint, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

 2. W oknie dialogowym Kosza kliknij widok usunięte z Kosza użytkownika końcowego.

  Kosz w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Usuń po stronie użytkownika
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie usuniętego witryny

Usunięte witryny są zachowywane w Kosz zbioru witryn. W tym miejscu uprawnienia administratora zbioru witryn można przywrócić do jej oryginalnym zbiorze witryn.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości, dodawanych podczas witryny Kosz zbioru witryn nie są dodawane do tej witryny. W związku z tym definicje pól może nie być na bieżąco.

 • Rozmieszczania zawartości nie wpływa na usunięte witryny w Kosz zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom zakresie wdrażania witryny po jej przywróceniem.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji Microsoft fix szybki rysunek techniczny aktualizacje (QFE), w tym pakietów aktualizacji nie są stosowane do witryn w zbiorze witryn Kosz. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie uaktualnić zbioru witryn przy użyciu polecenia cmdlet Uaktualniania SPContentDatabase na bazy danych zawartości, która zawiera tego zbioru witryn.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, go może być już zostały trwale usunięte, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawienia automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, można przywrócić zbioru witryn przy użyciu programu PowerShell. Aby uzyskać informacje zobacz Przywracanie SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Istnieją dwa koszy, witryny Kosz (pierwszy etap) i Kosz (drugiego) zbioru witryn. Okres przechowywania domyślne dla dowolnego elementu wynosi 30 dni. Okres przechowywania rozpocznie się zaraz po elemencie zostanie usunięty i nie powoduje zmiany, nawet jeśli jest on przenoszony z Kosza witryny do Kosza zbioru witryn. Okres ten można zwiększyć do maksymalnie 10 000 dni od daty oryginalnej usunięcie zdarzenie. Można również skonfigurować elementów w Koszu nie można automatycznie odrzucone po terminie czas, w razie potrzeby. Elementy w Koszu witryny są wliczane w przydział magazynowania witryny i Próg widoku listy. Domyślne ilość miejsca w Koszu zbioru witryn jest 50% przydziału witryny, ale można skonfigurować dla maksymalnie 500% przydział witryny. Te wartości można skonfigurować przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn SharePoint Server 2010

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Link do kosza na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie programu SharePoint 2010
 2. Kliknij pozycję Kosz zbioru witryn w górnej części strony.

  Jeśli Kosz na pasku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlany, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Sekcja administratora zbioru witryn programu SharePoint 2010 z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli nie widzisz, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień do nich dostęp. Jeśli jesteś administratorem SharePoint, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

 3. Kliknij pozycję Usunięte z Kosza użytkownika końcowego z prawej strony ekranu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2010
 4. Kliknij pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz przywrócić, i kliknij pozycję Przywróć zaznaczone elementy.

  Zaznaczone elementy i wyróżniony przycisk Przywróć w programie SharePoint 2010
 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Uwaga: Jeśli możesz przywrócić plik lub folder z taką samą nazwę jak istniejący plik lub folder w witrynie serwera SharePoint, że istniejący plik lub folder zostanie zmieniona umożliwia usunięty element do przywrócenia.

Przywracanie usuniętego witryny

Usunięte witryny są zachowywane w Kosz zbioru witryn. W tym miejscu uprawnienia administratora zbioru witryn można przywrócić do jej oryginalnym zbiorze witryn.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości, dodawanych podczas witryny Kosz zbioru witryn nie są dodawane do tej witryny. W związku z tym definicje pól może nie być na bieżąco.

 • Rozmieszczania zawartości nie wpływa na usunięte witryny w Kosz zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom zakresie wdrażania witryny po jej przywróceniem.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji Microsoft fix szybki rysunek techniczny aktualizacje (QFE), w tym pakietów aktualizacji nie są stosowane do witryn w zbiorze witryn Kosz. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie uaktualnić zbioru witryn przy użyciu polecenia cmdlet Uaktualniania SPContentDatabase na bazy danych zawartości, która zawiera tego zbioru witryn.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, go może być już zostały trwale usunięte, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawienia automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, można przywrócić zbioru witryn przy użyciu programu PowerShell. Aby uzyskać informacje zobacz Przywracanie SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Istnieją dwa koszy, witryny Kosz (pierwszy etap) i Kosz (drugiego) zbioru witryn. Okres przechowywania domyślne dla dowolnego elementu wynosi 30 dni. Okres przechowywania rozpocznie się zaraz po elemencie zostanie usunięty i nie powoduje zmiany, nawet jeśli jest on przenoszony z Kosza witryny do Kosza zbioru witryn. Okres ten można zwiększyć do maksymalnie 10 000 dni od daty oryginalnej usunięcie zdarzenie. Można również skonfigurować elementów w Koszu nie można automatycznie odrzucone po terminie czas, w razie potrzeby. Elementy w Koszu witryny są wliczane w przydział magazynowania witryny i Próg widoku listy. Domyślne ilość miejsca w Koszu zbioru witryn jest 50% przydziału witryny, ale można skonfigurować dla maksymalnie 500% przydział witryny. Te wartości można skonfigurować przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza.

Od kilku podstawowych informacji o przywracanie elementów z Kosza

 • Zabezpieczane obiekty są przywracane wraz ze wszystkimi zawartymi w nich elementami    Przywrócenie zabezpieczanego obiektu (czyli dowolnego obiektu, do którego dostęp można kontrolować) powoduje przywrócenie go wraz ze wszystkimi obiektami, które były w nim zawarte w chwili usunięcia. Jeśli na przykład przywrócisz listę, bibliotekę, folder lub zestaw dokumentów, przywrócona wersja będzie zawierać wszystkie dokumenty i inne elementy, które dany obiekt zawierał, gdy został usunięty. Jeśli przywrócisz plik lub inny element mający wiele wersji, przywrócony plik lub element będzie zawierał wszystkie wersje, które były w nim dostępne w chwili usunięcia.

 • Większości obiektów nie można przywrócić, jeśli element, w którym się znajdowały, nie jest dostępny    Jeśli usuniesz obiekt, a następnie usuniesz element, w którym ten pierwszy się znajdował, to najpierw musisz przywrócić element zawierający przywracany obiekt. Jeśli na przykład usuniesz plik, a następnie usuniesz bibliotekę, w której ten plik się znajdował, to przed przywróceniem pliku musisz przywrócić tę bibliotekę. Jeśli usuniesz wcześniejszą wersję pliku, a następnie usuniesz cały plik, to aby móc przywrócić tę wersję, musisz najpierw przywrócić cały plik.

 • Wyjątku: obiektu zostaną usunięte z folderu można przywrócić bez pierwszego przywracania folder    Folder zostanie automatycznie ponownie utworzona w lokalizacji byłego, ale teraz zawiera tylko obiekt, który można przywrócić. (Można też kliknąć, można też przywrócić folder ręcznie z Kosza, w tym przypadku zostanie przywrócony z zawartością, sformatowanych gdy został usunięty.)

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Pozwól nam zapoznanie się z błędne lub Brak. Jeśli masz tutaj z wyników wyszukiwania, a nie był informacje, które chcesz utworzyć, trafić przeszukiwana dla. Dołącz wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Sprawdź dokładnie czynności i zaktualizować w tym artykule użyjemy swoją opinię.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×