Przydziel elementy Sway z usunięte konto użytkownika — Pomoc dla administratorów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po usunięciu użytkownika z usługi Azure Active Directory ich elementy Sway Wprowadź stan gospodarstwa, gdzie one zostaną usunięte później. W tym okresie Sway nie będą dostępne dla zwykli użytkownicy. Administratorzy IT ma 30 dni po użytkownik zostanie trwale usunięta z usługi Azure Active Directory Aby ponownie przydzielić elementy Sway, które są należące do innego użytkownika w ich dzierżawy.

Uwaga: Usługi Azure Active Directory ma też przytrzymanie, zanim użytkownik zostanie trwale usunięta.

Krok 1: Pobieranie i instalowanie bibliotek

 1. Pobieranie bibliotek z poleceń cmdlet programu PowerShell dla ponowne przypisywanie elementy Sway

 2. Wyodrębnianie biblioteki:

  1. Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

  2. Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient.dll

  3. Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol.dll

  4. Newtonsoft.Json

 3. Zachować strukturę folderu i zainstalować je przy użyciu modułów, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej

  1. Przykład:

   1. Wyodrębnianie wszystko do ...\Documents\WindowsPowerShell\Modules\

 1. Upewnij się, że pobrane pliki nie są zablokowane przez odblokowanie ich za pomocą ustawień właściwości

  1. Przykład:

Krok 2: Importowanie modułów w programie PowerShell

 1. Otwieranie programu Windows PowerShell jako administrator:

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy programu Windows PowerShell lub Windows PowerShell ISE i wybierz polecenie Uruchom jako Administrator.

  3. Przykład

   1. Programu PowerShell

   2. Okno programu Windows PowerShell zostanie rozwinięte otwarte.  Monit C:\Windows\system32 oznacza, że otwierasz jako administrator.

   3. powershell2

2. zaimportuj moduły wcześniej zostały pobrane.

Składnia:

Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol
Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient
Import-Module Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
Import-Module Newtonsoft.Json

(Dodatkowe instrukcje dotyczące importowania moduły)

Krok 3 — nawiązywanie połączenia z usługą aplikacja Sway i uruchamianie skryptu przełączania

Note: Only Sways that were previously owned by the deleted account can be transferred at this time, and only to a user within the same tenant. Only the tenant administrator may initiate a transfer. 

 1. Nawiązywanie połączenia z usługą aplikacji Sway przy użyciu programu PowerShell

 2. Wprowadź poświadczenia administrator dzierżawy

Składnia:

	Connect-SwayService

Przykład:

	Connect-SwayService

Przeniesienie pojedynczego elementu Sway z innym kontem

Aby przenieść jednego elementu Sway, który został wcześniej należącą do usuniętego konta na inne konto w obrębie tej samej dzierżawy, potrzebne są następujące informacje:

 • Aplikacja sway identyfikator wyszukiwania - Identyfikator znajdujący się po sway.office.com adres URL dla dowolnego danej aplikacji Sway (np. "Ex: abc123 dla https://sway.office.com/abc123")

 • Nowy adres E-mail — adres e-mail konta, które są przenoszenia Sway do

Składnia:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId <Sway Lookup ID> -DestinationOwner <New Email Address>

Przykład:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId abc123 -DestinationOwner user@contoso.com

Zbiorcze transfer wszystkie elementy Sway z jednego konta do innego

Aby przenieść wszystkie elementy Sway uprzednio własnością usuniętego konta na inne konto w obrębie tej samej dzierżawy, potrzebne są następujące informacje:

 • Usunięte adres E-mail konta — adres e-mail konta, który został usunięty z usługi Azure Active Directory

 • Nowy adres E-mail konta — adres e-mail konta, które są przenoszenia Sway do

Składnia:

	Start-BulkChangeSwayOwner <Deleted Account Email Address> <New Account Email Address>

Przykład:

	Start-BulkChangeSwayOwner deleteduser@contoso.com activeuser@contoso.com

Krok 4 — Sprawdź, czy zostały przypisane elementy Sway

 1. Wyświetlanie elementu Sway, który został przypisany.

 2. Powiadom użytkownika, któremu elementy Sway zostały przeniesione do i poproś ich, aby zweryfikować, że właścicielem teraz elementy Sway.

Co należy wiedzieć

 • Masz konto zostanie trwale usunięta z usługi Azure Active Directory Aby ponownie przydzielić wszystkie elementy Sway, których właścicielem tego konta do 30 dni

 • Po pomyślnym wykonaniu skryptu ponownego przydzielania, może zająć do 1 godziny dla ponownie przydzielonego elementy Sway być wyświetlane na nowe konto.

 • Mogą zostać utracone niektóre ustawienia skojarzone z ponownie przydzielonego elementu Sway. Ta opcja uwzględnia:

  • Aplikacja sway analizy (liczba widoku)

  • Ustawienia udostępniania

   • Jeśli element Sway został udostępniony z określonymi osobami, zostaną zresetowane przywracając ustawienia domyślne w ponownie przydzielonego aplikacji Sway

   • Elementy Sway, które zostały udostępnione do edycji, aby uzyskać nowy właściciel będzie konieczne ponowne udostępnianie nowego łącza do wszelkich współautorów, którzy nadal potrzebny dostęp do edycji

  • Data ostatniej edycji

  • Ustawienia ustawione wcześniej w Sway. Na przykład: usuwanie transparent aplikacji Sway i autoodtwarzania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×