Przypisywanie nowego właściciela do grupy oddzielonej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli właściciela grupy pozostaną firmy grupy można znaleźć się bez właściciela. Zawartość w grupie nie ma wpływu to — zawartości należy do grupy, a nie jest powiązany z konta właściciela. Ale nie masz uprawnienia właściciela grupy oznacza, że istnieje nikt z uprawnieniami do zarządzania grupy. Na szczęście ten problem został rozwiązany łatwo przez żadnego administratora w organizacji.

Przypisywanie nowego właściciela za pomocą portalu sieci web

 1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365 przy użyciu konta z uprawnieniami administratora. Wybierz grupy w okienku nawigacji po lewej stronie, a następnie grupy z wysuwanego, które zostanie wyświetlone.

  Wybierz pozycję grupy, w okienku nawigacji po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do grup w dzierżawy usługi Office 365
 2. Znajdź grupę, do której chcesz przypisać nowy właściciela na i kliknij go.

  Zaznacz grupę, którą chcesz zarządzać z centralnej listy grup
 3. W sekcji Właściciele wybierz pozycję Edytuj

  Panel grupy jest, których można administrować ustawień grupy
 4. W oknie dialogowym Właściciele widok wybierz pozycję Dodaj właścicieli.

  Wyświetlanie i zarządzanie nimi właścicieli grupy w oknie dialogowym właściciele widoku
 5. Dodawanie nowego właściciela lub właścicieli grupy. Poszczególne grupy może zawierać więcej niż 100 właściciele. Jest dobrym rozwiązaniem grupy powinien mieć co najmniej dwóch właścicieli tak, aby wylotów jednego nie pozostawi grupy bez właściciela.

  Wybierz maksymalnie 10 właścicieli do zarządzania grupy za pomocą tego okna dialogowego
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Właściciele widok , a następnie przycisk Zamknij w okienku grupy administratorów.

Przypisywanie nowego właściciela przy użyciu programu PowerShell

Jeśli chcesz przypisać nowy właściciel przy użyciu programu PowerShell, prawdopodobnie ponieważ osoby, która w lewo własnością liczby grup i chcesz Zamień je na wszystkie grupy pojedynczy skrypt, jest to. Polecenia cmdlet UnifiedGroupLinks Dodaj pozwala na dodawanie członków i właścicieli do istniejącej grupy usługi Office 365.

PowerShell ułatwia także do identyfikowania grup, których obecnie nie właściciele. Aby wykonać który Użyj tego skryptu:

$Groups = Get-UnifiedGroup | Where-Object {([array](Get-UnifiedGroupLinks -Identity $_.Id -LinkType Owners)).Count -eq 0} `
        | Select Id, DisplayName, ManagedBy, WhenCreated
ForEach ($G in $Groups) { 
    Write-Host "Warning! The following group has no owner:" $G.DisplayName
} 

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu PowerShell do zarządzania grupami, zobacz Zarządzanie grupami usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell.

Przypisywanie nowego właściciela za pomocą aplikacji dla urządzeń przenośnych administrator usługi Office 365

Jeśli korzystasz z systemu iOS lub urządzenie z systemem Android, możesz pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację przenośnych administrator usługi Office 365 z magazynu aplikacji. Gdy zostanie zainstalowana, zaloguj się przy użyciu konta z uprawnieniami administratora. Na ekranie głównym wybierz pozycję grupy, wybierz grupę, do której chcesz dodać nowego właściciela do, a następnie wybierz pozycję Edytuj właścicieli.

Wybierz grupę w aplikacji administrator usługi Office 365, aby edytować szczegóły, takie jak członkostwa lub właściciele.

W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz pozycję Dodaj właścicieli. Zostanie wyświetlona lista użytkowników i możesz wybrać użytkowników, których chcesz przypisać właściciel stan, aby.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×