Przykłady znaków wieloznacznych

Przykłady znaków wieloznacznych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zlokalizować określony element, którego pisowni dokładnie nie pamiętasz, spróbuj użyć znaku wieloznacznego w kwerendzie.

Znaki wieloznaczne to specjalne znaki, które zastępują nieznane znaki w wartości tekstowej i są pomocne w znajdowaniu wielu elementów o podobnych, ale nie identycznych danych. Znaki specjalne mogą również pomóc w gromadzeniu danych w oparciu o dopasowanie do określonego wzorca. Na przykład podczas wyszukiwania wszystkich osób o imieniu Jan zamieszkałych na ulicy Saskiej.

Aby uzyskać więcej informacji o kwerendach, zobacz temat Wprowadzenie do kwerend.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów znaków wieloznacznych dla kwerend programu Access:

Znak

Opis

Przykład

*

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Gwiazdkę (*) można zastosować w dowolnym miejscu ciągu znakowego.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”, ale nie „wikt” ani „aktor”.

?

Zastępuje pojedynczą literę w określonym miejscu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Zastępuje znaki ujęte nawias.

Ciąg Mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”.

!

Powoduje wykluczenie znaków ujętych w nawias.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”.

Ciąg Like “[!a]*” umożliwia znalezienie wszystkich elementów, których pierwszą literą nie jest „a”.

-

Zastępuje znaki z określonego zakresu. Pamiętaj, że znaki muszą być podane w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Dowiedz się więcej na temat stosowania kryteriów do kwerendy.

Przykłady porównywania z wzorcem znaków wieloznacznych w wyrażeniach

Aby użyć znaku wieloznacznego we wzorcu:

  1. Otwórz zapytanie w widoku projektu.

  2. W wierszu Kryteria pola, którego chcesz użyć, wpisz operator Like przed kryterium.

  3. Zastąp jeden lub więcej znaków w kryterium symbolem wieloznacznym. Na przykład zapytanie Like R?308021 zwróci wyniki RA308021, RB308021 itd.

  4. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Uruchom.

Oto kilka przykładów wzorców znaków wieloznacznych, których możesz użyć w wyrażeniach:

C haracter(s)

Zastępują

? lub _ (podkreślenie)

Dowolny pojedynczy znak

* lub %

Zero lub więcej znaków

#

Dowolna pojedyncza cyfra (0\endash 9)

[lista znaków]

Dowolny pojedynczy znak z listy znaków

[!lista znaków]

Dowolny pojedynczy znak spoza listy znaków

[a-zA-Z0-9].

Dowolny znak alfanumeryczny

[A-Z]

Dowolna wielka litera z zakresu od A do Z.

Uwaga: Znaki w określanym zakresie muszą występować w porządku rosnącym. Na przykład [Z-A] nie jest prawidłowym wzorcem.


Zapoznaj się z podstawami tworzenia wyrażeń.

W celu dopasowania do elementów zawierających znaki specjalne, takie jak znak zapytania (?), znak numeru (#) i gwiazdka (*), umieść je w nawiasach kwadratowych.

Funkcja listy znaków umożliwia zastąpienie jednego lub większej liczby znaków i może obejmować prawie dowolne znaki należące do zestaw znaków ANSI, wraz z cyframi. Lista znaków jest umieszczana w nawiasach kwadratowych ([ ]) i może być używana razem ze znakami wieloznacznymi w celu uzyskania bardziej precyzyjnych dopasowań.

Aby określić zakres znaków, użyj listy znaków z łącznikiem (-), oddzielając dolną i górną granicę zakresu.

Aby uzyskać dopasowanie do znaku łącznika (-), umieść go na początku lub końcu listy znaków (po znaku wykrzyknika, jeśli jest on używany). W każdym innym miejscu łącznik określa zakres znaków ANSI.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×