Przygotowywanie konta Gmail lub konta usługi G Suite do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365

Przed nawiązaniem połączenia z kontem usługi Gmail w aplikacji Outlook w sieci Web lub dodaniem konta usługi Gmail do programu Outlook należy przygotować konto w usłudze Gmail: włączyć weryfikację dwuetapową w usłudze Gmail, a następnie utworzyć hasło aplikacji, które będzie używane przez usługę Office 365 do nawiązywania połączenia z Twoim kontem Gmail.

Czynności te trzeba wykonać również, jeśli administrator planuje migrację Twojego konta usługi Gmail lub G Suite do usługi Office 365.

Konfigurowanie konta usługi Gmail do połączenia z usługą Office 365

Aby korzystać z hasła aplikacji do usługi Gmail, należy najpierw włączyć weryfikację dwuetapową, a następnie uzyskać hasło aplikacji. Po uzyskaniu hasła aplikacji możesz użyć go wraz z nazwą użytkownika, aby nawiązać połączenie z usługą Gmail.

Aby włączyć weryfikację dwuetapową

 1. Zaloguj się do konta w usłudze Gmail.

 2. Wybierz pozycję Google Apps > Moje konto.

  Wybierz pozycję Aplikacje Google, a następnie pozycję Moje konto
 3. Na stronie Moje konto wybierz pozycję Logowanie i bezpieczeństwo.

 4. W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz strzałkę obok pozycji Weryfikacja dwuetapowa. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

  Wybierz dla pozycji Weryfikacja 2-stopniowa wartość Wyłączone, aby zacząć jej włączanie

  Uwaga: Jeśli masz konto usługi Google Apps, a nie widzisz tego ustawienia, administrator musi je najpierw włączyć. Aby uzyskać instrukcje (dla administratorów), zobacz Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla użytkowników usługi G Suite.

 5. Na stronie Weryfikacja dwuetapowa wybierz pozycję Rozpocznij.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, ponownie wprowadź hasło. W kroku Skonfiguruj swój telefon wprowadź lub potwierdź swój numer telefonu. W następnym kroku wprowadź numer weryfikacyjny wysłany na telefon komórkowy i wybierz pozycję Zweryfikuj.

 7. W kroku Ufaj temu komputerowi wybierz pozycję Dalej, a w kroku Włącz weryfikację dwuetapową wybierz pozycję Potwierdź.

Aby utworzyć hasło aplikacji

 1. Zaloguj się do konta w usłudze Gmail.

 2. Wybierz pozycję Google Apps > Moje konto.

 3. Na stronie Moje konto wybierz pozycję Logowanie i bezpieczeństwo.

 4. W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz strzałkę obok pozycji Hasła aplikacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

 5. Na stronie Hasła aplikacji z listy rozwijanej Wybierz aplikację wybierz pozycję Inne (nazwa niestandardowa).

  Wybierz pozycję Inne (Nazwa niestandardowa) z listy rozwijanej wybierania aplikacji
 6. Wpisz nazwę, na przykład Moje_połączenie, a następnie wybierz pozycję GENERUJ.

  Hasło aplikacji zostanie wyświetlone w obszarze Twoje hasło aplikacji dla urządzenia. Możesz użyć go wraz z adresem usługi Gmail w aplikacji, którą chcesz połączyć z kontem usługi Gmail (lub do której chcesz dodać konto usługi Gmail). Ta kombinacja umożliwi aplikacji pełny dostęp do konta Gmail.

  Po wprowadzeniu hasła aplikacji nie musisz już go pamiętać.

  16-znakowy kod dostępu.

  Ważne: Hasło aplikacji zawiera 16 znaków i jest wyświetlane ze spacjami, aby ułatwić odczytanie go. Podczas wprowadzania hasła do aplikacji, którą chcesz połączyć, zignoruj spacje, wpisując hasło jako jeden ciąg 16 znaków.

 7. Teraz możesz dodać konto w usłudze Gmail do programu Outlook. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła wprowadź to hasło aplikacji dla konta Gmail. Nie wprowadzaj swojego hasła usługi Gmail. Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania konta Gmail do programu Outlook, zobacz następujące artykuły:

Opcjonalne odwoływanie hasła aplikacji

Jeśli potrzebujesz połączenia z kontem usługi Gmail tylko na określony czas, na przykład na potrzeby przeprowadzanej przez administratora migracji skrzynek pocztowych IMAP, możesz później odwołać hasło aplikacji.

Aby odwołać hasło aplikacji

 1. Zaloguj się do konta w usłudze Gmail.

 2. Wybierz pozycję Google Apps > Moje konto.

 3. Na stronie Moje konto wybierz pozycję Logowanie i bezpieczeństwo.

 4. W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz strzałkę obok pozycji Hasła aplikacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło.

 5. Na stronie Hasła aplikacji wybierz pozycję ODWOŁAJ obok hasła aplikacji, które chcesz odwołać.

  Wybierz ikonę kosza obok hasła aplikacji, które chcesz odwołać.

Tematy pokrewne

Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365 dla firm
Sposoby migrowania wielu kont e-mail do usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×