Przejdź do głównej zawartości

Przewodnik po usługach programu Access w programie SharePoint

Usługi programu Access nie są już zalecane w przypadku nowych aplikacji sieci Web ani baz danych sieci Web.

 • W programie SharePoint Server ta funkcja będzie obsługiwana zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

 • Ta funkcja została wycofana z Microsoft 365 i usługi SharePoint Online. Zatrzymano tworzenie nowych aplikacji sieci Web opartych na programie Access i baz danych sieci Web programu Access w usługach Microsoft 365 i SharePoint Online w czerwcu, 2017 i Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje sieci Web i bazy danych sieci Web w kwietniu, 2018.

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych (accdb). Bazy danych programu w wersji klasycznej korzystają z wydajnych funkcji, które przesądziły o popularności programu Access w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych. Będziemy nadal inwestować w bazy danych programu Access w wersji klasycznej, rozwijając funkcje łączności danych, zarządzania bazami danych i inne.

Korzystanie z aplikacji Power App

W celu uzyskania dostępu do aplikacji sieci Web i baz danych sieci Web zaleca się, aby uwzględnić w aplikacjach Microsoft Power Apps tworzenie rozwiązań biznesowych bez kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych. Chociaż aplikacje dla energii to relatywnie nowy produkt, firma Microsoft dokonuje znacznych inwestycji w aplikacjach dla innych firm, aby była to narzędzie Premiere dla rozwiązań biznesowych i w sposób regularny dodawać nowe funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego tworzenia istniejącej aplikacji sieci Web programu Access jako aplikacji zaawansowanej w białym dokumencie, należy zapoznać się z tematem wprowadzenie do aplikacji Microsoft Power Apps dla programistów.

Uwaga: Aplikacja Power Apps nie jest jeszcze dostępna w aplikacji Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet lub pakiet Office 365 Niemcy.

Sposoby migrowania danych aplikacji sieci Web programu Access

Prawdopodobnie zechcesz zachować dane ze swojej aplikacji sieci Web programu Access. Oto kilka sposobów przeprowadzania migracji danych z aplikacji sieci Web programu Access do innego źródła danych.

Listy programu SharePoint    Dane można wyeksportować do list programu SharePoint. Zalecamy użycie polecenia Eksportowanie do list programu SharePoint dostępnego w przeglądarce aplikacji sieci Web programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do programu SharePoint.

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej    Dane można wyeksportować do bazy danych programu Access w wersji klasycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access w wersji klasycznej.

Program Microsoft SQL Server    Dane można przenieść do programu SQL Server:

 1. Wyeksportuj dane do bazy danych programu Access w wersji klasycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access w wersji klasycznej.

 2. Przeprowadź migrację danych z bazy danych programu Access w wersji klasycznej do programu Microsoft SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SQL Server Migration Assistant (SSMA), wersja 7.3.

 3. Po zaimportowaniu danych do programu SQL Server można również utworzyć połączenie z bazą danych programu SQL Server lub importować z niej z poziomu bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Zamiast tego można też przeprowadzić migrację danych za pomocą narzędzia SQL Azure Migration Wizard bezpośrednio z wewnętrznej bazy danych aplikacji sieci Web programu Access (bazy danych platformy SQL Azure) do bazy danych programu SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja bazy danych programu SQL Server do usługi Azure SQL Database i Asystent migracji bazy danych.

Lokalny serwer programu SharePoint z usługami programu Access    Jeśli Twoja organizacja ma środowisko lokalne z programem SharePoint 2016, usługami Access Services i SQL Server 2016, możesz przenieść aplikację sieci Web programu Access z Microsoft 365 lub usługi SharePoint Online do swojego środowiska lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przenoszenie aplikacji sieci Web programu Access z witryny Microsoft 365 lub usługi SharePoint Online do lokalnego programu SharePoint Server.

Wyłączanie aplikacji programu Access w środowisku Microsoft 365 programu SharePoint

Jeśli jesteś administratorem, możesz zapobiec tworzeniu nowych aplikacji sieci Web programu Access w danym środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie i wyłączanie aplikacji programu Access w danej organizacji.

Skanowanie dzierżawy w poszukiwaniu aplikacji i baz danych sieci Web programu Access

Jeśli jesteś administratorem, możesz za pomocą nowego narzędzia skanować w poszukiwaniu aplikacji i baz danych sieci Web programu Access wdrożonych w danej dzierżawie. Narzędzie do skanowania tworzy listę zasobów umożliwiającą zaplanowanie migracji aplikacji i baz danych sieci Web programu Access.

W poniższej lokalizacji można pobrać to narzędzie oraz uzyskać informacje na temat jego używania: SharePoint Access App scanner (Skaner aplikacji programu Access dla programu SharePoint).

Otwieranie pakietu aplikacji programu Access w celu współdziałania z zawartością

Plik zip to jeden plik zawierający wiele plików lub folderów, który jest używany do łatwego archiwizowania lub przesyłania. Pakiet aplikacji programu Access to plik skompresowany (zip), ale z typem pliku aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kompresowanie i dekompresowanie plików (pliki zip) i Tworzenie pakietu aplikacji programu Access.

 1. Upewnij się, że plik pakietu aplikacji programu Access znajduje się w folderze lokalnym lub sieciowym. Jeśli pakiet aplikacji programu Access jest przechowywany w folderze programu SharePoint, zaznacz plik, wybierz pozycję Pobierz, a następnie umieść plik w folderze lokalnym lub sieciowym.

 2. Ze względów bezpieczeństwa Skopiuj plik pakietu aplikacji programu Access z <NazwaPliku>. app do <nazwa_pliku1>. app.

 3. Zmień typ pliku skopiowanego pliku z <nazwa_pliku1>. app, aby <nazwa_pliku1>. zip. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybierz pozycję tak.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy skopiowany plik, <nazwa_pliku1>. zip, a następnie wybierz polecenie Wyodrębnij wszystko.

 5. W oknie dialogowym wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip) wybierz pozycję Wyodrębnij. Możesz zmienić domyślny folder wyodrębniania, wybierając przycisk Przeglądaj.

  W rezultacie zawartość pakietu aplikacji programu Access jest przechowywana w folderze wyodrębnianym jako zestaw pojedynczych plików.

 6. Aby wdrożyć dane aplikacji sieci Web programu Access w programie SQL Server, użyj pliku AppDB. dacpac. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z DACPAC, zobacz aplikacje warstwy danych.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×