Przyspieszanie działania programu Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące zwiększania wydajności bazy danych programu Microsoft Office Access. Wykonując tych porad, może pomóc przyspieszyć wiele operacji bazy danych, takich jak uruchamianie raportów lub otwieranie formularzy opartych na złożonych kwerend.

Jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie wydajności bazy danych jest utworzenie indeksów dla często używanych pól. Tworząc indeksy, można zwiększyć wydajność więcej niż można za pomocą dowolnej z wskazówkami w tym artykule. Program Access automatycznie tworzy kilka indeksy dla Ciebie, ale należy rozważyć, czy dodatkowe indeksy zwiększa wydajność.

W tym artykule nie omówiono sposoby optymalizacji wydajności określonych obiektów bazy danych, takich jak dzięki utworzeniu indeksu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie i używanie indeksu w celu zwiększenia wydajności i łączy w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Zwiększenia wydajności lokalnej bazy danych

Zwiększenia wydajności w środowisku wielu użytkowników

Poprawić wydajność programu Access na komputerze

Zwiększenia wydajności lokalnej bazy danych

Poniższe wskazówki służą optymalizacji wydajności z lokalną bazą danych programu Access — bazy danych, który jest przechowywany na lokalnym dysku twardym, a nie w sieci.

Wyłączanie Autokorekty nazw

Ustawianie bazy danych do kompaktowania i naprawiania automatycznie

Otwórz bazę danych w trybie wyłączności

Wyłączanie opcji Autokorekty

Wyłączanie Autokorekty nazw

Funkcji Autokorekta nazw zapewnia funkcjonalność obiektów bazy danych pozostanie niezmieniona, gdy są zmieniane innych obiektów bazy danych, zależnych od. Na przykład zmienić nazwę tabeli, kwerendy, które używają tej tabeli są Autokorekta nazw służy do sprawdzenia, czy kwerendami nie podział ze względu na zmiany. Ta funkcja może być przydatne, ale jej część zmniejszyć wydajność.

Jeśli projekt bazy danych jest stabilny i jej obiektów nie zostanie zmieniona, możesz wyłączyć bezpieczne Autokorekty nazw w celu zwiększenia wydajności.

 1. Otwórz bazę danych, który chcesz zoptymalizować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 4. W prawym okienku w obszarze Opcje Autokorekty nazw wyczyść wszystkie pola wyboru.

Ustawianie bazy danych do kompaktowania i naprawiania automatycznie

W czasie ze względu na miejsce, która pozostaje przydzielonego usunięta lub obiekty tymczasowe może działać wolniej wydajność pliku bazy danych. Polecenie Kompaktuj i napraw usuwa ten nieużywanego miejsca i może pomóc w bazie danych działają szybciej i zwiększyć wydajność. Można ustawić opcję Uruchom polecenie Kompaktuj i napraw automatycznie po zamknięciu bazy danych.

 1. Otwórz bazę danych, który chcesz zoptymalizować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 4. W okienku po prawej stronie w obszarze Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru Kompaktuj przy zamknięciu.

Otwórz bazę danych w trybie wyłączności

Jeśli jesteś jedyną osobą korzystającą z bazy danych, otwierając bazę danych w trybie wyłączność uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z bazy danych w tym samym czasie i może zwiększyć wydajność.

 1. Uruchom program Access, ale nie można otwierać bazy danych. Jeśli masz już otworzyć bazy danych, zamknij go.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz plik bazy danych, który chcesz otworzyć. Za pomocą listy Szukaj w, jeśli musisz Przeglądaj w poszukiwaniu pliku bazy danych.

 4. Kliknij strzałkę na przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością.

Wyłączanie opcji Autokorekty

Domyślnie dostęp poprawianie pisowni podczas pisania. Możesz wyłączyć funkcję Autokorekty w celu zwiększenia wydajności.

 1. Otwórz bazę danych, który chcesz zoptymalizować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. W okienku po prawej stronie w obszarze Opcje Autokorekty, kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 5. W oknie dialogowym Opcje Autokorekty wyczyść pola wyboru dotyczące opcji, które nie mają.

  Uwaga: Nie musisz wyłączyć wszystkie opcje Autokorekty, aby wyświetlić korzyści, ale więcej opcji Autokorekty, które zostanie wyłączone, rośnie korzyści.

Początek strony

Zwiększenia wydajności w środowisku wielu użytkowników

Poniższe wskazówki może pomóc w optymalizacji wydajności bazy danych programu Access, który jest używany w środowisku wielu użytkowników.

Dzielenie bazy danych

Zmienianie ustawienia blokowania na poziomie strony lub na poziomie rekordu

Wybierz odpowiednie ustawienia blokowania rekordów

Dostosowywanie odświeżania sieci i aktualizowanie ustawień

Dzielenie bazy danych

Po podziale bazy danych umieszczenia danych w tabelach w pliku bazy danych na serwerze sieciowym, w jakie nosi nazwę wewnętrzną bazę danych. Inne obiekty bazy danych, takie jak kwerend, formularzy i raportów, możesz umieścić w inny plik bazy danych, który jest nazywany zewnętrzną bazę danych. Użytkownicy utrzymywania swoich kopii zewnętrznej bazy danych na swoich komputerach. Zwiększyć wydajność, ponieważ przez sieć są wysyłane tylko dane.

Podzieleniem bazy danych przy użyciu Kreatora rozdzielacza bazy danych.

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Przenoszenie danych kliknij Bazę danych programu Access.

Zmienianie ustawienia blokowania na poziomie strony lub na poziomie rekordu

Program Access blokuje ilości danych podczas edytowania rekordów. Ilości danych, która została zabezpieczona zależy od ustawień blokowania, wybranego przez użytkownika. Można poprawić wydajność, wybierając pozycję blokowanie na poziomie strony. Jednak blokowanie na poziomie strony może się zmniejszyć dostępność danych, ponieważ większej ilości danych jest zablokowane niż z blokowaniem na poziomie rekordu.

 • Blokowanie na poziomie strony    Program Access blokuje strony zawierającej rekordu (obszar pamięci, w którym znajduje się ten rekord jest strony). Edytowanie rekordu z blokowaniem na poziomie strony włączone może spowodować inne rekordy przechowywane w pobliżu w pamięci w celu zablokowania. Jednak wydajności jest zazwyczaj szybsze, korzystając z blokowaniem na poziomie strony zamiast blokowania na poziomie rekordu.

 • Blokowaniem na poziomie rekordu    Program Access blokuje tylko edytowanego rekordu. Nie wpływa na inne rekordy.

Zmienianie ustawienia blokowania na poziomie strony lub na poziomie rekordu   

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz dostosować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W okienku po prawej stronie w sekcji Zaawansowane zaznacz lub wyczyść pole wyboru blokowania otwartej bazy danych przy użyciu na poziomie rekordu.

Wybierz odpowiednie ustawienia blokowania rekordów

Program Access blokuje rekordów podczas ich edycji. Liczby rekordów blokady dostępu i ilość czasu rekordy są zablokowane zależy od ustawień blokowania rekordów, którą należy wybrać.

 • Bez blokowania     Program Access nie blokuje rekordów ani stron, dopóki użytkownik zapisuje zmiany, dzięki czemu dane są łatwiej dostępne. Jednak konfliktów danych (jednoczesnego zmian wprowadzanych w tym samym rekordzie) może wystąpić, jeśli używają tych ustawień. Gdy wystąpi konflikt danych, użytkownik musi zdecydować, którą wersję zachować dane. Zazwyczaj jest to opcja najszybszy, ale konfliktów danych mogą być większe niż wzmocnienia wydajności.

 • Edytowany rekord     Program Access blokuje rekord, jak użytkownik rozpoczyna jego edycję. W wyniku rekordy są zablokowane przez dłuższy czas, ale konfliktów danych są mniejsze.

 • Wszystkie rekordy     Program Access blokuje wszystkie rekordy w tabeli podczas jakiejkolwiek lub otwarciu arkusza danych, która korzysta z tej tabeli. Może zwiększyć wydajność dla użytkownika, który jest edytowania danych w tabeli, ale ogranicza możliwość innym użytkownikom edytowania danych więcej niż wykonaj inne opcje.

Zmienianie ustawienia blokowania rekordów   

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz dostosować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W prawym okienku, w sekcji Zaawansowane w obszarze Domyślne blokowanie rekordów kliknij odpowiednią opcję.

Dostosowywanie odświeżania sieci i aktualizowanie ustawień

Spróbuj dostosować ustawienia Interwał odświeżania (s), Aktualizacja ponów próbę (MS), liczba prób aktualizacji i ODBC interwał odświeżania (s), odpowiednio.

Za pomocą ustawień Interwał ponawiania próby aktualizacji i liczba prób aktualizacji Określ, jak często i Access wielokrotnie próbuje zapisać rejestr, gdy jest zablokowana przez innego użytkownika.

Ustawienia interwału odświeżania ODBC i Interwał odświeżania umożliwia sterowanie częstotliwością odświeżania danych. Odświeżanie tylko danych, które już istnieje w arkuszu danych lub formularza. Odświeżanie nie zmienić kolejność rekordów, wyświetlenia nowych rekordów lub usuwanie usuniętych rekordów i rekordy z wyników kwerendy, nie są już spełniających określone kryteria. Aby wyświetlić zmiany, ponowić kwerendę rekordów podstawowych arkusza danych lub formularza.

Zmienianie odświeżania sieci i aktualizowanie ustawień   

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz pomóc działa szybciej.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W okienku po prawej stronie w sekcji Zaawansowane Zmień ustawienia, które mają.

Porada: Aby ponowić kwerendę, naciśnij klawisze SHIFT + F9.

Początek strony

Poprawić wydajność programu Access na komputerze

Poniższe wskazówki może zwiększyć wydajność programu Access, niezależnie od tego, czy bazę danych, z którymi pracujesz znajduje się na Twoim komputerze lub w sieci.

Wyłączanie animacji interfejsu użytkownika

Wyłączanie tagi inteligentne

Zamknij inne programy, które nie są używane

Dodawanie większej ilości pamięci RAM na komputerze

Czyszczenie dysków dysku twardego

Wyłączanie usług systemu Windows, które nie wymagają

Dostosowywanie ustawień pamięć wirtualna

Nie używaj wygaszacz ekranu

Nie używaj tło pulpitu

Wyłączanie animacji interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika programu Access zawiera animacje, na przykład podczas otwierania menu. Mimo że te animacje ułatwić interfejsu za pomocą, spowalniają rzeczy nieco w dół. Możesz wyłączyć tę funkcję w celu zwiększenia wydajności.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W prawym okienku w obszarze wyświetlania wyczyść pole wyboru Pokaż animacje.

Wyłączanie tagi inteligentne

Jeśli nie używasz tagi inteligentne, wyłączyć tę funkcję w celu zwiększenia wydajności.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W prawym okienku w obszarze wyświetlania wyczyść pole Pokaż tagi inteligentne w arkuszach danych i pola wyboru Pokaż tagi inteligentne w formularzach i raportach.

Zamknij inne programy, które nie są używane

Inne programy udostępnia więcej pamięci do programu Access, która ułatwia minimalizowanie użycie dysku i zwiększa wydajność.

Uwaga: Można również zamknąć niektóre programy, które są kontynuowane działa on w tle po ich zamknięciu. Sprawdź w obszarze powiadomień dla tych programów. Uważaj, aby po zakończeniu działania tych programów, ponieważ niektóre programy może być konieczne dla Twojego komputera, funkcja zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli masz wątpliwości, prawdopodobnie należy nie zamknięcie tych programów.

Dodawanie większej ilości pamięci RAM na komputerze

Dodawanie pamięci RAM na komputerze może pomóc w dużych kwerend działa szybciej i pozwalają można mieć więcej obiektów bazy danych, otwórz jednocześnie. Ponadto pamięci RAM jest szybciej niż pamięci wirtualnej na dysku twardym. Po dodaniu RAM pomóc zminimalizować użycie dysku i poprawić wydajność.

Czyszczenie dysków dysku twardego

Okresowo wykonywać tego zestawu czynności:

 1. Usuń pliki z komputera, który nie jest już potrzebny.

 2. Usuwanie tymczasowych plików internetowych.

 3. Opróżnij Kosz.

 4. Uruchamianie operacji kompaktowania i naprawiania na baz danych. Łącza do dodatkowych informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 5. Defragmentacja dysków dysku twardego.

Wyłączanie usług systemu Windows, które nie wymagają

Na przykład jeśli masz klasyczną dobrym rozwiązaniem kopii zapasowej w miejscu, rozważ wyłączenie usługi przywracania systemu. Wyłączanie usług Microsoft Windows, które nie używają udostępnia więcej pamięci RAM dla programu Access.

Ważne: Jeśli zdecydujesz się wyłączyć usługi Windows, Zachowaj informacje o zostanie wyłączone, tak, aby łatwo można ponownie włączyć wszelkie okazało się, że wymagają usługi Windows.

Dostosowywanie ustawień pamięć wirtualna

W większości przypadków domyślne ustawienia pamięci wirtualnej używane przez system Windows powinny działać optymalnie. Jednak w niektórych sytuacjach zmiana ustawień pamięci wirtualnej może poprawić wydajność programu Access. Należy rozważyć dostosowanie domyślnych ustawień pamięci wirtualnej w następujących przypadkach:

 • Nie masz dużo miejsca na dysku, która jest obecnie używana dla pamięci wirtualnej i dostępnego miejsca ma inny dysk.

 • Inny dysk, który jest większa niż bieżący dysk ma dostępnego miejsca, a nie jest intensywnie używany.

W takich przypadkach określenie innego napędu dla pamięci wirtualnej może przyczynić się do poprawy wydajności.

Można także lepszą wydajność, określając stałej ilości miejsca dla pamięć wirtualna. Należy rozważyć, czy określanie 1,5 razy więcej pamięć wirtualna jako ilości pamięci RAM jest zainstalowany na Twoim komputerze. Na przykład jeśli masz 1024 megabajtów (MB) pamięci RAM, określ 1,536 MB dla pamięci wirtualnej.

Uwaga: Można określić więcej pamięć wirtualna, jeśli użytkownik często kilka dużych jednoczesne uruchamianie aplikacji.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą zmieniania ustawień pamięci wirtualnej Wyszukaj pomocy systemu Windows "Zmień pamięć wirtualna".

Nie używaj wygaszacz ekranu

Oszczędność ekranu i Użyj pamięci i uruchamiane automatycznie. Ze względu na uściślenia w projekcie monitorów oszczędność ekranu i nie są już potrzebne chronić monitora z "nagrywania w." Można zwiększyć wydajność nieco i pomagają usprawnić działanie dzięki rezygnacji z używania wygaszacz ekranu komputera.

Porada: Nie są oparte na wygaszacz ekranu, aby chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Aby chronić komputer podczas wykonywania kroków z dala od komputera, naciśnij klawisze Windows logo klawiszy + L.

Nie używaj tło pulpitu

Może zostać wyświetlony pewnego przez ustawienie tło pulpitu ( Brak).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×