Przywracanie usuniętej grupy usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatni zaktualizowane 29 sierpnia, 2018

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Jeśli jesteś użytkownikiem i chcesz przywrócić grupę usługi Office 365, zwróć się do osoby w firmie mającej uprawnienia administratora o wykonanie opisanych poniżej czynności. W dużych firmach jest to wewnętrzny dział pomocy lub obsługi technicznej.

Usunięte grupy usługi Office 365 są domyślnie przechowywane przez 30 dni. Ten 30-dniowy okres jest nazywany „miękkim usunięciem”, ponieważ nadal można przywrócić grupę. Po 30 dniach grupa i skojarzona zawartość zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić.

Jeśli użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do witryny w okresie „miękkiego usunięcia”, zostanie mu zwrócony komunikat „403 — dostęp zabroniony”. Jeśli użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do witryny po upływie tego okresu, zostanie mu zwrócony komunikat „404 — nie odnaleziono”.

Przywrócenie grupy powoduje przywrócenie następującej zawartości:

 • Obiekt, właściwości i członkowie grup usługi Office 365 w usłudze Microsoft Azure Active Directory (AD)

 • Adres SMTP grupy

 • Udostępniona skrzynka odbiorcza i kalendarz usługi Exchange Online

 • Witryna zespołu i pliki usługi SharePoint Online

 • Notes programu OneNote

 • Planner

 • Zespoły

Można również trwale usunąć taką grupę, jeśli nie chcesz czekać na upłynięcie 30-dniowego okresu przechowywania przed trwałym usunięciem zawartości.

Przywracanie grupy usługi Office 365 przy użyciu centrum administracyjnego programu Exchange

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

 2. W lewej części obszaru nawigacji centrum administracyjnego usługi Office 365 rozwiń pozycję Centrum administracyjne, a następnie wybierz pozycję Exchange.

 3. W centrum administracyjnym programu Exchange wybierz pozycję adresaci, a następnie pozycję grupy. Możesz sprawdzić, czy grupa jest aktywna, czy „miękko usunięta”. Jeśli grupa została trwale usunięta, nie będzie jej na liście.

  Wybierz pozycję adresaci, a następnie pozycję grupy.

 4. Aby sprawdzić dokładny czas „miękkiego usunięcia” grupy, wybierz ją i przeczytaj informacje w okienku po prawej stronie.

  Aby sprawdzić czas usunięcia grupy, wybierz ją i przeczytaj informacje w okienku po prawej stronie.

 5. Wybierz grupę usługi Office 365, którą chcesz przywrócić, a następnie wybierz ikonę przywracania.

  Wybierz grupę, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij ikonę przywracania.

 6. Wybierz pozycję Odśwież Ikona Odśwież , aby zaktualizować informacje na stronie. Grupa będzie wyświetlana jako aktywna.

Przywracanie grupy usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell

WAŻNE: Użycie polecenia Remove-MsolGroup w programie PowerShell spowoduje trwałe usunięcie grupy. W przypadku usuwania grup za pomocą programu PowerShell zalecanym rozwiązaniem jest użycie polecenia Remove-AzureADMSGroup, co spowoduje „miękkie usunięcie” grupy usługi Office 365. Dzięki temu można w razie potrzeby ją przywrócić.

Instalowanie wersji Preview modułu Azure Active Directory PowerShell dla programu Graph

WAŻNE: Nie można zainstalować jednocześnie na tym samym komputerze wersji Preview i wersji GA..

Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby zawsze używać bieżącego oprogramowania: odinstaluj starą wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD i pobierz najnowszą.

 1. Otwórz program Windows PowerShell jako administrator:

  Zostanie wyświetlone osobne okno Windows PowerShell. Monit „C:\Windows\system32” oznacza, że narzędzie otwarto z uprawnieniami administratora.

  Jak wygląd program PowerShell po pierwszym otwarciu.

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows PowerShell, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

   Otwórz program PowerShell za pomocą polecenia Uruchom jako administrator.

 2. Sprawdź zainstalowany moduł:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Aby odinstalować poprzednią wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD, uruchom następujące polecenie:

  Uninstall-Module AzureADPreview

lub

  Uninstall-Module AzureAD

4. Aby zainstalować najnowszą wersję składnika AzureADPreview, uruchom następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview

W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y. Zainstalowanie nowego modułu zajmie około minuty.

Przywracanie usuniętej grupy

Musisz mieć uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365 lub uprawnienia Zarządzanie organizacją.

 1. Czy zainstalowano moduł AzureADPreview zgodnie z instrukcjami w powyższej sekcji „Instalowanie wersji Preview modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell”? Brak najnowszej wersji Preview to najczęstszy powód tego, że te czynności nie działają.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 3. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365
 4. Uruchom następujące polecenie, aby wyświetlić wszystkie grupy usługi Office 365 w organizacji poddane „miękkiemu usunięciu”, dla których nie upłynął jeszcze 30-dniowy okres przechowywania:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. Zanotuj identyfikatory obiektu wszystkich grup, które chcesz przywrócić. Jeśli na tej liście nie widzisz grupy, której szukasz, prawdopodobnie została trwale usunięta.

  Przestroga: Jeśli utworzono nową grupę mającą taki sam alias lub adres SMTP, jak grupa usunięta, przed przywróceniem usuniętej grupy należy usunąć tę nową grupę.

 6. Aby przywrócić grupę, uruchom następujące polecenie:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. Ten proces trwa zwykle tylko kilka minut, ale w rzadkich przypadkach ukończenie przywracania może potrwać nawet 24 godziny. Aby sprawdzić, czy grupa została pomyślnie przywrócona, uruchom następujące polecenie programu PowerShell:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

Po pomyślnym ukończeniu przywracania grupa powinna być ponownie wyświetlana w okienku nawigacji w programie Outlook i aplikacji Outlook w sieci Web. Cała przywrócona zawartość, wraz z zawartością programów SharePoint i usługi Planner, powinna być ponownie dostępna dla członków grupy.

Trwałe usuwanie grupy usługi Office 365

Czasami wskazane jest trwałe usunięcie grupy przed upływem 30-dniowego okresu „miękkiego usunięcia”. W tym celu uruchom program PowerShell i uruchom następujące polecenie, aby uzyskać identyfikator obiektu grupy:

Get-AzureADMSDeletedGroup

Zanotuj identyfikator obiektu wszystkich grup, które chcesz trwale usunąć.

Przestroga: Trwałe usunięcie grupy spowoduje usunięcie grupy i jej danych na zawsze. 

Aby trwale usunąć grupę, uruchom następujące polecenie w programie PowerShell:

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

Aby sprawdzić, czy grupa została pomyślnie usunięta, uruchom ponownie polecenie Get-AzureADMSDeletedGroup i upewnij się, że grupa nie jest już widoczna na liście grup poddanych „miękkiemu usunięciu”. W niektórych przypadkach trwałe usunięcie grupy i wszystkich jej danych może potrwać nawet 24 godziny.

Masz pytania dotyczące grup usługi Office 365?

Odwiedź witrynę społeczności technicznej firmy Microsoft, aby zadawać pytania i uczestniczyć w konwersacjach na temat grup usługi Microsoft Office 365.

Artykuły pokrewne

Zarządzanie grupami usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

Usuwanie grup przy użyciu polecenia cmdlet Remove-UnifiedGroup

Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu połączonej z grupą

Usuwanie grupy w programie Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×