Przygotowywanie źródła danych programu Excel do korespondencji seryjnej programu Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podstawowe czynności w procesie tworzenia korespondencji seryjnej Word konfiguruje i przygotowywanie źródła danych. Można użyć istniejącego źródła danych Excel lub utworzyć od nowa, importując rozdzielanego tabulatorami (txt) lub plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV). Po skonfigurowaniu i przygotować źródła danych, można utworzyć korespondencję seryjną przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej krok po kroku dynamiczna wymiana danych (DDE, Dynamic Data Exchange) lub przy użyciu metody ręcznego tworzenia korespondencji seryjnej.

Jeśli nie korzystasz z istniejącego źródła danych Excel dla korespondencji seryjnej, można użyć listy kontaktów lub książki adresowej w pliku CSVlub txt. Kreator importu tekstu prowadzi użytkownika przez czynności w celu pobrania danych, która znajduje się w pliku CSV lub txt do Excel.

 1. Otwórz program Excel.

 2. Na karcie dane wybierz pozycję Z tekstowy lub CSV.

 3. Wybierz plik CSV lub txt, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 4. W Kreatorze importu tekstu w okienku Typ danych źródłowych wybierz opcję Rozdzielany.

  Pobieranie danych zewnętrznych z tekstu w programie Excel, Kreator importu tekstu, krok 1 z 3

 5. Jeśli importowany plik zawiera nagłówki, zaznacz pole wyboru Moje dane mają nagłówki znajdujące się nad okienkiem Podgląd, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. W obszarze Ograniczniki zaznacz pole wyboru, które jest zgodne z ogranicznikiem (na przykład Tabulator lub Przecinek) używanym w Twoich danych, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Opcje pozycji Ograniczniki są wyróżnione w Kreatorze importu tekstu.

  Porada: W okienku Podgląd danych można zobaczyć, jak będą wyglądały wyniki w formacie tabeli.

 7. W obszarze Podgląd danych wybierz kolumnę zawierającą kody pocztowe, a następnie w obszarze Format danych w kolumnie wybierz pozycję Tekst.

  Opcja Tekst w obszarze Format danych kolumny jest wyróżniona w Kreatorze importu tekstu.

  Uwagi: 

  • Dostępne formaty są Ogólne, tekst i Data. Za każdym razem stosowany format danych w kolumnie, nazwa formatu pojawi się w nagłówku tabeli dla tej kolumny.

  • Kolumna zawierająca dane liczbowe, takie jak wartość procentową lub wartość walutową, na przykład tylko można sformatować po zaimportowaniu pliku. Zobacz podsekcji "Formatowanie danych liczbowych w Excel "poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 8. W razie potrzeby powtórz krok 7, wybierając kolumnę, którą chcesz zmodyfikować, oraz format danych, który chcesz zastosować.

 9. Wybierz pozycję Zakończ.

 10. W oknie dialogowym Importowanie danych zaakceptuj domyślne ustawienie opcji Istniejący arkusz oraz adres komórki, a następnie wybierz pozycję OK.

  W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz opcję umieszczenia danych w istniejącym arkuszu, która jest ustawieniem domyślnym, lub w nowym arkuszu

  Przestroga: Adres komórki w oknie dialogowym Importowanie danych zawiera obecnie wybraną komórkę. Dane są importowane, począwszy od adresu nazwanej komórki.

 11. Po zakończeniu zapisz źródła danych pod nową nazwą pliku.

Formatowanie danych liczbowych w Excel

Formatowanie dowolnego danych liczbowych, takich jak wartości procentowe lub wartości w walucie w dowolnego źródła danych w nowym lub istniejącym w Excel, które mają być używane w Word korespondencji seryjnej. Aby zachować dane liczbowe zostały sformatowane jako wartość procentową lub jako walutę podczas tworzenia korespondencji seryjnej, postępuj zgodnie z instrukcjami "krok 2: Użyj dynamicznej wymiany danych (DDE) dla korespondencji seryjnej" sekcji.

W źródle danych Excel, który ma być używany dla listy adresowej Word korespondencji seryjnej upewnij się, że poprawnie sformatuj kolumny danych liczbowych. Formatowanie kolumny z liczbami, na przykład zgodnie z określonej kategorii, takich jak waluta.

 1. Otwórz źródło danych Excel.

 2. Wybierz kolumnę, które chcesz sformatować.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę w dół przy okienku Format liczb (Ogólne), a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy.

  W programie Excel na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba w polu Ogólne kliknij strzałkę w dół, aby wybrać odpowiedni format liczb.

 4. W razie potrzeby powtórz kroki 2 i 3.

 5. Po zakończeniu wybierz przycisk Zapisz.

Jeśli źródłem danych Excel, zawierający sformatowany liczby wartości procentowe i wartości walutowych, niektóre dane liczbowe może nie zachowują jej podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Zostanie wyświetlony wyników korespondencji seryjnej chcesz i można zachować format danych liczbowych w Excel przy użyciu DDE.

Format danych programu Excel w porównaniu do pola korespondencji seryjnej pracy przy użyciu lub nie korzystasz z dynamicznej wymiany danych

Uwaga: Jeśli nie chcesz używać DDE, postępuj zgodnie z zawartymi w za pomocą korespondencji seryjnej do wysyłania wiadomości e-mail zbiorczo.

 1. Otwórz Word, wybierz pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Ogólne zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku.

  Opcja Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku

 3. Wybierz pozycję OK.

 4. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

  W programie Word, na karcie Korespondencja wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną, a następnie wybierz krok po kroku Kreatora korespondencji seryjnej

 5. W okienku korespondencji seryjnej w obszarze Wybierz adresatów wybierz pozycję Użyj istniejącej listy.

  W programie Word korespondencji seryjnej którego zostanie otwarte okienko zadań po wybraniu krok po kroku Kreatora korespondencji seryjnej w grupie korespondencji seryjnej

 6. W obszarze Użyj istniejącej listy wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie otwórz sformatowany arkusza kalkulacyjnego.

 7. W oknie dialogowym Potwierdzanie źródła danych, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystko, a następnie wybierz pozycję Arkusze programu MS Excel przez DDE (*.xls) > OK.

  Okno dialogowe Potwierdzanie źródła danych

 8. W oknie dialogowym Microsoft Excel wybierz pozycję Cały arkusz kalkulacyjny > OK.

  Okno dialogowe programu Microsoft Excel w programie Word

 9. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Adresaci korespondencji seryjnej, kliknij przycisk OK.

  Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Adresaci korespondencji seryjnej zawartość arkusza kalkulacyjnego programu Excel jako źródła danych na potrzeby listy adresowej

 10. Przejdź do listu, wiadomości e-mail, etykietlub kopert korespondencji seryjnej.

Porada: Aby zapobiec monitowaniu przez Word po każdym otwarciu pliku danych. Po podłączeniu do Twojej listy adresowej, przejdź do pozycji plik > Opcje > Zaawansowane. W obszarze Ogólne wyczyść pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×