Przewodnik po publikowaniu skoroszytu programu Excel jako „jednej wersji prawdy”

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Utworzenie skoroszytu programu Microsoft Excel zawierającego „jedną wersję prawdy” wymaga współpracy administratora witryny programu Microsoft SharePoint z autorem skoroszytu i użytkownikami końcowymi. Niniejszy artykuł to przewodnik, w którym opisano podstawowy proces publikowania zabezpieczonego skoroszytu zawierającego „jedną wersję prawdy” w witrynie programu SharePoint, podział zadań oraz miejsca, w których można znaleźć dodatkowe informacje pomocnicze dotyczące szczegółów implementacji.

Ważne    Publikowanie skoroszytu programu Excel w witrynie programu SharePoint jest dostępna tylko w programie Excel 2010 i Excel 2007.

W tym artykule

Co to jest „jedna wersja prawdy”?

Krok 1. Przygotowanie

Krok 2. Tworzenie bibliotek dokumentów w witrynie programu SharePoint

Krok 3. Definiowanie zaufanych zasobów dla serwera Excel Services

Krok 4. Ustawianie uprawnień

Krok 5. Tworzenie pliku połączenia danych pakietu Office

Krok 6. Udostępnianie biblioteki połączeń danych w programie Excel

Krok 7. Tworzenie i publikowanie skoroszytu programu Excel

Krok 8: Wyświetlanie "jednej wersji prawdy"

Co to jest „jedna wersja prawdy”?

Typowym wymaganiem w przypadku publikowania skoroszytu programu Excel połączonego z zewnętrznym źródłem danych w usługach Excel Services jest zapewnienie spójności wyświetlanego zbioru wartości i wyświetlanych wyników formuły oraz stosowania w skoroszycie zabezpieczonych i aktualnych informacji o połączeniu. Ten proces jest czasem nazywany uzyskiwaniem „jednej wersji prawdy”.

Jeśli na przykład użytkownik wykonuje co kwartał uzgodnienie danych budżetowych pochodzących z różnych działów w celu uzyskania podsumowania budżetu całej firmy, musi upewnić się, że wszystkie osoby pracują z wiarygodnymi i spójnymi danymi. Pozwoli to zagwarantować sprawny przebieg procesu i ograniczyć do minimum zakłócenia i przestoje wynikające z niezgodności wartości w skoroszytach, a także umożliwi maksymalne skrócenie czasu obliczania formuł i uzyskiwania wyników.

Początek strony

Krok 1. Przygotowanie

W celu uzyskania najlepszych wyników administratorzy witryn, autorzy skoroszytów i użytkownicy końcowi powinni współpracować ze sobą podczas prowadzenia wymienionych niżej przygotowań.

Zbieranie danych    Identyfikowanie i Zbierz następujące informacje:

 • połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i informacji o połączeniach, takich jak nazwy serwera, bazy danych i modułów, a także kwerendy i poświadczenia;

 • skoroszytów programu Excel do opublikowania;

 • odpowiednich użytkowników, uprawnień, ról i identyfikatorów komputerów klienckich.

Zainstaluj oprogramowanie    zainstalować oprogramowanie wymagane dla następujących użytkowników:

 • W przypadku administratora witryny jest wymagana pełna instalacja programu SharePoint Foundation 2010.

 • W przypadku autora skoroszytu jest wymagany program Excel 2010 lub Excel 2007.

 • W przypadku użytkowników końcowych jest wymagany dostęp do witryn programu SharePoint i opcjonalnie do programu Excel w celu otwierania opublikowanych skoroszytów na komputerach klienckich tych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum techniczne programu SharePoint Server w witrynie Technet w sieci Web i wyszukaj następujące tematy:

 • Planowanie dostępu do arkuszy programu Excel

 • Planowanie metod uwierzytelniania

 • Planowanie zarządzania połączeniem danych

 • Planowanie raportów programu Excel względem modułów OLAP

 • Planowanie pod kątem analizy biznesowej

 • Planowanie połączeń danych zewnętrznych w usługach Excel Services

Początek strony

Krok 2. Tworzenie bibliotek dokumentów w witrynie programu SharePoint

Za pomocą SharePoint Foundation 2010 lub Windows SharePoint Services 3.0, administrator witryny umożliwia utworzenie biblioteki dokumentów do przechowywania skoroszytów programu Excel i do przechowywania plików połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc).

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dla SharePoint Foundation 2010 i Windows SharePoint Services 3.0 i następujące tematy:

 • Wprowadzenie do bibliotek

 • Tworzenie biblioteki

Początek strony

Krok 3. Definiowanie zaufanych zasobów dla usług Excel Services

Na serwerze z systemem Windows SharePoint Services 3.0, administrator witryny uruchamiania aplikacji sieci Web administracji centralnej i tworzy zaufana lokalizacja plików, zaufanego dostawcy danych, listę Biblioteka połączeń danych (DCL), Zaufane DCL i definiuje zaufanej lokalizacji, tak aby używa tylko połączenia danych zewnętrznych.

Zaufane DCL nie jest wymagane do publikowania skoroszytu programu Excel na serwerze z programem SharePoint Foundation 2010.

Początek strony

Krok 4. Ustawianie uprawnień

Przy użyciu SharePoint Foundation, administrator witryny określa uprawnienia na tę listę DCL i określa poziom uprawnień tylko przeglądanie elementu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 • Artykuł „Planowanie zabezpieczeń usług Excel Services” w Centrum technicznym programu SharePoint Server w witrynie Technet w sieci Web.

 • Następujące tematy w pomoc dotyczącą administracji centralnej dla SharePoint Foundation:

  • Wybieranie grup zabezpieczeń do użycia

  • Definiowanie niestandardowych poziomów uprawnień

  • Określanie poziomów i grup uprawnień do użycia

  • Planowanie zabezpieczeń witryny

 • Następujące tematy w SharePoint Foundation pomocy:

  • Kontrolowanie dostępu do witryn i ich zawartości — informacje

  • Zarządzanie grupami i użytkownikami programu SharePoint — informacje

  • Funkcje zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services — informacje

  • Zarządzanie poziomami uprawnień

  • Zarządzanie uprawnieniami dla listy, biblioteki, folderu, dokumentu lub elementu listy

  • Zarządzanie grupami programu SharePoint

  • Poziomy uprawnień i uprawnienia

Początek strony

Krok 5. Tworzenie pliku połączenia danych pakietu Office

Za pomocą programu Excel autor skoroszytu tworzy plik połączenia danych pakietu Office, definiuje odpowiednie ustawienia uwierzytelniania, upewnia się, że plik połączenia danych pakietu Office jest zawsze używany przy uzyskiwaniu dostępu do danych, oraz zapisuje plik połączenia w bibliotece połączeń danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Excel i temat Tworzenie połączenia z danymi zewnętrznymi (importowanie).

Początek strony

Krok 6. Udostępnianie biblioteki połączeń danych w programie Excel

Przy użyciu SharePoint Foundation, administrator witryny wprowadza DCLs jeden lub więcej dostępne w programie Excel, określając listę DCLs do użytku na komputerach klienckich, a następnie kojarząc komputer kliencki z na serwerze przy użyciu każdego użytkownika witryny Moja witryna lub ustawiając rejestracji klucz na komputerze użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Planowanie zarządzania połączeniami danych” w sekcji „Planowanie analizy biznesowej” (krok 2) w Centrum technicznym programu SharePoint Server w witrynie Technet w sieci Web.

Początek strony

Krok 7. Tworzenie i publikowanie skoroszytu programu Excel

Za pomocą programu Excel autor skoroszytu tworzy skoroszyt używający pliku połączenia danych pakietu Office, publikuje skoroszyt w witrynie programu SharePoint, a następnie opcjonalnie wybiera określone arkusze lub nazwane elementy, na przykład wykresy lub raporty w formie tabeli przestawnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Krok 8. Wyświetlanie „jednej wersji prawdy”

Za pomocą programu SharePoint Foundation użytkownicy końcowi wyświetlają skoroszyt w przeglądarce sieci Web, edytują go za pomocą aplikacji Excel Web App i opcjonalnie otwierają go na swoich komputerach w celu przeprowadzenia dalszej analizy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×