Przycinanie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą narzędzia do przycinania Office dla komputerów Mac do przycinania i usuwania niechcianych fragmentów obrazów za pomocą standardowej przycinania, przycinania do kształtu lub przycinania do wypełnienia kształtu.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Użyj polecenia Wstawianie > Obraz w celu dodania obrazu jako pliku pakietu Office (takiego jak dokument programu Word, prezentacja programu PowerPoint lub skoroszyt programu Excel).

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz pozycję przycięcia.

  Na krawędziach i w rogach obrazu pojawią się czarne uchwyty przycinania.

  Przy bokach i w rogach obrazu pojawiają się czarne uchwyty przycinania
 3. Przytnij obraz, wykonując jedną z następujących czynności:

  Opis

  Akcja

  Przycinanie jednego boku

  Przeciągnij środkowy uchwyt przycinania po tej stronie do środka.

  Przycinanie dwóch sąsiednich boków jednocześnie

  Naciśnij i przytrzymaj, że klawisze Shift + Option podczas przeciągania przycinania Centrum obsługi na dowolnej stronie do środka.

  Równe przycinanie wszystkich czterech boków jednocześnie

  Naciśnij i przytrzymaj, że klawisze Shift + Option podczas przeciągania przycinania narożny uchwyt do środka.

  Jeśli chcesz przyciąć przy użyciu dokładne wymiary, zmień wartości w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu na Wstążce obok przycisku Przytnij:

  Przycisk Przytnij i wysokość kształtu i szerokość kształtu pola obrazów w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac
 4. Kliknij poza obrazem, aby zobaczyć przycięty obraz.

Uwaga: Po przycięciu obrazu jego usunięte części pozostają w pliku obrazu. Aby trwale usunąć przycięte części i zmniejszyć rozmiar obrazu, zobacz Usuwanie przyciętych części obrazu.

Szybko zmień kształt obrazu, przycinając go do określonego kształtu. Obraz zostanie automatycznie obcięty tak, aby wypełnił geometrię zaznaczonego kształtu przy zachowaniu swoich proporcji.

Jeśli chcesz przyciąć ten sam obraz do więcej niż jednego kształtu, utwórz kopie obrazu i każdą z nich przytnij pojedynczo do odpowiedniego kształtu.

 1. Użyj polecenia Wstawianie > Obraz w celu dodania obrazu jako pliku pakietu Office (takiego jak dokument programu Word, prezentacja programu PowerPoint lub skoroszyt programu Excel).

 2. Zaznacz w pliku obraz, który chcesz przyciąć.

 3. Na karcie Formatowanie obrazu kliknij strzałkę obok pozycji Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Formatowanie obrazu

  (Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że został zaznaczony obraz (nie kształt).)

 4. Wskaż opcję Przytnij do kształtu, a następnie kliknij kształt, do którego chcesz przyciąć obraz.

  Menu Przytnij w programie PowerPoint dla komputerów Mac

  Kształt zostanie natychmiast zastosowany do obrazu.

 5. Jeśli chcesz zmienić kształt, kliknij przycisk Przytnij ponownie na Wstążce.

  Na krawędziach i w rogach obrazu pojawią się czarne uchwyty przycinania.

 6. Przytnij obraz, wykonując jedną z następujących czynności:

  Opis

  Akcja

  Przycinanie jednego boku

  Przeciągnij środkowy uchwyt przycinania po tej stronie do środka.

  Przycinanie dwóch sąsiednich boków jednocześnie

  Naciśnij i przytrzymaj, że klawisze Shift + Option podczas przeciągania przycinania Centrum obsługi na dowolnej stronie do środka.

  Równe przycinanie wszystkich czterech boków jednocześnie

  Naciśnij i przytrzymaj, że klawisze Shift + Option podczas przeciągania przycinania narożny uchwyt do środka.

Po dodaniu obrazu do kształtu — możesz hae możesz wybrać, jak obraz mieści się w kształcie przy użyciu narzędzi dopasowania i Wypełnij dostrajania poprawnie:

 • Wybierz pozycję Wypełnienie można usunąć (lub "Przycinanie") część obrazu, ale nadal wypełnienia całego kształtu.

 • Wybierz opcję Dopasuj, jeśli chcesz, aby wszystkie obrazu w celu dopasowania wewnątrz kształtu. Oryginalny współczynnik proporcji obrazu jest zachowywany, ale może być puste miejsce wewnątrz kształtu.

 1. W pliku zaznacz obraz, który chcesz umieścić kształt.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu kliknij strzałkę obok pozycji Przytnij.

  Przycisk Przytnij na karcie Formatowanie obrazu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że został zaznaczony obraz (i nie kształtu).

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie lub dopasowania, a następnie kliknij poza obrębem obrazu.

  Menu Przytnij w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Nawet po przycięciu części obrazu te części pozostają w pliku obrazu. Możesz zmniejszyć rozmiar pliku, usuwając z niego przycięte części obrazu. Uniemożliwi to również innym użytkownikom wyświetlanie usuniętych części.

Ważne: Nie można cofnąć usunięcia przycięte części obrazu. W związku z tym czy tylko w tym po masz pewności, składa się z wszystkich zbiorów i odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij pozycję obrazy, z których chcesz usunąć przycięte.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu kliknij przycisk Kompresuj obrazy   Przycisk Kompresuj obrazy .

  (Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że obraz został zaznaczony.)

 3. Zaznacz pole wyboru Usuń przycięte części obrazu.

  Aby usunąć przycięte części wybranego obrazu lub tylko obrazów, a nie wszystkich obrazów w pliku, wybierz pozycję tylko zaznaczone obrazy.

Zobacz też

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazu, pola tekstowego lub innego obiektu w pakiecie Office dla komputerów Mac

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Sterowanie zawijaniem tekstu wokół obiektów w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Zaznacz w pliku obraz, który chcesz przyciąć.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu.

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że został zaznaczony obraz (i nie kształt).

 3. W obszarze Dopasowywanie kliknij przycisk Przytnij

  Karta Formatowanie obrazu, grupa Dopasowywanie

  Na krawędziach i w rogach obrazu pojawią się czarne uchwyty przycinania.

 4. Przeciągnij uchwyty przycinania, aby przyciąć marginesów obrazu, a następnie kliknij poza obrębem obrazu.

  Pozycję przycięcia możesz ustawić, przesuwając obszar przycinania (przeciągając krawędzie prostokąta przycinania) lub obraz.

Po przycięciu obrazu jego usunięte części pozostają w pliku obrazu. Aby trwale usunąć przycięte części i zmniejszyć rozmiar obrazu, zobacz Usuwanie przyciętych części obrazu.

Szybko Zmień kształt obrazu jest go przyciąć do określonego kształtu. Gdy przycinanie do określonego kształtu, obrazu jest automatycznie przycięty wypełniania geometrii kształtu. Proporcje obrazu są zachowywane.

 1. W pliku zaznacz obraz, który chcesz przyciąć do określonego kształtu.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu.

  (Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że został zaznaczony obraz (i nie kształt).)

 3. W obszarze Dopasowywanie kliknij strzałkę obok przycisku Przytnij, wskaż pozycję Maskuj do kształtu, wskaż typ kształtu, a następnie kliknij kształt, do którego ma zostać przycięty obraz.

  Kształt zostanie natychmiast zastosowany do obrazu.

 4. Jeśli chcesz zmienić kształt, kliknij przycisk Przytnij ponownie na Wstążce.

  Na krawędziach i w rogach obrazu pojawią się czarne uchwyty przycinania.

 5. Przeciągnij uchwyty przycinania, aby przyciąć marginesów obrazu, a następnie kliknij poza obrębem obrazu.

 6. Po zakończeniu kliknij poza obrębem obrazu.

Po dodaniu obrazu do kształtu — możesz hae możesz wybrać, jak obraz mieści się w kształcie przy użyciu narzędzia Przytnij do rozmiaru i Przytnij do wypełnienia dostrajania poprawnie:

 • Wybierz polecenie Przytnij do wypełnienia można usunąć (lub "Przycinanie") część obrazu, ale nadal wypełnienia całego kształtu.

 • Wybierz opcję Przytnij do rozmiaru, jeśli chcesz, aby wszystkie obrazu w celu dopasowania wewnątrz kształtu. Oryginalny współczynnik proporcji obrazu jest zachowywany, ale może być puste miejsce wewnątrz kształtu.

 1. Kliknij obraz, który chcesz umieścić w kształcie.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu.

  (Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że obraz został zaznaczony.)

 3. W obszarze Dopasowywanie kliknij strzałkę obok przycisku Przytnij, kliknij pozycję Przytnij do wypełnienia lub Przytnij do rozmiaru, a następnie kliknij poza obrębem obrazu.

 4. Na koniec naciśnij klawisz ESC.

Nawet po przycięciu części obrazu te części pozostają w pliku obrazu. Możesz zmniejszyć rozmiar pliku, usuwając z niego przycięte części obrazu. Uniemożliwi to również innym użytkownikom wyświetlanie usuniętych części.

Ważne: Nie można cofnąć usunięcia przycięte części obrazu. W związku z tym czy tylko w tym po masz pewności, składa się z wszystkich zbiorów i odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij pozycję obrazy, z których chcesz usunąć przycięte.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu.

  (Jeśli nie widzisz karty Formatowanie obrazu, upewnij się, że obraz został zaznaczony.)

 3. W obszarze Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj, a następnie zaznacz pole wyboru Usuń regiony przyciętych obrazów.

Zobacz też

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Sterowanie zawijaniem tekstu wokół obiektów w programie Word 2011 dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×