Przydzielanie osób do pracy nad zadaniami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zazwyczaj po wprowadzeniu zadań do harmonogramu przydziela się pracowników do pracy nad nimi. W końcu projekty nie wykonują się same.

 1. W widoku Wykres Gantta przejdź do kolumny Nazwy zasobów.

 2. Kliknij strzałkę i wybierz osoby, które mają pracować nad zadaniem.
  Obraz Przydzielanie zasobów

 3. Jeżeli nie widzisz nazwy osoby, którą chcesz przydzielić, wprowadź nową nazwę.

Jeśli nie widzisz dowolne nazwy na liście, następnie nie został dodany do projektu jeszcze. Przed przydzielania ich do pracy nad zadaniami w kolumnie lub Dodawanie zasobów do projektu albo wprowadź nową nazwę.

Aby dodać zasoby takie jak sprzęt i materiały, zobacz Dodawanie i przypisywanie zasobów materiałowych do zadań.

W Project Professional 2016 niektórych zasobów może wymagać zatwierdzenia przez Menedżera zasobów. Jeśli łączysz się z Project Online, może być niektóre zasoby, które wymagają żądania zakontraktowaniem zasobu, aby można było używać zasobu nad projektem. Projektu zawiera ten wskaźnik Engagement required , jeśli musisz zażądać zaangażowania. Zaangażowania jest to Umowa między menedżerem projektu i Menedżera zasobów, aby umożliwić określonego zasobu do pracy nad projektem przez pewien okres czasu, na określony procent czasu tego zasobu lub określoną liczbę godzin.

Przydzielanie do zadania osoby w niepełnym wymiarze godzin

Przypuśćmy, że chcesz przydzielić kogoś do projektu w niepełnym wymiarze godzin. W oknie Przydzielanie zasobów możesz ustawić, przez ile czasu ta osoba ma pracować.

 1. W widoku Wykres Gantta wybierz zadanie.

 2. Kliknij pozycję Zasób > Przydzielanie zasobów.

 3. W oknie Przydzielanie zasobów wybierz zasoby do przydzielenia i kliknij przycisk Przydziel zasoby.
  W przykładzie poniżej Natalia jest zasobem. Wskutek wprowadzenia wartości 50% w polu Jednostki jest ona teraz przydzielona w 50 procentach czasu do pracy nad zadaniem „Budowa ogrodzenia”. Jacek także jest przydzielony do tego zadania, ale ponieważ kolumna Jednostki jest pusta, jest on automatycznie przydzielony do zadania w 100 procentach.


  Okno dialogowe przydzielania zasobu

  Porada: Czasami wskutek przydzielenia zasobów do zadania czas trwania lub długość zadania mogą się nieoczekiwanie zmienić. Jeżeli tak się stanie, zaznacz dla zadania ustawienie według nakładu pracy. Ustawienia zadań lub zasobów także mogą wywoływać nieoczekiwane zmiany w harmonogramie. Aby to sprawdzić, zobacz Wszystkie czynniki związane z planowaniem, które mogą mieć wpływ na zadanie.

Masz wiele osób przydzielonych do zadania?

Jeśli masz jedno zadanie, do którego przydzielono wiele osób, wprowadzanie zmian w kolumnie Nazwy zasobów może nie działać. Ta kolumna obsługuje jedynie 256 znaków i możesz przekroczyć ten limit, jeśli do zadania jest przydzielonych wiele zasobów.

W przypadku zadań wymagających przydzielenia wielu zasobów najlepiej utworzyć przydziały i wprowadzać zmiany dotyczące tych przydziałów w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

 1. Zaznacz zadanie i kliknij pozycję Zadanie > Właściwości > Informacje.

  Informacje

 2. Na karcie Zasoby możesz przydzielić do zadania dłuższą listę zasobów bez obaw o przekroczenie limitu wynoszącego 256 znaków w kolumnie Nazwy zasobów.

  Karta Zasoby w oknie dialogowym Informacje o zadaniu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×