Przewodnik tworzenia formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formularz jest obiektem bazy danych, który służy do wprowadzania, edytowania i wyświetlania danych z tabeli lub kwerendy. Za pomocą formularzy można sterować dostępem do danych, określając na przykład, które pola lub wiersze danych mają być wyświetlane. Efektywny formularz przyspiesza korzystanie z bazy danych, ponieważ użytkownicy nie muszą wyszukiwać potrzebnych informacji. Wizualnie atrakcyjny formularz sprawia, że praca z bazą danych jest przyjemniejsza i bardziej wydajna, a może przy okazji zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych.

Tworzenie formularza

Dodawanie pól i innych elementów do formularza

Zmienianie zachowania lub wyglądu formularza i jego formantów

Tworzenie formularza

Program Access 2007 udostępnia wiele narzędzi ułatwiających szybkie tworzenie formularzy. Te narzędzia są dostępne w grupie Formularze na karcie Tworzenie:

Obraz wstążki programu Access

Ponadto program Access oferuje nowe typy formularzy i funkcje zwiększające użyteczność bazy danych. Kliknij odpowiedni artykuł lub pokaz dotyczący celu, który chcesz osiągnąć.

Cel

Artykuł lub pokaz

Utworzenie formularza, który wyświetla szczegółowe informacje dla pojedynczego rekordu.

Utworzenie formularza wyświetlającego wiele rekordów w wierszach i kolumnach, podobnie do arkusza danych.

Tworzenie różnych formularzy przez odpowiadanie na pytania w kreatorze.

Rozpoczynanie od pustego formularza, a następnie ręczne dodawanie pól i innych formantów.

Wyświetlanie powiązanych rekordów przy użyciu podformularza lub podarkusza danych.

Tworzenie formularza, który łączy funkcje arkusza danych i formularza obsługującego rekordy pojedynczo.

Zorganizowanie formularza przez umieszczanie formantów na kartach.

Utworzenie formularza wyświetlającego dane z wielu tabel.

Używanie formularzy i raportów programu Access do pracy z danymi przechowywanymi w programie SharePoint.

Początek strony

Dodawanie pól i innych elementów do formularza

Poniższe artykuły i pokazy mogą się okazać pomocne przy dodawaniu odpowiednich funkcji w przypadku tworzenia formularza od początku lub dodawania nowych funkcji do istniejącego formularza.

Cel

Artykuł lub pokaz

Dodawanie związanego pola tekstowego do wyświetlania pola z tabeli lub kwerendy.

Dodawanie pola tekstowego związanego, niezwiązanego i obliczeniowego oraz dodatkowe informacje na temat właściwości pola tekstowego.

Odwoływanie się do danych zawartych w innym formularzu.

Pokazywanie wielu powiązanych rekordów przez dodawanie arkusza danych do formularza.

Rozbudowywanie formularza przez dodanie tytułu, logo, informacji o dacie i godzinie oraz numerów stron.

Początek strony

Zmienianie zachowania lub wyglądu formularza i jego formantów

Dzięki artykułom i pokazom z tej sekcji można tak skonfigurować formularz i jego formanty, aby działały one zgodnie z oczekiwaniami.

Cel

Artykuł lub pokaz

Ustawianie formularza startowego, który pojawia się przy każdym otwarciu bazy danych.

Informacje o pracy z pomarańczowymi siatkami zawierającymi formanty formularza.

Usuwanie formantów z układów w celu umieszczenia ich dokładnie tam, gdzie powinny się znaleźć.

Ułatwianie korzystania z formularza za pomocą Autoformatowania, cieniowania naprzemiennych wierszy, formatowania warunkowego i motywów.

Umożliwianie przystosowywania się formantów podczas zmieniania rozmiaru formularza dzięki funkcji zakotwiczania formantów.

Zachowywanie porządku sortowania, który obowiązywał, gdy formularz był ostatnio używany.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem danych w formularzu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×