Przycinanie obrazu w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami można dopasować obrazu do miejsca w broszury lub biuletynu bez zakłócenia obraz lub zmienić jego wygląd.

Możesz zmienić rozmiar lub przycinanie, aby zmienić rozmiar obrazu. Zmienianie rozmiaru zmienić wymiary obrazu przez jego rozciąganie lub zmniejszanie, podczas przycinania, co pozwala zmniejszyć rozmiar obrazu, usuwając krawędzie pionową lub poziomą. Przycinanie jest często używane, aby ukryć lub przyciąć część obrazu — w celu wyróżnienia lub w celu usunięcia niepotrzebnych.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Ustaw uchwyt przycinania nad krawędzią lub narożnikiem.

  Uchwyty przycinania

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij uchwyt środkowy po tej stronie.

  • Aby przyciąć jednakowo z dwóch stron jednocześnie, przeciągnij uchwyt środkowy, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

  • Aby przyciąć jednakowo wszystkie cztery strony obrazu jednocześnie, przeciągnij uchwyt środkowy, przytrzymując naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. 

  Uwagi: 

  • Zwolnij przycisk myszy, aby zobaczyć przycięty obraz.

  • Kliknij narzędzie Przycinanie, aby zobaczyć tylko przycięty obraz. Aby wyświetlić ponownie cały obraz, jeszcze raz kliknij narzędzie Przycinanie. Na obrazie pojawi się wyraźnie część przycięta, a reszta obrazu będzie przezroczysta.

Narzędzia Dopasuj, Wypełnij, Przesuń i Obróć

Dopasuj

Jeśli obraz jest większy lub mniejszy niż ramka obrazu, możesz zmienić jego rozmiar, aby dopasować go bez zmiany wyglądu.

 • Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Dopasuj.

  Dopasuj — narzędzie przycinania

  Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby był dopasowany do ramki obrazu.

  Przykład przycinania przy użycia narzędzia Wypełnij

Uwaga: Aby zachować charakter obrazu, niektóre jego części zewnętrzne mogą zostać przycięte.

Wypełnij

Narzędzie Wypełnij umożliwia wypełnienie obszaru obrazu bez zmieniania jego wyglądu.

 • Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Wypełnij.

  Wypełnij — narzędzie przycinania

  Rozmiar obrazu zostanie zmieniony tak, aby obszar obrazu został wypełniony.

  Przykład przycinania przy użycia narzędzia Wypełnij

Uwaga: Aby zachować charakter obrazu, niektóre jego części zewnętrzne mogą zostać przycięte.

Przesuń

Podczas używania narzędzia przycinania możesz także wyśrodkować obraz.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Przesuń wskaźnik myszy na obraz, tak aby przyjął kształt wskaźnika przenoszenia.

 3. Kliknij i przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce.

  Przesuń — narzędzie przycinania

Uwaga: Aby kontynuować przycinanie, kliknij uchwyty przycinania w celu przeniesienia na nie fokusu.

Obróć

Podczas używania narzędzia przycinania możesz także obrócić obraz.

 1. Kliknij obraz i kliknij pozycję Narzędzia obrazów — Formatowanie > Przytnij.

  Przycinanie — narzędzie

 2. Wskaż zielony uchwyt obracania i przeciągnij myszą w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt.

  Przykład przycinania przy użyciu narzędzia Obróć

Uwaga: Aby obracać obraz w przyrostach 15-stopniowych, podczas przeciągania uchwytu przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Za pomocą tych funkcji do przycinania obrazu — przycinanie, dopasowania, wypełnij, Przesuń i Obróć.

Przycinanie

Zaznacz obraz w Publisher 2010 na nowej karcie wstążki Narzędzia obrazów staje się dostępna. Przycinanie — narzędzie znajduje się w grupie przycinania po prawej ten nowy kartę
Polecenie przycinania na karcie wstążki Narzędzia obrazów, Formatowanie w programie Publisher

Aby przyciąć obraz:

 1. Zaznacz obraz, aby być przycięty.

 2. Wskaż na karcie Narzędzia obrazów, które zostanie wyświetlone na Wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Ustaw uchwyt przycinania nad krawędzią lub narożnikiem.

  Obraz z uchwytami przycinania
  Uchwyty krawędzi uchwytem przycinania
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij uchwyt środkowy po tej stronie.

  • Aby przyciąć jednakowo z dwóch stron jednocześnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i przeciągnij uchwyt środkowy.

  • Aby przyciąć obraz wszystkich czterech stron jednocześnie i zachować proporcje obrazu, przytrzymaj naciśnięte klawisze CTRL + SHIFT podczas przeciągania uchwytu narożnego.

   Uwaga: 
   Po zwolnieniu przycisku myszy obraz jest przycięty.
   Po wyłączeniu narzędzia Przycinanie obrazu będą wyświetlane tylko przycięte sekcji. Jednak jeśli zaznacz obraz i kliknij pozycję Przycinanie — narzędzie ponownie cały obraz będzie wyświetlana, z przycięte części wyraźnie przedstawiający i pozostałą część obrazu jako rozmytego przezroczystość.

Dopasuj

Jeśli obraz jest większy lub mniejszy niż obszar obrazu Publisher 2010 umożliwia szybkie zmienianie rozmiaru obrazu w celu dopasowania przy zachowaniu oryginalnego współczynnika proporcji.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż na karcie Narzędzia obrazów, które zostanie wyświetlone na Wstążce.

 3. W grupie przycinania kliknij przycisk Dopasuj.

 4. Rozmiar obrazu zostanie zmieniony mieści się w obszarze obrazu.

  Uwaga: Ponieważ obraz przechowuje proporcji, to może spowodować outcropping. .

Wypełnienie

Aby szybko wypełnić obszar obrazu przy zachowaniu oryginalnego współczynnika proporcji służy wypełnienia.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która jest wyświetlana na Wstążce.

 3. W grupie przycinania kliknij przycisk Wypełnienie.

 4. Rozmiar obrazu zostanie zmieniony na obszar obrazu.

  Uwaga: Ponieważ obraz przechowuje proporcje podczas wypełniania obszaru obrazu, zostanie przycięte części obrazu, które wykraczają poza obszar obrazu.

Przesuń

Podczas używania narzędzia przycinania możesz przenieść obraz w obszarze przycięty obraz, aby upewnić się, że obraz jest wyśrodkowany tak jak chcesz.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż na karcie Narzędzia obrazów, które zostanie wyświetlone na Wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Umieść wskaźnik myszy na obiekcie, aż wskaźnik przybierze kształt wskaźnika Przenoszenie.

 5. Kliknij i przeciągnij obraz do pozycji w uchwyty przycinania.

  Uwaga: Po wykonaniu tej czynności obraz ma fokus, zamiast ramki przycinania. Aby wrócić do przycinania, kliknij uchwyty przycinania ponownie, tak że stają się fokus.

Obracanie

Podczas używania narzędzia przycinania możesz także obrócić obraz.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wskaż kartę Narzędzia obrazów, która jest wyświetlana na Wstążce.

 3. Kliknij przycisk Przytnij.

 4. Wskaż zielony uchwyt obracania.

 5. Przeciągnij myszą w kierunku ma chcesz obrócić obiekt.

  Uwaga: Aby obrócić o 15 stopni, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu.

Microsoft Office Publisher 2007 zawiera niektóre podstawowe funkcje, które umożliwiają przycinanie obrazu w celu kształt prostokąta do edycji zdjęć, ale nie jest on programie do edycji zdjęć. Istnieją jednak sposoby tworzenia prostokątny obrazu.

Uwaga: Nie można przyciąć Autokształtu, obiektu WordArt lub animowany obraz GIF w publikacji. Aby przyciąć animowany obraz GIF, programie graficznym za pomocą, a następnie ponownie wstawić plik.

Przycinanie obrazu w celu kształt prostokąta

 1. Zaznacz obraz.

  Po zaznaczeniu obrazu zostanie wyświetlony na pasku narzędzi obraz.

  Picture toolbar

 2. Na pasku narzędzi obraz kliknij przycisk Przytnij Obraz przycisku .

 3. Ustaw uchwyt przycinania nad krawędzią lub narożnikiem.

  Zrzut ekranu przedstawiający uchwyt przycinania w programie Publisher.

  1. Uchwyt przycinania

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć jedną stronę, przeciągnij uchwyt środkowy po tej stronie.

  • Aby przyciąć jednakowo z dwóch stron jednocześnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i przeciągnij uchwyt środkowy.

  • Aby przyciąć obraz wszystkich czterech stron jednocześnie i zachować proporcje obrazu, przytrzymaj naciśnięte klawisze CTRL + SHIFT podczas przeciągania uchwytu narożnego.

   Uwaga: Po zwolnieniu przycisku myszy obraz jest przycięty.

Przycinanie obrazu do kształtu prostokątne

Aby przyciąć obraz z kształtem prostokątne, takich jak gwiazdka lub okręgu, musisz wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wstawianie obrazu do kształtu, na przykład koła.

 • Używanie funkcji w Office Publisher 2007 za pomocą cyfrowych do obrazowania, Microsoft Digital Image Pro lub innym programie do edycji zdjęć do edycji zdjęć, a następnie Włóż przycięte obrazów do publikacji. Pamiętaj sprawdzić pomoc w zdjęcie programu, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przycinanie obrazu do edycji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×