Przykład konfigurowania projektu biznesowego na potrzeby zarządzania targami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W każdej firmy masz do śledzenia zadań, które tworzą projekt i Adventure Works nie jest wyjątkiem. Obszar roboczy zarządzania projektami ich używać do organizowania konfigurowania pokazu promocyjnego.

Przed podjęciem próby

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zmienić do bazy danych przykładowej firmy, aby użyć danych biznesowych Adventure Works dla swojego ćwiczeń.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: Nie martw się, bazy danych, której używasz na potrzeby własnej firmy nie ma wpływu tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy.

Konfigurowanie projektu biznesowego pokazu handlu

Adventure Works jest planowanie targami, która będzie ich obsługiwać następnym roku.

Otwórz projekt biznesowy następny rok handlu pokazu

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. Na karcie Projekty biznesowe kliknij dwukrotnie pozycję Pokaż handlu dalej w roku.

Rekord projektu biznesowego

Typ projektu jest Pokaż handlu. Możesz dostosować listę, aby dodawać typy projektów, które zwykle zarządza Twojej firmy.

Rekord projektu biznesowego z wyświetloną listą typów projektów

Główny kontakt do tego targami jest Expos firmy Contoso, Inc., specjalisty targów i konwencje, więc projektu jest połączony z tego konta.

Projekt biznesowy z wyświetlonym łączem do informacji

W sekcji Przegląd projektu zawiera podsumowanie pracy i czas pozostały do momentu zakończenia.

Rekord projektu biznesowego z wyświetlonym przeglądem

W sekcji zadań w projekcie Wyświetla listę zadań, które są wymagane do skonfigurowania pokazu promocyjnego.

Rekord projektu biznesowego z wyświetlonymi zadaniami projektu

Początek strony

Dodawanie konta

Klient, przewodniki Weekend postanowił uczestniczyć w targami, tak aby było Adventure Works upewnić się, że przewodniki "weekend" ma rowery i akcesoria, które są potrzebne.

 1. W rekordzie projekt biznesowy Pokaż handlu z następnego roku w sekcji związane z klientami i kontaktami biznesowymi kliknij przycisk Dodaj.

  Rekord projektu biznesowego z wyświetlonymi powiązanymi klientami i kontaktami biznesowymi

 2. W oknie dialogowym Dodawanie klienta lub kontaktu biznesowego upewnij się, że Wszystkie typy kont jest ustawiona na liście Typ elementu.

 3. W polu wyszukiwania wpisz Przewodniki "weekend".

 4. Kliknij nazwę konta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przewodniki weekend jest dodawany do listy powiązanych klientami i kontaktami biznesowymi.

Początek strony

Dodawanie zadania

Adventure Works muszą zespołu pracowników, aby uruchomić jego stoiska pięć dni pokazu promocyjnego. Menedżer będą musiały wybierz pracowników i upewnij się, że rezerwowanie podróży i zakwaterowanie. Rozmieszczanie podróży już jest wyświetlany jako jedno z zadań.

Dodaj nowe zadanie — identyfikowanie zespół — do projektu i wybierz datę ukończenia, poprzedzającą rozmieszczanie zadań podróży.

 1. W sekcji zadań w projekcie kliknij przycisk Nowy.

 2. W polu temat wpisz: Identyfikowanie zespołu.

  W sekcji Projekt połączone zadanie jest połączone automatycznie do Następnego roku handlu Pokaż projektu.

 3. W sekcji Ustawienia zadania w projekcie, w polu Data ukończenia kliknij inny ukończenia datę poprzedzającą datę ukończenia zadania rozmieszczanie podróży.

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Identyfikowanie zespołu znajduje się na liście zadań projektu.

Początek strony

Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu

Ponieważ Adventure Works obsługuje kilka pokazów branżowych, tak aby nie trzeba dodać te same zadania dla każdego handlu Pokaż projekt ich Użyj szablonu dla pokazów branżowych.

 1. Na Wstążce w następnym roku handlu pokaz projektu biznesowego, w grupie Szablony projektów kliknij pozycję Utwórz szablon Ikona Utwórz szablon .

 2. W polu Nazwa szablonu wpisz: Pokazywanie handlu cykliczne, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie szablonu projektu zawiera listę wszystkich zadań, które wykonuje Adventure Works, aby skonfigurować pokazu promocyjnego.

 3. Kliknij identyfikowanie zespołu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie zadania w projekcie wykonaj następujące czynności:

  • W polu Rozpoczęcie po (dni) wpisz: 20.

  • W zadania, czas trwania (dni) wpisz: 5.

  • Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu

Przygodowy Works musi utworzyć projekt dla targami Jesień. Tworzenie nowego projektu biznesowego, zaczynając od szablonu cykliczne Pokaż handlu

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. Na Wstążce w grupie Szablony projektów kliknij pozycję Zarządzanie szablonami projektów.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie szablonami projektów kliknij przycisk Pokaż handlu cykliczne, a następnie kliknij Utwórz projekt.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie projektu biznesowego wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa projektu wpisz Pokaż handlu Jesień.

  • Kliknij pozycję Połącz z. W oknie dialogowym łącze z klientem lub kontaktem biznesowym kliknij Contoso Expos, Inc.. Kliknij przycisk Połącz z, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie projektu biznesowego.

   Rekord projektu biznesowego Pokaż handlu Jesień zostanie otwarty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×