Przejdź do głównej zawartości
Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn 

Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn 

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli usuniesz elementy (w tym pliki usługi OneDrive dla firm) z witryny SharePoint, są one wysyłane do kosza witryny (nazywanego również koszem pierwszego etapu), w którym można je przywrócić w razie potrzeby. Po usunięciu elementów z kosza witryny są one wysyłane do kosza zbioru witryn (nazywanego również koszem drugiego poziomu).

Administrator zbioru witryn SharePoint może wyświetlać i przywracać usunięte elementy z kosza zbioru witryn do ich oryginalnych lokalizacji. Po usunięciu elementu z kosza zbioru witryn lub przekroczeniu czasu retencji jest on trwale usuwany.

Ważne: Kosz programu SharePoint różni się od Kosza systemu Windows. Jeśli usuniesz synchronizowane pliki lub foldery, możesz je przywrócić z kosza Windows na komputerze PC. Aby umieścić kosz systemu Windows na pulpicie, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kosza.

Zaktualizowany może, 2018 z podziękowaniami na Opinie klientów.

Przywracanie elementu z kosza zbioru witryn SharePoint Online

 1. Przejdź do witryny, a następnie w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli nie widzisz kosza, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny, a następnie ustawień witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz
 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Kosz w usłudze SharePoint Online z wyróżnionym linkiem drugiego poziomu

  Uwaga: Do korzystania z kosza zbioru witryn potrzebne są uprawnienia administratora lub właściciela. Jeśli go nie widzisz, być może został on wyłączony lub nie masz uprawnień dostępu do niego.

 3. Wskaż elementy, które chcesz przywrócić, kliknij ikonę Sprawdź po prawej stronie każdego z nich, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Wyróżniony przycisk Przywróć w usłudze SharePoint Online

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem SharePoint w pakiecie Office 365, możesz również przywrócić całe zbiory witryn z kosza zbioru witryn. Aby uzyskać informacje, zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

W programie SharePoint Online elementy są zachowywane przez 93 dni od momentu ich usunięcia z pierwotnej lokalizacji. Pozostają w koszu witryny w całej chwili, chyba że ktoś usunie je ze swojego lub opróżnia kosz. W takim przypadku elementy są umieszczane w koszu zbioru witryn, w którym pozostaną one na resztę 93 dni, chyba że:

 • Kosz zbioru witryn przekracza przydział i rozpoczyna przeczyszczanie najstarszych elementów

 • te elementy są ręcznie usuwane przez administratora zbioru witryn z kosza zbioru witryn (Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz usuwanie elementów z kosza zbioru witryn).

Liczba magazynów kosza witryny na podstawie przydziału miejsca do magazynowania zbioru witryn i progu widoku listy. Ilość miejsca przydzielonego do kosza zbioru witryn to 200% przydziału zbioru witryn. Te wartości nie są konfigurowane.

W usłudze SharePoint Online są zachowywane kopie wszystkich zawartości przez 14 dodatkowych dni poza faktycznym usunięciem. Jeśli nie można przywrócić zawartości za pomocą funkcji Kosz lub Przywróć pliki, administrator może skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu zażądania przywrócenia w dowolnym momencie w 14-dniowym oknie.

Uwaga: Przywracanie z kopii zapasowych można ukończyć tylko dla zbiorów witryn lub podwitryn, a nie dla określonych plików, list ani bibliotek. Jeśli chcesz odzyskać określony element, Znajdź go w koszu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przywróć.

Przywracanie elementu z programu SharePoint Servers 2019 i 2016 strony kosz zbioru witryn

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli nie widzisz kosza, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Do korzystania z kosza zbioru witryn potrzebne są uprawnienia administratora lub właściciela. Jeśli go nie widzisz, być może został on wyłączony lub nie masz uprawnień dostępu do niego. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint, zobacz Konfigurowanie ustawień kosza programu SharePoint. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem farmy lub administratora serwera.

 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2016
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie usuniętej witryny

Usunięte witryny są zachowywane w koszu zbioru witryn. Administrator zbioru witryn może je przywrócić do pierwotnego zbioru witryn.

Uwaga: Użytkownicy programu SharePoint Server 2019 mogą przywracać usunięte przez siebie elementy, a także elementy, które zostały usunięte przez innych użytkowników w witrynie. Użytkownicy muszą mieć uprawnienie do edycji elementów usuniętych, aby były widoczne w koszu programu SharePoint.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości dodawane w czasie, gdy witryna znajduje się w koszu zbioru witryn, nie są dodawane do tej witryny. W rezultacie definicje pól mogą być nieaktualne.

 • Rozmieszczanie zawartości nie wpływa na usuniętą witrynę w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom wdrożenie z zakresu witryny po jej przywróceniu.

 • Po zainstalowaniu pakietów aktualizacji, w tym aktualizacji QFE, pakiety aktualizacji nie są stosowane do witryn w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, możesz ręcznie uaktualnić zbiór witryn przez wykonanie polecenia cmdlet Upgrade-SPContentDatabase na bazie danych zawartości, w której dany zbiór witryn się znajduje.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, być może została ona już trwale usunięta, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawień automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, możesz przywrócić zbiór witryn za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać informacje, zobacz przywracanie-SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Dostępne są dwa kosze, kosz witryny (pierwszy etap) i kosz zbioru witryn (drugi etap). Domyślnym okresem przechowywania dla każdego elementu jest 30 dni. Okres przechowywania rozpoczyna się zaraz po usunięciu elementu i nie zmienia się, nawet jeśli jest przenoszony z kosza witryny do kosza zbioru witryn. Okres ten może być zwiększany do maksymalnie 10 000 dni od daty wystąpienia oryginalnego zdarzenia usunięcia. W razie potrzeby możesz również skonfigurować elementy w koszu, aby nie były automatycznie odrzucane po określonym okresie. Elementy w Koszu witryny są wliczane do przedziału przestrzeni dyskowej witryny i podlegają progowi widoku listy. Domyślna ilość miejsca dostępnego w koszu zbioru witryn to 50% przydziału witryny, ale można ją skonfigurować do 500% przydziału witryny. Te wartości mogą być konfigurowane przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień Kosza programu SharePoint.

Przywracanie elementu ze strony kosz zbioru witryn SharePoint Server 2013

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Jeśli nie widzisz kosza, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Do korzystania z kosza zbioru witryn potrzebne są uprawnienia administratora lub właściciela. Jeśli go nie widzisz, być może został on wyłączony lub nie masz uprawnień dostępu do niego. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint, zobacz Konfigurowanie ustawień kosza programu SharePoint. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem farmy lub administratora serwera.

 2. W oknie dialogowym Kosz kliknij pozycję usunięte z Kosza użytkownika końcowego.

  Kosz w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Usuń po stronie użytkownika
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie usuniętej witryny

Usunięte witryny są zachowywane w koszu zbioru witryn. Administrator zbioru witryn może je przywrócić do pierwotnego zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości dodawane w czasie, gdy witryna znajduje się w koszu zbioru witryn, nie są dodawane do tej witryny. W rezultacie definicje pól mogą być nieaktualne.

 • Rozmieszczanie zawartości nie wpływa na usuniętą witrynę w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom wdrożenie z zakresu witryny po jej przywróceniu.

 • Po zainstalowaniu pakietów aktualizacji, w tym aktualizacji QFE, pakiety aktualizacji nie są stosowane do witryn w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, możesz ręcznie uaktualnić zbiór witryn przez wykonanie polecenia cmdlet Upgrade-SPContentDatabase na bazie danych zawartości, w której dany zbiór witryn się znajduje.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, być może została ona już trwale usunięta, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawień automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, możesz przywrócić zbiór witryn za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać informacje, zobacz przywracanie-SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Dostępne są dwa kosze, kosz witryny (pierwszy etap) i kosz zbioru witryn (drugi etap). Domyślnym okresem przechowywania dla każdego elementu jest 30 dni. Okres przechowywania rozpoczyna się zaraz po usunięciu elementu i nie zmienia się, nawet jeśli jest przenoszony z kosza witryny do kosza zbioru witryn. Okres ten może być zwiększany do maksymalnie 10 000 dni od daty wystąpienia oryginalnego zdarzenia usunięcia. W razie potrzeby możesz również skonfigurować elementy w koszu, aby nie były automatycznie odrzucane po określonym okresie. Elementy w Koszu witryny są wliczane do przedziału przestrzeni dyskowej witryny i podlegają progowi widoku listy. Domyślna ilość miejsca dostępnego w koszu zbioru witryn to 50% przydziału witryny, ale można ją skonfigurować do 500% przydziału witryny. Te wartości mogą być konfigurowane przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień Kosza programu SharePoint.

Przywracanie elementu ze strony kosz zbioru witryn SharePoint Server 2010

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Link do kosza na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie programu SharePoint 2010
 2. W górnej części strony kliknij pozycję Kosz zbioru witryn .

  Jeśli nie widzisz kosza na pasku Szybkie uruchamianie, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Sekcja administratora zbioru witryn programu SharePoint 2010 z wyróżnioną opcją Kosz

  Ważne: Do korzystania z kosza zbioru witryn potrzebne są uprawnienia administratora lub właściciela. Jeśli go nie widzisz, być może został on wyłączony lub nie masz uprawnień dostępu do niego. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint, zobacz Konfigurowanie ustawień kosza programu SharePoint. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem farmy lub administratora serwera.

 3. Kliknij pozycję Usunięte z Kosza użytkownika końcowego z prawej strony ekranu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2010
 4. Kliknij pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz przywrócić, i kliknij pozycję Przywróć zaznaczone elementy.

  Zaznaczone elementy i wyróżniony przycisk Przywróć w programie SharePoint 2010
 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Uwaga: Jeśli przywracany plik lub folder ma taką samą nazwę jak istniejący plik lub folder w witrynie serwera SharePoint, zostanie zmieniona nazwa istniejącego pliku lub folderu, aby umożliwić przywrócenie usuniętych elementów.

Przywracanie usuniętej witryny

Usunięte witryny są zachowywane w koszu zbioru witryn. Administrator zbioru witryn może je przywrócić do pierwotnego zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Wszelkie typy zawartości dodawane w czasie, gdy witryna znajduje się w koszu zbioru witryn, nie są dodawane do tej witryny. W rezultacie definicje pól mogą być nieaktualne.

 • Rozmieszczanie zawartości nie wpływa na usuniętą witrynę w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, uruchom wdrożenie z zakresu witryny po jej przywróceniu.

 • Po zainstalowaniu pakietów aktualizacji, w tym aktualizacji QFE, pakiety aktualizacji nie są stosowane do witryn w koszu zbioru witryn. Aby rozwiązać ten problem, możesz ręcznie uaktualnić zbiór witryn przez wykonanie polecenia cmdlet Upgrade-SPContentDatabase na bazie danych zawartości, w której dany zbiór witryn się znajduje.

Uwaga: Jeśli nie widzisz witryny, którą chcesz przywrócić, być może została ona już trwale usunięta, ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawień automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie całego zbioru witryn

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, możesz przywrócić zbiór witryn za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać informacje, zobacz przywracanie-SPDeletedSite.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

Dostępne są dwa kosze, kosz witryny (pierwszy etap) i kosz zbioru witryn (drugi etap). Domyślnym okresem przechowywania dla każdego elementu jest 30 dni. Okres przechowywania rozpoczyna się zaraz po usunięciu elementu i nie zmienia się, nawet jeśli jest przenoszony z kosza witryny do kosza zbioru witryn. Okres ten może być zwiększany do maksymalnie 10 000 dni od daty wystąpienia oryginalnego zdarzenia usunięcia. W razie potrzeby możesz również skonfigurować elementy w koszu, aby nie były automatycznie odrzucane po określonym okresie. Elementy w Koszu witryny są wliczane do przedziału przestrzeni dyskowej witryny i podlegają progowi widoku listy. Domyślna ilość miejsca dostępnego w koszu zbioru witryn to 50% przydziału witryny, ale można ją skonfigurować do 500% przydziału witryny. Te wartości mogą być konfigurowane przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień Kosza programu SharePoint.

Kilka podstawowych informacji na temat przywracania z kosza

 • Zabezpieczane obiekty są przywracane wraz ze wszystkimi zawartymi w nich elementami    Przywrócenie zabezpieczanego obiektu (czyli dowolnego obiektu, do którego dostęp można kontrolować) powoduje przywrócenie go wraz ze wszystkimi obiektami, które były w nim zawarte w chwili usunięcia. Jeśli na przykład przywrócisz listę, bibliotekę, folder lub zestaw dokumentów, przywrócona wersja będzie zawierać wszystkie dokumenty i inne elementy, które dany obiekt zawierał, gdy został usunięty. Jeśli przywrócisz plik lub inny element mający wiele wersji, przywrócony plik lub element będzie zawierał wszystkie wersje, które były w nim dostępne w chwili usunięcia.

 • Większości obiektów nie można przywrócić, jeśli element, w którym się znajdowały, nie jest dostępny    Jeśli usuniesz obiekt, a następnie usuniesz element, w którym ten pierwszy się znajdował, to najpierw musisz przywrócić element zawierający przywracany obiekt. Jeśli na przykład usuniesz plik, a następnie usuniesz bibliotekę, w której ten plik się znajdował, to przed przywróceniem pliku musisz przywrócić tę bibliotekę. Jeśli usuniesz wcześniejszą wersję pliku, a następnie usuniesz cały plik, to aby móc przywrócić tę wersję, musisz najpierw przywrócić cały plik.

 • Wyjątek: możesz przywrócić obiekt usunięty z folderu bez wcześniejszego przywracania samego folderu    Folder zostanie automatycznie utworzony ponownie we wcześniejszej lokalizacji, ale teraz będzie zawierał tylko przywrócony obiekt. Możesz też ręcznie przywrócić folder z Kosza, ale w takiej sytuacji zostanie on przywrócony ze wszystkimi elementami, które się w nim znajdowały w chwili usunięcia.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Napisz, co było w nim niejasne lub czego brakowało. Jeśli ta strona została znaleziona wśród wyników wyszukiwania, ale nie zawierała szukanych przez Ciebie informacji, wpisz szukane słowa. Dołącz też wersję programu SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie kroki i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×