Przypisywanie ról i uprawnień do zarządzania zestawami terminów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby można było utworzyć lub zmienić terminu w narzędziu do zarządzania magazynami terminów, musisz mieć jedną z trzech określonych ról: administratora magazynu terminów, Kierownik grupy lub współautor.

Zrzut ekranu przedstawiający pole tekstowe Administratorzy magazynów terminów w Centrum administracyjnym programu SharePoint. W tym polu możesz wpisać imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać jako administratora.

Uprawnienia administratora magazynu terminów umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Tworzenie i usuwanie grup zestawów terminów

 • Dodawanie i usuwanie kierowników grup lub współautorów

 • Zmienianie języków roboczych dla magazynu terminów

 • Dowolne zadanie, które może wykonać kierownik grupy lub współautor

Ważne: Musisz mieć uprawnienia administratora magazynu terminów, aby wyznaczyć dodatkowych administratorów magazynów terminów.

Aby dodać administratorem magazynu terminów:

 1. Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

 2. W okienku widoku drzewa po lewej stronie Wybierz taksonomię.

Zrzut ekranu przedstawiający widok drzewa w narzędziu do zarządzania magazynami terminów, na którym jest widoczna nazwa taksonomii i foldery podrzędne.

 1. Na karcie Ogólne okienka właściwości w polu Administratorów magazynów terminów wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Można również kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 2. Po zakończeniu dodawania imion i nazwisk osób, które mają być administratorami magazynów terminów, kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie kierowników grup

Kierownik grupy umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Dodawanie lub usuwanie współautorów.

 • Dowolne zadanie, które może wykonać współautor

Ważne: Nowych kierowników grup może dodawać tylko administrator magazynu terminów.

Aby dodać kierownika grupy:

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz dodać kierownika grupy.

 2. Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

 3. W okienku widoku drzewa znajdującym się po lewej stronie wybierz grupę, dla której chcesz dodać kierownika grupy.

 4. Na karcie Ogólne w okienku właściwości wpisz w polu Kierownicy grupy imiona i nazwiska osób, które chcesz dodać. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 5. Po zakończeniu dodawania imion i nazwisk osób, które mają być kierownikami grupy, kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie współautorów

Współautora można utworzyć lub zmienić zestaw terminów.

Tylko administrator magazynu terminów lub kierownik grupy dla konkretnej grupy może dodawać do niej współautorów.

Uwaga:  Rola współautora w przypadku zarządzanych metadanych różni się od roli współautora dla witryny.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz dodać współautora.

 2. Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

 3. W okienku widoku drzewa po lewej stronie wybierz grupę, do której chcesz dodać współautora.

 4. Na karcie Ogólne w okienku właściwości wpisz w polu Współautorzy imiona i nazwiska osób, które chcesz dodać. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 5. Po zakończeniu dodawania imion i nazwisk osób, które mają być współautorami, kliknij przycisk Zapisz.

W tym artykule

Role dotyczące zarządzanych metadanych

Zadania dotyczące metadanych, które użytkownicy mogą wykonywać inni witryny

Dodawanie administratora magazynu terminów

Dodawanie kierowników grup

Dodawanie współautorów

Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Role dotyczące zarządzanych metadanych

Zakres zadań, które możesz wykonywać w narzędziu do zarządzania magazynami terminów, jest określany na podstawie konkretnej roli przydzielonej do Ciebie.

Uwaga: Podczas konfigurowania zestawu terminów możesz oznaczyć grupę lub osobę etykietą Właściciel, Kontakt albo Uczestnicy projektu dla zestawu terminów. Te etykiety nie służą do udzielania konkretnych uprawnień do pracy z zestawem terminów. Te właściwości po prostu przydają się do śledzenia uczestników projektu lub właścicieli biznesowych danego zestawu terminów.

Początek strony

Zadania dotyczące metadanych, które mogą wykonywać inni użytkownicy witryny

Użytkownicy witryny, którzy nie mają przypisanych ról w narzędziu do zarządzania magazynami terminów, mogą używać terminów i zestawów terminów na inne sposoby.

Użytkownicy witryny, którzy mają co najmniej uprawnienia współautora, mogą wykonywać następujące zadania z zarządzanymi metadanymi:

 • Aktualizowanie wartości kolumn zarządzanych metadanych (jeśli zestawy terminów skojarzone z tymi kolumnami zarządzanych metadanych są otwarte, a kolumna udostępnia pola do wypełnienia)

 • Dodawanie nowych terminów do zestawu terminów podczas aktualizowania wartości w kolumnie zarządzanych metadanych

 • Tworzenie nowych słów kluczowych przedsiębiorstwa podczas aktualizowania kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa dla listy lub biblioteki

 • Korzystanie z nawigacji po metadanych na listach lub w bibliotekach w celu filtrowania wyświetlanych elementów

 • Stosowanie w kwerendach wyszukiwania terminów zarządzanych lub słów kluczowych przedsiębiorstwa, a następnie uściślanie wyników wyszukiwania na podstawie tych terminów

Dodatkowo użytkownicy witryny, którzy mają odpowiednie uprawnienia (na przykład członkowie grupy Właściciele witryny), mogą tworzyć nowe kolumny zarządzanych metadanych dla list, bibliotek lub typów zawartości. Po utworzeniu tych kolumn mogą oni tworzyć nowe zestawy terminów, które są lokalne dla zbioru witryn, a także mogą zarządzać terminami w tych zestawach terminów.

Początek strony

Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Aby otworzyć narzędzie do zarządzania magazynami terminów, wybierz środowisko programu SharePoint, z którego korzystasz, i wykonaj następujące czynności.

W usłudze SharePoint Online

 1. Przejdź do strony Centrum administracyjne usługi SharePoint Online.

 2. Kliknij pozycję Magazyn terminów.

  W programie SharePoint Server

 3. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij pozycję Zawartość witryny.

 4. Na stronie Zawartość witryny kliknij przycisk Ustawienia.

 5. Na stronie Ustawienia witryny w grupie Administracja witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

Po otwarciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów możesz zacząć przypisywać role.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×