Przygotowywanie się do importowania pliku programu AutoCAD

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz, aby skala rysunku programu Visio odpowiadała skali zaimportowanego rysunku programu AutoCAD, przygotuj się do importowania. Należy w tym celu ustawić określone właściwości zarówno w programie AutoCAD, jak i w programie Visio. Ten artykuł zawiera opis tej procedury.

Ustawianie właściwości w programie AutoCAD

Przed zaimportowaniem rysunku programu AutoCAD do programu Visio należy wykonać kilka czynności w programie AutoCAD. Jeśli nie masz dostępu do programu AutoCAD, zwróć się do autora pliku o wykonanie następujących czynności:

Wybierz kartę układu, który najlepiej sprawdzi się w programie Visio, a następnie zapisz plik programu AutoCAD. Podczas późniejszego importowania pliku do programu Visio zostanie zaimportowany właśnie ten układ. Należy pamiętać, że program Visio wymaga karty układu zawierającej rzutnię. Nie wybieraj karty Model, ponieważ nie zawiera ona rzutni.

Na karcie układu zaznacz rzutnię, a następnie zanotuj skalę rysunku, umieszczoną w prawym dolnym rogu. Jeśli jest ustawione skalowanie do rozmiaru, zaleca się zmianę tego ustawienia na standardową skalę. Wybór standardowej skali ułatwia pracę z rysunkiem w programie Visio. Możesz na przykład wybrać standardową skalę metryczną, taką jak 1:1, 1:2, 1:5 itp. W przypadku skali niemetrycznej wybierz na przykład 1/4" = 1' 0", 1/2" = 1' itp.

Porada: Zapisz tę skalę na kartce, ponieważ będzie ona potrzebna podczas importowania rysunku do programu Visio.

W programie AutoCAD wpisz Jednostki i naciśnij klawisz ENTER. Upewnij się, że wskazano standardową jednostkę miary, na przykład milimetry albo cale.

 1. Teraz należy sprawdzić ustawienia wydruku. Naciśnij klawisze CTRL + P.

 2. Zapisz rozmiar i orientację papieru. Ten sam rozmiar i tę samą orientację należy zastosować w programie Visio.

 3. W obszarze Skala wydruku sprawdź jednostki w polu Skala. Jeśli te jednostki są takie same, jak jednostki rysunku określone w poprzednim kroku, przejdź do kroku 6. poniżej. Jeśli są inne, przejdź do kroku 5.

Ten krok jest konieczny tylko wówczas, gdy jednostki rysunku programu AutoCAD są inne niż jednostki wydruku. Jeśli są takie same, przejdź do kroku 6. poniżej. Jeśli są różne, oznacza to, że rysunek zawiera drugą skalę, nazywaną skalą wydruku. Choć w programie AutoCAD nie powoduje to problemów, w programie Visio rysunek może nie być wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami. Aby obejść ten problem, należy wykonać proste obliczenie w celu uzyskania skorygowanej skali strony dla programu Visio. Ta skorygowana skala nie będzie używana w programie AutoCAD. Używa się jej wyłącznie podczas ustawiania skali strony w programie Visio przed zaimportowaniem rysunku.

Aby otrzymać skorygowaną skalę, pomnóż skalę rzutni przez skalę wydruku. Oto typowy przykład obliczania skorygowanej skali strony w przypadku jednostek metrycznych:

 • Skala rzutni: 1:10

 • Jednostki rysunku: Centymetry

 • Jednostki wydruku: Milimetry

 • Skala wydruku: 1 mm = 1 cm. Skala wydruku wyrażona w postaci stosunku: 1:10.

 • Obliczenie skorygowanej skali dla programu Visio: (1:10) x (1:10) = 1:100.
  Należy zastosować tę skorygowaną skalę strony do strony programu Visio przed zaimportowaniem rysunku.

Przykład z użyciem jednostek niemetrycznych:

 • Skala rzutni: 1/4" do 1'. Skala wyrażona w calach: 1/4" do 12".

 • Jednostki rysunku: Stopy

 • Jednostki wydruku: Cale

 • Skala wydruku: 1" do 1'. Skala wyrażona w calach: 1" do 12".

 • Obliczenie skorygowanej skali strony dla programu Visio: (1/4":12") x (1":12") = 1/4":144". To znaczy: 1/4" do 12'.
  Należy zastosować tę skorygowaną skalę strony do strony programu Visio przed zaimportowaniem rysunku.

Po wykonaniu powyższych czynności zapisz rysunek programu AutoCAD:

 • Jeśli subskrybujesz programu Visio Online Plan 2, można zapisać plik *.dwg lub *.dxf z wersji programu AutoCAD 2007 za pośrednictwem 2017.

 • Jeśli nie masz subskrypcji, zapisz plik w formacie dwg lub dxf programu AutoCAD 2007.

Ustawianie właściwości w programie Visio

Zawsze możesz zaimportować rysunek programu AutoCAD do pustego rysunku programu Visio. Jednak zalecane jest zastosowanie jednego z szablonów programu Visio przed zaimportowaniem. Szablon zawiera gotowe wzorniki i kształty, które ułatwiają pracę z plikiem programu AutoCAD. Na przykład szablon Układ biura zawiera kształty mebli, które można nałożyć na rysunek programu AutoCAD. Natomiast szablon Plan zakładu zawiera kształty maszyn i wyposażenia.

Jeśli masz program Visio Standard, szablon Układ biura to jedyny szablon rozkładu pomieszczeń, który będzie działał dobrze z plikiem programu AutoCAD. Jeśli masz program Visio Professional, możesz wybrać dowolny z następujących szablonów. Otwórz program Visio (lub kliknij pozycję Plik > Nowy, jeśli program jest już otwarty), a następnie wyszukaj dowolny z następujących szablonów:

 • Plan instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych

 • Rozkład pomieszczeń

 • Plan domu

 • Instalacja grzewczo-wentylacyjna — diagram sterowania

 • Instalacja grzewczo-wentylacyjna — plan

 • Układ biura

 • Rysunek części i zespołów

 • Plan zakładu

 • Plan wodociągów i połączeń rurowych

 • Diagramy stojaków

 • Odbity plan sufitu

 • Plan zabezpieczeń i kontroli dostępu

 • Plan zagospodarowania terenu

 • Plan wnętrz

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony w dolnej części okna programu Visio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Rozmiar strony. Na karcie Rozmiar strony można ustawić rozmiar strony rysunku w programie Visio. Aby ułatwić to zadanie, zalecamy ustawienie w programie Visio rozmiaru strony odpowiadającego rozmiarowi strony w programie AutoCAD.

 3. W obszarze Rozmiar wstępnie zdefiniowany wybierz ten sam rozmiar strony, który ustawiono w programie AutoCAD.

 4. W obszarze Orientacja strony wybierz tę samą orientację strony, którą ustawiono w programie AutoCAD.

 5. Kliknij kartę Ustawienia wydruku. Karta Ustawienia wydruku umożliwia wybór rozmiaru strony wydruku. Jeśli chcesz, aby strona wydruku miała taki sam rozmiar, jak strona rysunku, wybierz tutaj te same opcje rozmiaru i orientacji. Jeśli nie widzisz odpowiednich opcji drukarki, kliknij pozycję Anuluj, a następnie wybierz inną drukarkę w obszarze Plik > Drukuj.

 1. Kliknij kartę Skala rysunku.

 2. Kliknij pozycję Skala wstępnie zdefiniowana, a następnie wybierz skalę odpowiadającą skali rzutni w programie AutoCAD. Jeśli nie widzisz takiej samej skali, kliknij pozycję Skala niestandardowa, a następnie wpisz odpowiednią skalę. Możesz wpisać skalę w formacie dziesiętnym lub ułamkowym. Możesz na przykład wpisać 1/16 cala i kliknąć pozycję Zastosuj, a program Visio automatycznie obliczy skalę 0,0625 cala.

  Uwaga: Jeśli wcześniej obliczono skorygowaną skalę dla programu Visio, należy ją tutaj wpisać. Kliknij pozycję Skala niestandardowa, a następnie wpisz skorygowaną skalę.

 3. Na koniec kliknij kartę Właściwości strony i określ jednostkę miary. Zalecamy użycie tej samej jednostki, której użyto w rysunku programu AutoCAD.

Rysunek programu AutoCAD i strona programu Visio są już gotowe. Możesz teraz zaimportować rysunek programu AutoCAD, zachowując skalę określoną w programie AutoCAD.

Zobacz też

Wprowadzenie do pracy z rysunkami programu AutoCAD w programie Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×