Przewodnik: Wyświetlanie połączonych z danymi rysunku programu Visio w składniku web part programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli potrzebujesz szybkiego przedstawienia szczegółowe informacje do wielu osób, Utwórz diagram programu Visio jako składnika web part programu SharePoint, na który zapewnia raportów wizualnych. Program Visio 2010 umożliwia pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, takich jak usługi programu Excel, SQL Server, list programu SharePoint i innych baz danych OLEDB lub ODBC. Można następnie stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów na rysunku wizualizacji tych danych zewnętrznych, Publikowanie rysunku w witrynie programu SharePoint, a następnie użyj składnika web part programu Visio Web Access do wyświetlania na diagramie w witrynie programu SharePoint.

Jest to idealne rozwiązanie w przypadku tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dla rozwiązań analizy biznesowej sformatowany. Decydentów można wyświetlać będący wizualną reprezentacją firm wydajności na ułatwia i szybko działać w tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu SharePoint w celu analizy biznesowej, zobacz artykuł Co to jest analiza biznesowa programu SharePoint?

Pobierz Przewodnik wizualne

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W tym artykule

Wymagania

Krok 1: Importowanie danych do rysunku programu Visio

Krok 2: Stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów

Krok 3: Wyświetlanie diagramu w składniku web part programu SharePoint

Opcjonalnie: Dodaj interakcję ze składnikiem web Part programu Visio Web Access

Wymagania

Składnik web part programu Visio Web Access jest funkcją usług programu Visio, usługi dostępnych w programie Microsoft SharePoint Server 2010. Aby korzystać z usług programu Visio, musisz mieć Microsoft SharePoint Server 2010 licencji dostępu klienta dla przedsiębiorstw (ECAL) i usługi programu Visio musi być wdrożony i do obsługi administracyjnej w celu umożliwienia użycia.

Ponadto musi być Microsoft Visio Professional 2010 lub Microsoft Visio Premium 2010, aby zapisać diagram w witrynie programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat co należy zrobić, aby włączyć usługi programu Visio w witrynie programu SharePoint zobacz Administracja usługi grafiki programu Visio.

Początek strony

Krok 1: Importowanie danych do rysunku programu Visio

 1. W programie Visio na karcie dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Połącz dane z kształtami.

Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz źródło danych, którego chcesz użyć.

Ważne: Usługi programu Access nie można użyć jako źródła danych dla rysunku programu Visio usług sieci Web. Niektóre typy diagramu, takie jak diagramów przestawnych, nie są odświeżać, gdy są one publikowane w witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać najlepsze wyniki upewnij się, że źródło danych jest zapisywany w tej samej witrynie programu SharePoint, usługi programu Visio web Part.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Selektor danych.

 2. Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne z zaimportowane dane w tabeli.

 3. Aby zastosować danych ze źródła zewnętrznego do kształtu na rysunku, przeciągnij wiersz z okna Dane zewnętrzne na kształt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych do programu Visio z zewnętrznego źródła danych zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Początek strony

Krok 2: Stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów

Aby utworzyć nową grafikę związaną z danymi, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Visio, na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie kliknij Tworzenie nowej grafiki związanej z danymi.

 2. W oknie dialogowym Nowy element wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Wyświetlanie na liście pól danych kliknij pole Dane kształtu, który ma reprezentować wizualne.

  2. Ponadto w obszarze Wyświetlanie na liście wyświetlane jako wybierz grafikę, która najlepiej odpowiada pole danych (tekst, Słupek danych, Zestaw ikon lub Kolorowanie według wartości.)

  3. W obszarze Wyświetlanie na liście Styl wybraniem stylu grafiki, który ma. (Jeśli jako typ grafiki zostanie wybrana kolorowanie według wartości, to jest lista Metoda kolorowania.)

  4. W obszarze Szczegóły dostosować grafikę, zgodnie z oczekiwaniami.

  5. Po zakończeniu edycji elementu grafiki, kliknij przycisk OK.

 3. Powtórz poprzedni krok, aż utworzysz element w przypadku każdego kształtu, pola danych, które mają być wyświetlane.

Aby zastosować grafiki związanej z danymi do kształtów na rysunku, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie rysunku zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować do grafiki związanej z danymi.

Uwaga: Aby zaznaczyć wiele kształtów na stronie rysunku, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie wybierz każdego kształtu, który chcesz zastosować do grafiki związanej z danymi.

 1. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie w obszarze Dostępna grafika związana z danymi, kliknij grafikę związaną z danymi, która ma.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Tworzenie i stosowanie grafiki związanej z danymi, zobacz Wzbogacanie danych za pomocą grafik związanych z danymi.

Początek strony

Krok 3: Wyświetlanie diagramu w składniku web part programu SharePoint

 1. Na stronie witryny programu SharePoint, którą chcesz dodać składnik web part, na karcie Strona w grupie Edytowanie kliknij przycisk Edytuj.

 2. W obszarze Narzędzia do edycji na karcie Wstawianie w grupie Składniki Web Part kliknij Składnik Web Part, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Kategorie kliknij Danych biznesowych.

  2. W obszarze Składniki Web Part kliknij Programu Visio Web Access.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. W składniku web part Programu Visio Web Access kliknij łącze, aby otworzyć okienko narzędzi.

 4. W okienku narzędzi rozwiń Wyświetlanie rysunku sieci Web, a następnie w polu Adres URL rysunku dla sieci Web przejdź do rysunku programu Visio w sieci Web, które mają być wyświetlane.

Ważne: Zanim będzie można używać programu Visio Web Access do wyświetlania diagramu w składniku web part, musisz opublikować pliku programu Visio do witryny programu SharePoint jako rysunek dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach publikowania rysunku programu Visio dla sieci Web w witrynie programu SharePoint, zobacz Przewodnik: publikowanie rysunków w witrynie programu SharePoint.

 1. U dołu okienka narzędzi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyświetlania rysunku programu Visio Web w składniku web part zobacz Przeglądanie sieci Web programu Visio w składniku Web Part do rysowania.

Początek strony

Opcjonalnie: Dodaj interakcję ze składnikiem web Part programu Visio Web Access

Jeśli piszesz ECMAScript, można dostosować składnik web part programu Visio Web Access do uwzględnienia wizualne nakładki, które wyświetlić dodatkowe informacje o kształtów na rysunku programu Visio.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu elementu interakcyjnych rysunku programu Visio na strony składników Web Part, zobacz MSDN: tworzenie ECMAScript rozwiązania połączonego rysunku w programie Visio 2010, aby wyświetlić w programie SharePoint Server 2010.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×