Przewodnik tworzenia formularza

Formularz jest obiektem bazy danych, który służy do wprowadzania, edytowania i wyświetlania danych z tabeli lub kwerendy. Za pomocą formularzy można sterować dostępem do danych, określając na przykład, które pola lub wiersze danych mają być wyświetlane. Efektywny formularz przyspiesza korzystanie z bazy danych, ponieważ użytkownicy nie muszą wyszukiwać potrzebnych informacji. Wizualnie atrakcyjny formularz sprawia, że praca z bazą danych jest przyjemniejsza i bardziej wydajna, a może przy okazji zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych.

Tworzenie formularza

Dodawanie pól i innych elementów do formularza

Zmienianie zachowania lub wyglądu formularza i jego formantów

Tworzenie formularza

Program Access 2007 udostępnia wiele narzędzi ułatwiających szybkie tworzenie formularzy. Te narzędzia są dostępne w grupie Formularze na karcie Tworzenie:

Obraz wstążki programu Access

Ponadto program Access oferuje nowe typy formularzy i funkcje zwiększające użyteczność bazy danych. Kliknij odpowiedni artykuł lub pokaz dotyczący celu, który chcesz osiągnąć.

Cel

Artykuł lub pokaz

Utworzenie formularza, który wyświetla szczegółowe informacje dla pojedynczego rekordu.

  • <link xlink:href="f30f9c46-ca7c-4020-aaa7-f64045fca0fd">Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz</link>

Utworzenie formularza wyświetlającego wiele rekordów w wierszach i kolumnach, podobnie do arkusza danych.

Tworzenie różnych formularzy przez odpowiadanie na pytania w kreatorze.

  • <link xlink:href="2786d31a-7241-4c11-9747-1ecf88b4d04b">Tworzenie formularza za pomocą kreatora formularzy</link>

Rozpoczynanie od pustego formularza, a następnie ręczne dodawanie pól i innych formantów.

Wyświetlanie powiązanych rekordów przy użyciu podformularza lub podarkusza danych.

  • <link xlink:href="ddf3822f-8aba-49cb-831a-1e74d6f5f06b">Tworzenie formularza zawierającego podformularz (formularz jeden-do-wielu)</link>

Tworzenie formularza, który łączy funkcje arkusza danych i formularza obsługującego rekordy pojedynczo.

Zorganizowanie formularza przez umieszczanie formantów na kartach.

Utworzenie formularza wyświetlającego dane z wielu tabel.

Używanie formularzy i raportów programu Access do pracy z danymi przechowywanymi w programie SharePoint.

Początek strony

Dodawanie pól i innych elementów do formularza

Poniższe artykuły i pokazy mogą się okazać pomocne przy dodawaniu odpowiednich funkcji w przypadku tworzenia formularza od początku lub dodawania nowych funkcji do istniejącego formularza.

Cel

Artykuł lub pokaz

Dodawanie związanego pola tekstowego do wyświetlania pola z tabeli lub kwerendy.

Dodawanie pola tekstowego związanego, niezwiązanego i obliczeniowego oraz dodatkowe informacje na temat właściwości pola tekstowego.

Odwoływanie się do danych zawartych w innym formularzu.

Pokazywanie wielu powiązanych rekordów przez dodawanie arkusza danych do formularza.

Rozbudowywanie formularza przez dodanie tytułu, logo, informacji o dacie i godzinie oraz numerów stron.

Początek strony

Zmienianie zachowania lub wyglądu formularza i jego formantów

Dzięki artykułom i pokazom z tej sekcji można tak skonfigurować formularz i jego formanty, aby działały one zgodnie z oczekiwaniami.

Cel

Artykuł lub pokaz

Ustawianie formularza startowego, który pojawia się przy każdym otwarciu bazy danych.

Informacje o pracy z pomarańczowymi siatkami zawierającymi formanty formularza.

Usuwanie formantów z układów w celu umieszczenia ich dokładnie tam, gdzie powinny się znaleźć.

Ułatwianie korzystania z formularza za pomocą Autoformatowania, cieniowania naprzemiennych wierszy, formatowania warunkowego i motywów.

Umożliwianie przystosowywania się formantów podczas zmieniania rozmiaru formularza dzięki funkcji zakotwiczania formantów.

Zachowywanie porządku sortowania, który obowiązywał, gdy formularz był ostatnio używany.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem danych w formularzu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×