Przewodnik po interfejsie użytkownika programu Access 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono nowy Microsoft Office Access 2007 interfejs użytkownika (UI). Nowy interfejs użytkownika jest wynikiem rozległa badań i testów użyteczności i zaprojektowano go, aby ułatwić znajdowanie poleceń, które są potrzebne.

Uzyskasz informacje na temat nowych elementów interfejsu użytkownika — czym są i jak z nimi pracować. Dowiesz się także, jak włączać dokumenty kartotekowe w bazie danych oraz jak przechodzić między nowymi obiektami interfejsu.

W tym artykule

Omówienie

Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Wstążka

Okienko nawigacji

Dokumenty kartotekowe

Pasek stanu

Mini toolbar

Uzyskiwanie pomocy

Omówienie

Nowy interfejs użytkownika programu Office Access 2007 zawiera wiele elementów, które określają, jak korzystać z produktem. Te nowe elementy wybrano ułatwiające zarządzanie programem Access i w celu znalezienia potrzebnych szybciej poleceń. Nowy wygląd również ułatwia odnajdowanie funkcji, które w przeciwnym razie może pozostać ukryte pod warstwami pasków narzędzi i menu. Zostanie wyświetlony w górę i uruchomić szybciej dzięki nowej strony Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, które zapewnia szybki dostęp do nowych metod rozpoczynania pracy, łącznie z zestawem profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.

Najbardziej znaczący nowy element interfejsu jest określana mianem wstążki, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Wstążka jest pasek w górnej części okna programu zawierający grupy poleceń. Wstążki interfejsu Office Fluent zapewnia jedno miejsce dla poleceń i zastępuje podstawowego menu i pasków narzędzi. Na Wstążce są umieszczone karty łączące polecenia w sposób miały znaczenie. W Office Access 2007 głównym karty wstążki to dla użytkowników domowych, UtwórzDanych zewnętrznych i Narzędzia bazy danych. Każda karta zawiera grupy pokrewnych poleceń i umieszczono niektóre dodatkowe nowy interfejs użytkownika elementy, takie jak galerii, jest to nowy typ formantu, który przedstawia opcje wizualne.

Główne elementy nowego interfejsu w Office Access 2007 są następujące:

 • Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access    Strona, która jest wyświetlana podczas uruchamiania programu Access za pomocą przycisku Start systemu Windows lub skrótu na pulpicie.

 • Wstążki interfejsu Office Fluent    Obszar w górnej części okna programu, w którym można wybrać polecenia.

  • Karta poleceń    Polecenia połączone w sposób wybrany.

  • Karta polecenia kontekstowe    Karta poleceń, która jest wyświetlana w zależności od kontekstu — obiekt, który użytkownik pracuje lub zadania, które są wykonywane.

  • Galeria    Formant, który wyświetla wybranej wizualnie, dzięki czemu można zobaczyć wyniki, które zostanie wyświetlony.

  • Pasek narzędzi Szybki dostęp    Pojedynczy standardowy pasek narzędzi jest wyświetlany na Wstążce, który umożliwia dostęp jednym kliknięciem do najbardziej potrzebnych poleceń, takich jak Zapisz i Cofnij.

 • Okienko nawigacji    Obszar po lewej stronie okna wyświetla obiekty bazy danych. Okienko nawigacji zastępuje okno bazy danych z wcześniejszych wersji programu Access.

 • Dokumenty na kartach    Tabel, kwerend, formularzy, raportów, stron i makra są wyświetlane jako dokumenty kartotekowe.

 • Pasek stanu    Na pasku u dołu okna programu, który wyświetla informacje o stanie oraz znajdują się przyciski, które pozwalają zmieniać widok.

 • Minipasek narzędzi    Element na obiekt przezroczysty wyświetlonym nad tekstem, który został zaznaczony, możesz łatwo zastosować formatowanie do tekstu.

  Porada: W programie Access 2010 nowy interfejs użytkownika ma został rafinowany i wprowadzone większe możliwości dostosowywania.

Początek strony

Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Po rozpoczęciu Office Access 2007, klikając przycisk Start systemu Windows lub skrótu na pulpicie (ale nie po kliknięciu w bazie danych) zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. Ta strona zawiera, co można zrobić, aby rozpocząć pracę z Office Access 2007.

Strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Można na przykład, Utwórz nową, pustą bazę danych, tworzenie bazy danych na podstawie szablonu lub otwórz ostatnio używane bazy danych (jeśli został otwarty inne bazy danych). Możesz również przejść bezpośrednio do witryny Microsoft Office Online, aby dowiedzieć się więcej o Microsoft Office 2007 i Office Access 2007, lub kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i Otwieranie istniejącej bazy danych za pomocą menu.

Otwieranie nowej pustej bazy danych

 1. Uruchom program Access, w Start menu lub odpowiedni skrót.

  Zostanie wyświetlona strona wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Nowa pusta baza danych, kliknij pozycję Pusta baza danych.

 3. W okienku Pusta baza danych w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy możesz.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie utworzona nowa baza danych, a nowa tabela zostanie otwarty w widoku arkusza danych.

Office Access 2007 udostępnia wiele szablonów i możesz pobrać więcej z witryny Microsoft Office Online. Co to jest szablon? W kontekście Office Access 2007 jest wstępnie zaprojektowanego bazy danych zawierający profesjonalnie zaprojektowanych tabel, formularzy i raportów. Szablony umożliwiają big ułatwiają rozpoczęcie tworzenia nowej bazy danych.

Tworzenie nowej bazy danych na podstawie szablonu witryny

 1. Uruchom program Access, w Start menu lub odpowiedni skrót.

  Zostanie wyświetlona strona wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Polecane szablony Online, kliknij szablon.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy możesz.

 4. Opcjonalnie zaznacz Tworzenie i łączenie bazy danych z witryny programu Windows SharePoint Services Jeśli chcesz utworzyć łącze do witryny programu Windows SharePoint Services.

 5. Kliknij przycisk Utwórz
  - lub -
  kliknij przycisk Pobierz

  Program Access utworzy nową bazę danych z szablonu i jego otwarciu.

Dodatkowe szablony można pobrać z witryny Office Online bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika Office Access 2007.

Tworzenie nowej bazy danych przy użyciu programu Microsoft Office Online szablonu

 1. Uruchom program Access, w Start menu lub odpowiedni skrót.

  Zostanie wyświetlona strona wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w okienku Kategorie szablonów kliknij kategorię, a następnie, gdy zostaną wyświetlone szablony w tej kategorii, kliknij ten szablon.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy możesz.

 4. Kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Program Access automatycznie pobierze szablon, umożliwia utworzenie nowej bazy danych oparty na tym szablonie, jest on przechowywany w folderze Moje dokumenty (na przykład w folderze Moje dokumenty) i otwarcie bazy danych.

Po otwarciu (lub tworzenie i otwieranie) bazy danych, program Access dodaje nazwę pliku i lokalizację bazy danych do wewnętrznej listy ostatnio używanych dokumentów. Ta lista jest wyświetlana na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, tak aby można było łatwo otworzyć ostatnio używanych baz danych.

Otwórz ostatnio używaną bazę danych

 1. Uruchom program Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Otwórz ostatnio używane bazy danych, kliknij bazę danych, którą chcesz otworzyć.

  Program Access otworzy bazę danych.

Otwieranie bazy danych za pomocą przycisku Microsoft Office Access

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij bazę danych, którą chcesz otworzyć, jeśli jest wyświetlany w okienku po prawej stronie menu.
  - lub -
  kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Otwórz. Gdy pojawi się okno dialogowe Otwieranie, wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Po otwarciu bazy danych.

Początek strony

Wstążka

Wstążki interfejsu Office Fluent zastępuje podstawowego menu i pasków narzędzi i zapewnia główny interfejs poleceń w Office Access 2007. Jedną z najważniejszych zalet wstążki jest to, że scala ona w jednym miejscu te zadania lub punkty wejścia, których były wymagane menu, pasków narzędzi, okienek zadań i innych składników interfejsu użytkownika, aby wyświetlić. W ten sposób masz tylko jedno miejsce, w którym należy szukać poleceń, a nie w wielu.

Po otwarciu bazy danych Wstążka jest wyświetlana w górnej części okna głównego Office Access 2007 miejsce, w którym jest wyświetlana poleceń na aktywną kartę poleceń.

Wstążka programu Access

Wstążka zawiera serie kart poleceń, które zawierają polecenia. W Office Access 2007 karty główne polecenia są dla użytkowników domowych, UtwórzDanych zewnętrznych i Narzędzia bazy danych. Każda karta zawiera grupy pokrewnych poleceń i umieszczono niektóre dodatkowe nowy interfejs użytkownika elementy, takie jak galerii, jest to nowy typ formantu, który przedstawia opcje wizualne.

Polecenia na Wstążce brać pod uwagę obecnie aktywny obiekt. Jeśli masz tabelę w widoku arkusza danych i na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję formularzOffice Access 2007 tworzy formularz oparty na aktywnej tabeli. Oznacza to, że w właściwość RecordSource formularza zostanie wprowadzona nazwa aktywnej tabeli.

Za pomocą skrótów klawiaturowych ze wstążką. Wszystkie skróty klawiaturowe z wcześniejszej wersji programu Access będą nadal działać. Skróty klawiaturowe z wcześniejszych wersji programu Access są zastępowane w systemie dostępu z klawiatury. System używa małe wskaźniki z pojedynczą literę lub kombinację liter, które są wyświetlane na Wstążce i wskazują, jaki skrót klawiaturowy uaktywnia formant poniżej.

Po wybraniu karty poleceń można przeglądać polecenia dostępne na tej karcie.

Wybieranie karty poleceń

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij wybraną kartę.

— lub —

 1. Uruchom program Access.

 2. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone porady klawiaturowe.

 3. Naciśnij klawisz lub klawisze pokazane w poradzie klawiatury na lub najbliżej Karta poleceń, która ma być.

Polecenie można wykonać wiele różnych sposobów. Najszybszą i najbardziej bezpośrednią drogą jest używanie skrótów klawiaturowych skojarzonych z poleceniem. Jeśli wiesz, skróty klawiaturowe używane z wcześniejszej wersji programu Access, należy również działać w Office Access 2007.

Aby uzyskać więcej informacji o skrótach klawiaturowych zobacz skróty klawiaturowe w programie Access.

Wykonanie polecenia

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij odpowiednią kartę polecenia. W poniższej tabeli pokazano przykłady przedstawiciela kart i poleceń dostępnych na każdej z kart. Karty i polecenia dostępne zmieniać w zależności od jakie czy wykonywanie.

Karta poleceń

Wspólne czynności, które można wykonywać

Home

Wybieranie innego widoku.

Kopiowanie i wklejanie ze Schowka.

Ustawianie bieżących cech czcionek.

Ustawianie bieżącego wyrównania czcionki.

Stosowanie tekstu sformatowanego do pola typu Nota.

Praca z rekordami (odświeżyć, nowy, Zapisz Usuń sumy, Pisownia więcej).

Sortowanie i filtrowanie rekordów.

Znajdź rekordy.

Tworzenie

Utwórz nową pustą tabelę.

Tworzenie nowej tabeli przy użyciu szablonu tabeli.

Tworzenie listy w witrynie programu SharePoint i tabeli w bieżącej bazie danych zawierającego łącza do nowo utworzonej listy.

Tworzenie nowej pustej tabeli w widoku projektu.

Tworzenie nowego formularza na podstawie aktywnej tabeli lub kwerendy.

Tworzenie nowej tabeli przestawnej lub wykresu.

Tworzenie nowego raportu na podstawie aktywnej tabeli lub kwerendy.

Tworzenie nowej kwerendy, makra, modułu lub moduł klasy.

Dane zewnętrzne

Importowanie lub łączenie danych zewnętrznych.

Eksportowanie danych.

Zbieranie i aktualizowanie danych pocztą e-mail.

Praca z listami programu SharePoint trybu offline.

Tworzenie zapisanych operacji importowania i zapisanych operacji eksportowania.

Przenoszenie niektórych lub wszystkich części bazy danych do nowej lub istniejącej witryny programu SharePoint.

Narzędzia bazy danych

Uruchamianie edytora Visual Basic lub uruchomić makro.

Tworzenie i wyświetlanie relacji między tabelami.

Pokaż/Ukryj zależności obiektu lub arkusz właściwości

Uruchom Dokumentator bazy danych lub analizowanie wydajności.

Przenoszenie danych do programu Microsoft SQL Server lub do bazy danych programu Access (tylko tabele).

Uruchamianie Menedżera tabel połączonych.

Zarządzanie dodatkami programu Access.

Tworzenie lub edytowanie modułu Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknij kontrolkę reprezentujący polecenie. Możesz także znając skrótu klawiaturowego dla polecenia z wcześniejszej wersji programu Access, należy wprowadzić skrót klawiaturowy za pomocą klawiatury.

  — lub —

  Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone klawisze dostępu.

  Naciśnij klawisz lub klawisze pokazane w poradzie klawiatury skojarzony z poleceniem, który ma.

Karty poleceń kontekstowych

Oprócz standardowych kart poleceń, wymaga Office Access 2007 nowy element interfejsu użytkownika Office Professional 2007 o nazwie kartę poleceń kontekstowych w zależności od kontekstu (oznacza to, że obiekt, do którego że pracujesz i co robią), co najmniej jeden karty poleceń kontekstowych może pojawić się obok standardowych kart poleceń.

Karty kontekstowe

Uaktywnianie karty poleceń kontekstowych

 • Kliknij kartę poleceń kontekstowych.

— lub —

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone klawisze dostępu.

 2. Naciśnij klawisz lub klawisze wyświetlana w kod dostępu, które zostanie wyświetlone po lub najbliżej Karta poleceń kontekstowych.

Karty poleceń kontekstowych zawierają polecenia i funkcje, które są potrzebne do pracy w określonym kontekście. Na przykład po otwarciu tabeli w widoku projektu, karty kontekstowe zawierają polecenia, które ma zastosowanie tylko podczas pracy z tabelą w tym widoku. Inny przykład po otwarciu tabeli w widoku projektu, karta poleceń kontekstowych o nazwie projektu jest wyświetlana obok karty Narzędzia zaawansowane. Po kliknięciu na karcie Projektowanie na wstążce zostaną pokazane polecenia dostępne dla Ciebie tylko wtedy, gdy obiekt w widoku projektu.

Galerie   

Inny innowacje, który jest częścią nowy interfejs użytkownika Office Access 2007 jest nowy formant o nazwie Galeria. Formant galeria jest przeznaczona do pracy ze wstążką i pozwalał użytkownikowi skupić uwagę na uzyskiwanie wyników, które mają. Zamiast tylko wyświetlanie poleceń, kontrolki galerii przedstawia wynik korzystania z tych poleceń. Będzie umożliwiają wizualne przeglądanie i zobacz, jakie Office Access 2007 można zrobić z fokusem na stronie wyników, zamiast skoncentrowanie się wyłącznie na samych poleceniach.

Galeria marginesów

Galerie mają różne kształty i rozmiary. Istnieje układ siatki, przypominających menu reprezentacja rozwijana, a nawet układ na Wstążce, którym zawartość samej galerii na Wstążce.

Ukrywanie wstążki

Czasami może być konieczne nieco więcej miejsca na poświęcać obszaru roboczego. Z tego powodu można zwijać Wstążce tak, aby tylko pasek przy użyciu polecenia kartami. Aby zamknąć wstążkę, kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń. Aby otworzyć go ponownie, ponownie kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń.

Ukrywanie i przywracanie wstążki

 1. Kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń (aktywna karta to karta wyróżniona).

  Karta Tworzenie

 2. Kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń ponownie, aby przywrócić wstążkę.

Pasek narzędzi Szybki dostęp   

Pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie mały obszar sąsiadujący ze wstążką, który umożliwia szybki dostęp do poleceń. Domyślny zestaw poleceń są zależne często, takich jak Zapisywanie, Cofnij i Wykonaj ponownie. Jednak możesz dostosować paska narzędzi Szybki dostęp, aby uwzględnić najczęściej używane polecenia. Można także zmodyfikować umieszczenie paska narzędzi i zmienić domyślny rozmiar small duży. Mały pasek narzędzi jest wyświetlany obok kart poleceń na Wstążce. Po przełączeniu się do dużego rozmiaru paska narzędzi pod wstążką i rozszerza jego pełnej szerokości.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij strzałkę po prawej stronie listy rozwijanej na pasku narzędzi.

 2. Kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access wybierz polecenie lub polecenia, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Aby usunąć polecenia, zaznacz ją na liście po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Usuń. Możesz też kliknąć dwukrotnie polecenie na liście.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Początek strony

okienko nawigacji

Podczas otwierania bazy danych lub utworzyć nowe nazwy obiektów bazy danych są wyświetlane w okienku nawigacji. Obiekty bazy danych to tabel, formularzy, raportów, stron, makr i modułów. Okienko nawigacji zastępuje okno bazy danych używane we wcześniejszych wersjach programu Access — — Jeśli użyto okna bazy danych do wykonywania zadań w poprzedniej wersji, teraz wykonać to zadanie za pomocą okienka nawigacji w Office Access 2007. Na przykład jeśli chcesz dodać wiersz do tabeli w widoku arkusza danych, możesz otworzyć tę tabelę w okienku nawigacji.

Okienko nawigacji — baza danych Northwind 2007

Aby otworzyć obiektu bazy danych lub stosowanie polecenia do obiektu bazy danych, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz element menu z menu kontekstowego. Polecenia w menu kontekstowym różnią się w zależności od typu obiektu.

Otwieranie obiektu bazy danych, na przykład tabeli, formularza lub raportu

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie obiekt.

  — lub —

  W okienku nawigacji zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  — lub —

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt.

 • W menu kontekstowym kliknij element menu.

Należy zauważyć, że można ustawić opcję otwierania obiektów za pomocą jednego kliknięcia w oknie dialogowym Opcje nawigacji.

Obiekty bazy danych w okienku nawigacji są podzielone na kategorie i zawierają grupy. Niektóre kategorie są wstępnie zdefiniowane i możesz również utworzyć grupy niestandardowe.

Domyślnie po otwarciu bazy danych w Office Access 2007, łącznie z baz danych utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Access zostanie wyświetlone okienko nawigacji. W okienku nawigacji możesz zapobiec wyświetlaniu domyślnie przez ustawienie opcji program. Następujące zestawu czynności wyjaśniono, jak wykonania poszczególnych akcji.

Aby pokazać lub ukryć okienko nawigacji   

 • Kliknij przycisk w prawym górnym rogu okienka nawigacji ( Przycisk otwierania/zamykania paska przegrody ruchomej okienka nawigacji w programie Access ) lub naciśnij klawisz F11.

Zapobiec wyświetlaniu domyślnie okienka nawigacji

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 • W obszarze Nawigacja wyczyść pole wyboru Wyświetl okienko nawigacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okienka nawigacji zobacz artykuł przewodnika do okienka nawigacji.

Początek strony

Dokumenty kartotekowe

Uruchamianie Office Access 2007 można wyświetlać obiekty bazy danych w dokumenty kartotekowe zamiast nakładające się okna. Dla codziennego, interaktywnego używania może być lepsze interfejs dokumentów kartotekowych. Można włączyć lub wyłączyć dokumenty kartotekowe, ustawiając opcje programu Access (zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kart dokumentów, w dalszej części tego artykułu). Jednak jeśli zmienisz ustawienia dokumentów kartotekowych, musisz zamknąć i ponownym otwarciu bazy danych, aby nowe ustawienia zostały wprowadzone.

Obiekt wyświetlany na karcie w programie Access 2007

Pokazywanie lub ukrywanie kart dokumentów

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 • W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu wybierz pozycję Dokumenty na kartach.

 • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl karty dokumentów. Wyczyszczenie pola wyboru spowoduje wyłączenie karty dokumentów.

 • Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Wyświetl karty dokumentów ustawienie to ustawienie na bazę danych. Należy ustawić ten niezależnie dla każdej bazy danych.

  • Po zmianie ustawienia Wyświetl karty dokumentów, musisz zamknąć i ponownie otworzyć bazę danych, aby zobaczyć zmiany zostały wprowadzone.

  • Nowych baz danych utworzonych przy użyciu Office Access 2007 domyślnie są wyświetlane karty dokumentów.

  • Domyślnie baz danych utworzonych przy użyciu wcześniejszej wersji programu Access za pomocą nakładające się okna.

Początek strony

Pasek stanu

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji programu Access, w Office Access 2007, można wyświetlić pasek stanu w dolnej części okna. Ten standardowy element interfejsu użytkownika jest nadal miejsce, w celu znalezienia komunikaty o stanie, wskazówki o właściwościach, wskaźniki postępu i tak dalej. Z Office Access 2007, na pasku stanu również ma dwie standardowe funkcje, które pojawi się także na pasku stanu w innych programach Office Professional 2007: przełączanie Widok/okno i powiększanie.

Możesz szybko przełączyć aktywnego okna jednego z dostępnych widoków za pomocą opcji dostępnych na pasku stanu. Jeśli wyświetlasz obiekt, który obsługuje różne powiększenia można dostosować poziom powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć za pomocą suwaka na pasku stanu.

Na pasku stanu może być włączona lub wyłączona w oknie dialogowym Opcje programu Access.

Wyświetlanie lub ukrywanie paska stanu

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 • W obszarze Opcje aplikacji zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl pasek stanu. Wyczyszczenie pola wyboru spowoduje wyłączenie wyświetlania na pasku stanu.

 • Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Mini toolbar

Jedną z najbardziej typowych operacji wykonywanych w dowolnym programie Office Professional 2007 jest formatowania tekstu. We wcześniejszych wersjach programu Access formatowanie tekstu często wymagało używania menu lub wyświetlając pasek narzędzi formatowania. Za pomocą Office Access 2007 możesz sformatować tekst, łatwiej przy użyciu minipaska narzędzi. Po zaznaczeniu tekstu do formatowania, minipasek narzędzi jest wyświetlany automatycznie nad zaznaczonym tekstem. Po przeniesieniu bliżej wskaźnik myszy do minipaska narzędzi, minipasek narzędzi stopniowo służy do zastosowania pogrubienia, kursywy, rozmiaru czcionki, koloru i tak dalej. Jak przenieść kursor minipasek narzędzi, minipasek narzędzi zanikanie. Jeśli nie chcesz używać minipasek narzędzi do formatowania tekstu do zaznaczenia, po prostu z dala od komputera umieść wskaźnik myszy na kilka pikseli i minipasek narzędzi zniknie.

Mini toolbar

Formatowanie tekstu przy użyciu minipaska narzędzi

 1. Zaznacz tekst do sformatowania.

  Minipasek narzędzi zostanie wyświetlony przezroczysty nad tekstem.

 2. Stosowanie formatowania przy użyciu minipaska narzędzi.

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Jeśli masz pytanie, możesz ją uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając ikonę znaku zapytania po prawej stronie wstążki.

Punkt wejścia pomocy

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×