Przewodnik po zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami zazwyczaj jest trudne. Ten przewodnik pomaga zrozumieć, jak zarządzać projektami podczas korzystania z programu Microsoft Project 2013. Poniższe łącza prowadzą do stron z artykułami i krótkimi samouczkami dotyczących poszczególnych aspektów zarządzania projektami.

Przewodnik po projektach

Rozpoczęcie tworzenia planu projektu

Im bardziej złożony staje się projekt, tym więcej należy zaplanować przed rozpoczęciem korzystania z programu Microsoft Project. Aby ułatwić analizy w początkowej fazie projektu, zazwyczaj korzysta się z takich aplikacji jak Word, Excel i SharePoint.

CEL PROJEKTU

OPIS

Rozpoczęcie tworzenia planu projektu

Projekty, w przypadku których nie przeprowadzono analiz w początkowej fazie, często kończą się niepowodzeniem. Na tym etapie należy określić uczestników i sponsorów projektu, wytyczne dla zespołu, wstępne specyfikacje i być może budżet.

W przypadku małych projektów większość tych zadań można wykonać w programie Microsoft Project. W przypadku większych projektów można też korzystać z programu Word, Excel lub SharePoint albo z telefonu.

Przekazanie planów uczestnikom

Czasami komunikacja z uczestnikami nie jest łatwa. Jest ona jednak wymagana do powodzenia projektu.

Utworzenie i udostępnienie raportów o projekcie

Program Project zawiera wiele raportów dostępnych za jednym kliknięciem, które pomagają w czasochłonnej komunikacji. Umożliwiają one rejestrowanie wstępnych planów, głównych punktów kontrolnych projektu oraz wymagań dotyczących budżetu i personelu.

Co nowego w programie Project 2013

Dowiedz się, jak program Project 2013 ułatwia planowanie projektu. Poznaj nowe możliwości raportowania, integracji z programami SharePoint (bez programu Project Server) i Lync oraz wiele innych funkcji.

Początek strony

Tworzenie harmonogramu projektu

Tworzenie harmonogramu projektu może być czasochłonne. Tworzenie projektu może być łatwiejsze, jeśli podzielisz etapy na cztery kategorie:

  1. Dodawanie zadań

  2. Organizowanie zadań

  3. Dodawanie osób

  4. Komunikowanie się z zespołem

CEL PROJEKTU

OPIS

Utworzenie nowego harmonogramu projektu

Po przeprowadzeniu początkowej analizy można uruchomić program Project i utworzyć nowy harmonogram. Można rozpocząć od utworzenia pustego projektu lub użyć szablonów utworzonych przez innych menedżerów projektów — niektóre z nich zostały utworzone przez specjalistów w zakresie zarządzania projektami lub specjalistów z podobnej branży.

Dodawanie zadań

Zadania to czynności wykonywane w projekcie. Dowiedz się, jak dodawać zadania, zmieniać ich właściwości i szacować ich czas trwania.

Organizowanie zadań

Dodane zadania mogą nie być wyświetlane w kolejności odpowiedniej do zarządzania nimi. Dowiedz się, jak je organizować przy użyciu zadań sumarycznych i podzadań oraz przez ich łączenie.

Dodanie osób i przypisanie ich do zadań

Po dodaniu zadań do projektu określ osoby, które mają pracować nad tymi zadaniami. Dodawanie osób i przydzielanie ich do zadań to różne czynności w programie Project.

Komunikowanie się z zespołem

Warto jak najwcześniej rozpocząć komunikację z zespołem. Jeśli informacje o zadaniach są przekazywane zbyt rzadko lub zbyt późno, projekt może zakończyć się niepowodzeniem.

Wybranie odpowiedniego widoku harmonogramu

Po dodaniu i zorganizowaniu zadań oraz przydzieleniu do nich osób projekt może być nieczytelny. Dowiedz się, jak zwiększyć czytelność harmonogramu za pomocą widoków programu Project.

Utworzenie i udostępnienie raportów o projekcie

Wraz z postępem projektu należy zgłaszać jego działania i stan zespołowi, uczestnikom i kierownikom. Raporty o projekcie ułatwiają szybkie tworzenie atrakcyjnych i profesjonalnych prezentacji.

Udostępnienie zasobów za pomocą pul zasobów i projektów głównych

Aby ułatwić zarządzanie osobami w wielu projektach, umieść informacje o wszystkich uczestnikach projektu w jednym pliku projektu. Ten plik pełni funkcję puli zasobów. Z pliku puli zasobów można udostępniać zasoby w różnych projektach (bez programu Project Server).

Określenie kosztów projektu

Określenie kosztów projektu może być trudne dla każdego kierownika projektu. Program Project może to ułatwić. Poznaj porady ułatwiające utrzymanie się w granicach budżetu.

Początek strony

Zarządzanie projektem

Utworzenie harmonogramu to nie wszystko. Zarządzanie projektem to nie tylko jego utworzenie. Obejmuje to też zmienianie zadań, dodawanie osób, ustalanie daty zakończenia i inne działania. Program Project udostępnia wszystkie narzędzia służące do monitorowania postępu i wprowadzania zmian, dzięki czemu projekt może zakończyć się powodzeniem.

CEL

OPIS

Wybranie odpowiedniego widoku harmonogramu

Znalezienie odpowiedniego widoku pozwala zwiększyć czytelność złożonego harmonogramu. Wykres Gantta to jeden z widoków przedstawiających postęp projektu. Można też użyć widoku Kalendarz, diagramu sieciowego lub osi czasu w celu przedstawienia szczegółowych informacji na różnych poziomach.

Śledzenie postępu harmonogramu

Po rozpoczęciu projektu należy śledzić jego postęp. Czy praca przebiega zgodnie z planem? Czy uczestnicy mają opóźnienia w stosunku do harmonogramu? Czy zostanie zachowana zgodność z budżetem? Czy uda się dotrzymać daty zakończenia?

Określanie daty zakończenia projektu

Największym problemem menedżera projektu jest ryzyko niedotrzymania daty zakończenia po wprowadzeniu zmian w harmonogramie. Poznaj strategie pozwalające na zachowanie kontroli nad datą zakończenia projektu.

Utworzenie raportu o stanie projektu

Komunikacja często jest trudna — zwłaszcza wtedy, gdy raport zawiera złe wiadomości. W celu ułatwienia komunikacji z uczestnikami i kierownikami program Project udostępnia atrakcyjne i profesjonalne raporty, które można utworzyć i wysłać w kilku prostych krokach.

Zarządzanie kosztami projektu

Czy budżet został przekroczony? Czy konieczne jest dostosowanie kosztów? Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z kosztami w harmonogramie.

Wyświetlanie raportów z analizą wartości wypracowanej

Wartość wypracowana jest zaawansowaną metodą śledzenia. Nie jest ona jednak przeznaczona tylko dla specjalistów. Ty też możesz monitorować projekt za jej pomocą.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest obecne na każdym etapie projektu. Dowiedz się, jak odpowiednio wcześnie przewidywać problemy i reagować na nie, zanim spowodują poważne szkody.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×