Przygotowywanie klienta pakietu Office do wdrożenia za pomocą usługi Microsoft 365 Business

Przygotowywanie się do automatycznej instalacji aplikacji pakietu Office na komputerach klienckich

Usługi Microsoft 365 Business umożliwiają automatyczne instalowanie 32-bitowych aplikacji pakietu Office i aktualizacji dla tych aplikacji na komputerach z systemem Windows 10.

To rozwiązanie działa najlepiej, gdy na komputerze użytkownika końcowego jest zainstalowany system Windows 10 Business oraz:

  • nie ma na nim aplikacji klasycznych pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access i usługi OneDrive).

    lub

  • jest zainstalowana wersja Szybka instalacja pakietu Office.

Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji Szybka instalacja pakietu Office, w dowolnej aplikacji pakietu Office przejdź do lokalizacji Plik > Konto (Konto pakietu Office w programie Outlook). Jeśli zostaną wyświetlone aktualizacje pakietu Office, jak pokazano na poniższej ilustracji, oznacza to, że instalację przeprowadzono za pomocą modułu Szybka instalacja.

Zrzut ekranu przedstawiający aktualizacje pakietu Office na koncie aplikacji pakietu Office

Kto będzie korzystać z tej funkcji

Użytkownik końcowy, którego komputer spełnia następujące kryteria:

  • Zawiera licencję użytkownika systemu Windows 10 Business i aktywną licencję usług Microsoft 365 Business oraz aktualizację dla twórców systemu Windows 10, a także jest dołączony do usługi Azure Active Directory.

  • Nie zawiera 64-bitowych wersji aplikacji pakietu Office (przykład: Word, Excel, PowerPoint). Jeśli 64-bitowe wersje aplikacji pakietu Office są wymagane, ta funkcja nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wyzwalanie 64-bitowego modułu Szybka instalacja pakietu Office w wersji 2016 z poziomu konsoli administracyjnej usług Microsoft 365 Business nie jest obsługiwane.

  • Nie zawiera żadnych aplikacji autonomicznych Instalatora Windows (MSI) w wersji 2016 (na przykład Visio lub Project). Usługi Microsoft 365 Business umożliwiają uaktualnienie pakietu Office do wersji Szybka instalacja pakietu Office 2016, która nie współdziała z aplikacjami autonomicznymi MSI pakietu Office 2016.

W poniższej tabeli wyszczególniono możliwe działania, które użytkownicy końcowi lub administratorzy muszą wykonać w zależności od stanu początkowego, aby pomyślnie zainstalować 32-bitową wersję Szybka instalacja wdrożenia pakietu Office z poziomu konsoli administracyjnej usług Microsoft 365 Business.

Stan początkowy instalacji pakietu Office

Działanie do wykonania przed rozpoczęciem instalacji pakietu Office przy użyciu usług Microsoft 365 Business

Stan końcowy

Brak zainstalowanego pakietu Office

Brak

Pakiet Office 2016 w wersji 32-bitowej zainstalowany za pomocą modułu Szybka instalacja

Istniejąca 32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office (w wersji 2016 lub wcześniejszej) bez aplikacji autonomicznych

Brak

Uaktualnienie do najnowszej 32-bitowej wersji Szybka instalacja pakietu Office 2016 zgodnie z wymaganiami*

Istniejąca 32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office i 32- lub 64-bitowe aplikacje autonomiczne pakietu Office w wersji Szybka instalacja (na przykład Visio lub Project)

Brak

Aplikacje autonomiczne pozostają nienaruszone. Uaktualnienie pakietu do 32-bitowej wersji Szybka instalacja pakietu Office 2016

Istniejąca 32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office i dowolne 32- lub 64-bitowe aplikacje autonomiczne MSI pakietu Office (z wyjątkiem wersji 2016)

Brak

Aplikacje autonomiczne pozostają nienaruszone. Uaktualnienie pakietu do 32-bitowej wersji Szybka instalacja pakietu Office 2016

Dowolna istniejąca 64-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office

Odinstalowanie 64-bitowych wersji aplikacji pakietu Office, jeśli można je zamienić na 32-bitowe wersje aplikacji pakietu Office

Jeśli 64-bitowe wersje aplikacji pakietu Office zostaną usunięte, zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office 2016

Istniejąca instalacja MSI pakietu Office 2016 z aplikacjami autonomicznymi lub bez nich

Odinstalowanie pakietu Office 2016 w wersji MSI.

Zainstalowana 32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office 2016. Brak zmian w aplikacjach autonomicznych

Istniejąca instalacja MSI pakietu Office 2013 (lub starszego) i/lub aplikacji autonomicznych pakietu Office

Brak

32-bitowa wersja Szybka instalacja pakietu Office 2016 i istniejąca wcześniej instalacja MSI pakietu Office (z aplikacjami autonomicznymi) istnieją równolegle

(*) Uwaga: Nie można przeprowadzić uaktualnienia do 32-bitowej wersji Szybka instalacja pakietu Office 2016 z powodu znanego błędu. Trwa opracowywanie rozwiązania.

Tematy pokrewne

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Microsoft 365 Business
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business
Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×