Przewodnik po interfejsie użytkownika programu Access 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule omówiono nowy interfejs użytkownika programu Microsoft Office Access 2007. Nowy interfejs użytkownika jest wynikiem szeroko zakrojonych badań i testów użyteczności. Zaprojektowano go z myślą o łatwym znajdowaniu potrzebnych poleceń.

W tym temacie można znaleźć informacje o nowych elementach interfejsu — co to za elementy i jak należy z nimi pracować. Można także dowiedzieć się, jak włączać dokumenty kartotekowe w bazie danych oraz jak przechodzić między nowymi obiektami interfejsu.

W tym artykule

Omówienie

Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Wstążka

Okienko nawigacji

Dokumenty kartotekowe

Pasek stanu

Minipasek narzędzi

Uzyskiwanie pomocy

Omówienie

Nowy interfejs użytkownika w programie Office Access 2007 składa się z wielu elementów określających sposób interakcji użytkownika z produktem. Te nowe elementy zostały wybrane tak, aby ułatwiały pracę w programie Access i szybsze znajdowanie potrzebnych poleceń. Nowy projekt interfejsu ułatwia także odnalezienie funkcji, które w innym przypadku mogłyby pozostać ukryte pod warstwami pasków narzędzi i menu. Program można poznać i uruchomić szybciej dzięki nowej stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, która zapewnia szybki dostęp do nowych metod rozpoczynania pracy, w tym profesjonalnie zaprojektowane szablony.

Najważniejszym elementem nowego interfejsu jest Wstążka (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent) — pasek u góry okna programu zawierający grupy poleceń. Wstążka udostępnia polecenia w jednym miejscu i jest głównym elementem zastępującym menu i paski narzędzi. Zawiera ona karty z logicznie pogrupowanymi poleceniami. W programie Office Access 2007 najważniejsze karty na Wstążce to Narzędzia główne, Tworzenie, Dane zewnętrzne oraz Narzędzia bazy danych. Każda karta zawiera grupy powiązanych poleceń, w których umieszczono niektóre z dodatkowych, nowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak galeria — formant nowego typu udostępniający opcje w formie graficznej.

Główne elementy nowego interfejsu w programie Office Access 2007 to:

 • Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access    Ta strona jest wyświetlana po uruchomieniu programu Access za pomocą przycisku Start systemu Windows lub przy użyciu skrótu na pulpicie.

 • Wstążka interfejsu użytkownika Office Fluent    Obszar u góry okna programu, w którym można wybierać polecenia.

  • Karta poleceń    Polecenia połączone w sensowny sposób.

  • Karta poleceń kontekstowych    Karta poleceń, która jest wyświetlana w zależności od kontekstu — obiektu, z którym się pracuje, lub wykonywanego zadania.

  • Galeria    Formant, w którym wybrane opcje są wyświetlane wizualnie, co umożliwia obejrzenie wyników, jakie zostaną otrzymane.

  • Pasek narzędzi Szybki dostęp    Pojedynczy standardowy pasek narzędzi wyświetlany na Wstążce, który umożliwia dostęp do najczęściej używanych poleceń, takich jak Zapisz i Cofnij, za pomocą jednego kliknięcia.

 • Okienko nawigacji    Obszar po lewej stronie okna, w którym są wyświetlane obiekty bazy danych. Okienko nawigacji zastąpiło okno bazy danych ze starszych wersji programu Access.

 • Dokumenty kartotekowe    Tabele, kwerendy, formularze, raporty, strony i makra są wyświetlane jako dokumenty kartotekowe.

 • Pasek stanu    Pasek u dołu okna programu, na którym są wyświetlane informacje o stanie i które udostępnia przyciski umożliwiające zmianę widoku.

 • Minipasek narzędzi    Przezroczysty element „na obiekcie", który jest wyświetlany nad zaznaczonym tekstem, co umożliwia łatwe zastosowanie formatowania do tekstu.

  Porada: W programie Access 2010 nowy interfejs użytkownika ma został rafinowany i wprowadzone większe możliwości dostosowywania.

Początek strony

Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Po uruchomieniu programu Office Access 2007 przez kliknięcie przycisku Start systemu Windows lub skrótu na pulpicie (lecz nie w przypadku kliknięcia bazy danych) zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. Na tej stronie są wyświetlone instrukcje dotyczące postępowania przy rozpoczynaniu pracy w programie Office Access 2007.

Strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Można na przykład, Utwórz nową, pustą bazę danych, tworzenie bazy danych na podstawie szablonu lub otwórz ostatnio używane bazy danych (jeśli został otwarty inne bazy danych). Możesz również przejść bezpośrednio do witryny Microsoft Office Online, aby dowiedzieć się więcej o Microsoft Office 2007 i Office Access 2007, lub kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i Otwieranie istniejącej bazy danych za pomocą menu.

Otwieranie nowej, pustej bazy danych

 1. Uruchom program Access za pomocą menu Start lub przy użyciu skrótu.

  Zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Nowa pusta baza danych kliknij przycisk Pusta baza danych.

 3. W okienku Pusta baza danych w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy sugerowanej.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie utworzona nowa baza danych, a w widoku arkusza danych zostanie otwarta nowa tabela.

Wiele szablonów jest dostępnych w samym programie Office Access 2007, a jeszcze więcej można pobrać z witryny Microsoft Office Online. Co to jest szablon? W kontekście programu Office Access 2007 jest to wstępnie zaprojektowana baza danych zawierająca profesjonalnie przygotowane tabele, formularze i raporty. Szablony są dużym ułatwieniem podczas tworzenia nowej bazy danych.

Tworzenie nowej bazy danych na podstawie proponowanego szablonu

 1. Uruchom program Access za pomocą menu Start lub przy użyciu skrótu.

  Zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Proponowane szablony w trybie online kliknij szablon.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy sugerowanej.

 4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Utwórz bazę danych i połącz ją z witryną programu Windows SharePoint Services, jeśli chcesz połączyć bazę danych z witryną programu Windows SharePoint Services.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.
  — lub —
  Kliknij przycisk Pobierz.

  W programie Access zostanie utworzona i otwarta nowa baza danych na podstawie szablonu.

Dodatkowe szablony można pobrać z witryny Office Online bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika programu Office Access 2007.

Tworzenie nowej bazy danych na podstawie szablonu z witryny Microsoft Office Online

 1. Uruchom program Access za pomocą menu Start lub przy użyciu skrótu.

  Zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w okienku Kategorie szablonów kliknij kategorię, a gdy w tej kategorii zostaną wyświetlone szablony, kliknij szablon.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub użyj nazwy sugerowanej.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

  Program Access automatycznie pobierze szablon, a następnie utworzy nową bazę danych opartą na jego podstawie, zachowa ją w folderze dokumentów (na przykład w folderze Moje dokumenty) i otworzy.

Gdy baza danych zostanie otwarta (lub utworzona i otwarta), program Access doda nazwę pliku i lokalizację bazy danych do wewnętrznej listy niedawno używanych dokumentów. Ta lista jest wyświetlana na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, umożliwiając łatwe otwieranie niedawno używanych baz danych.

Otwieranie niedawno używanej bazy danych

 1. Uruchom program Access.

 2. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access w obszarze Otwórz niedawno używaną bazę danych kliknij bazę danych, którą chcesz otworzyć.

  W programie Access zostanie otwarta baza danych.

Otwieranie bazy danych za pomocą przycisku Microsoft Office

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij bazę danych, którą chcesz otworzyć, jeśli jest wyświetlana w prawym okienku menu.
  — lub —
  Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Otwórz. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie, wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie otwarta baza danych.

Początek strony

Wstążka

Wstążka interfejsu użytkownika Office Fluent jest podstawowym elementem zastępującym menu i paski narzędzi. Stanowi ona główny interfejs poleceń w programie Office Access 2007. Jedną z wielu zalet Wstążki jest to, że udostępnia ona w jednym miejscu zadania, które wymagały użycia menu, pasków narzędzi, okienek zadań i innych składników interfejsu użytkownika. Dzięki temu nie trzeba szukać poleceń w wielu różnych miejscach.

Po otwarciu bazy danych Wstążka jest wyświetlana u góry głównego okna programu Office Access 2007, udostępniając polecenia na aktywnej karcie poleceń.

Wstążka programu Access

Wstążka zawiera karty poleceń, które z kolei zawierają polecenia. W programie Office Access 2007 są dostępne następujące główne karty poleceń: Narzędzia główne, Tworzenie, Dane zewnętrzne oraz Narzędzia bazy danych. Każda karta zawiera grupy powiązanych poleceń, w których umieszczono niektóre z dodatkowych, nowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak galeria — formant nowego typu udostępniający opcje w formie graficznej.

W poleceniach na Wstążce jest uwzględniany aktywny obiekt. Jeśli na przykład zostanie otwarta tabela w widoku arkusza danych i zostanie kliknięty przycisk Formularz na karcie Tworzenie w grupie Formularze, program Office Access 2007 utworzy formularz oparty na aktywnej tabeli. Oznacza to, że nazwa aktywnej tabeli zostanie umieszczona we właściwości formularza RecordSource.

Razem ze Wstążką można używać skrótów klawiaturowych. Wszystkie skróty klawiaturowe ze starszych wersji programu Access nadal działają. Skróty klawiaturowe menu ze starszych wersji programu Access zostały zastąpione przez system dostępu z klawiatury. W tym systemie są stosowane małe wskaźniki z jedną literą lub kombinacją liter, które są wyświetlane na Wstążce i wskazują, jaki skrót klawiaturowy uaktywnia formant umieszczony pod wskaźnikiem.

Po wybraniu karty poleceń można przeglądać polecenia dostępne na tej karcie.

Wybieranie karty poleceń

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij odpowiednią kartę.

— lub —

 1. Uruchom program Access.

 2. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone porady klawiaturowe.

 3. Naciśnij klawisz lub klawisze wskazane w poradzie klawiaturowej na odpowiedniej karcie poleceń lub najbliżej tej karty.

Polecenie można wykonać na kilka sposobów. Najszybszą i najbardziej bezpośrednią drogą jest używanie skrótów klawiaturowych skojarzonych z poleceniem. Skróty klawiaturowe znane ze starszej wersji programu Access powinny działać także w programie Office Access 2007.

Aby uzyskać więcej informacji o skrótach klawiaturowych zobacz skróty klawiaturowe w programie Access.

Uruchamianie polecenia

 1. Uruchom program Access.

 2. Kliknij odpowiednią kartę dla polecenia. W poniższej tabeli pokazano reprezentatywne przykłady kart i poleceń dostępnych na każdej karcie. Dostępne karty i polecenia zmieniają się w zależności od działań użytkownika.

Karta poleceń

Typowe dostępne czynności

Narzędzia główne

Wybieranie innego widoku.

Kopiowanie i wklejanie ze schowka.

Ustawianie bieżących cech czcionki.

Ustawianie bieżącego wyrównania czcionki.

Stosowanie tekstu sformatowanego do pola noty.

Praca z rekordami (Odśwież, Nowy, Zapisz, Usuń, Sumy, Pisownia, Więcej).

Sortowanie i filtrowanie rekordów.

Znajdowanie rekordów.

Tworzenie

Tworzenie nowej, pustej tabeli.

Tworzenie nowej tabeli za pomocą szablonu tabeli.

Tworzenie listy w witrynie programu SharePoint i tabeli w bieżącej bazie danych, która umożliwia łączenie z nowo utworzoną listą.

Tworzenie nowej, pustej tabeli w widoku projektu.

Tworzenie nowego formularza opartego na aktywnej tabeli lub kwerendzie.

Tworzenie nowej tabeli lub wykresu przestawnego.

Tworzenie nowego raportu opartego na aktywnej tabeli lub kwerendzie.

Tworzenie nowej kwerendy, makra, modułu lub modułu klasy.

Dane zewnętrzne

Importowanie danych zewnętrznych lub tworzenie połączeń z nimi.

Eksportowanie danych.

Zbieranie i aktualizowanie danych przez pocztę e-mail.

Praca z listami programu SharePoint dostępnymi w trybie offline.

Tworzenie zapisanych operacji importowania i eksportowania.

Przenoszenie niektórych lub wszystkich części bazy danych do nowej lub istniejącej witryny programu SharePoint.

Narzędzia bazy danych

Uruchamianie edytora Visual Basic lub makra.

Tworzenie i oglądanie relacji pomiędzy tabelami.

Pokazywanie/ukrywanie zależności obiektu lub arkusza właściwości

Uruchamianie funkcji Dokumentator bazy danych lub analizowanie wydajności.

Przenoszenie danych do programu Microsoft SQL Server lub do bazy danych programu Access (tylko tabele).

Uruchamianie Menedżera tabel połączonych.

Zarządzanie dodatkami programu Access.

Tworzenie lub edytowanie modułu języka Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknij formant reprezentujący polecenie. Znając skrót klawiaturowy dla polecenia z wcześniejszej wersji programu Access, można go wprowadzić za pomocą klawiatury.

  — lub —

  Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone klawisze dostępu.

  Naciśnij klawisz lub klawisze wskazane w poradzie klawiaturowej skojarzonej z danym poleceniem.

Karty poleceń kontekstowych

Oprócz standardowych kart poleceń w programie Office Access 2007 zastosowano nowy element interfejsu użytkownika pakietu Office Professional 2007 nazywany kartą poleceń kontekstowych. W zależności od kontekstu (tzn. od obiektu, z którym pracuje użytkownik, i od wykonywanych czynności) obok standardowych kart poleceń może zostać wyświetlona jedna karta poleceń kontekstowych lub większa ich liczba.

Karty kontekstowe

Uaktywnianie kontekstowej karty poleceń

 • Kliknij kontekstową kartę poleceń.

— lub —

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Zostaną wyświetlone klawisze dostępu.

 2. Naciśnij klawisz lub klawisze wskazane w klawiszach dostępu, które są wyświetlane na karcie poleceń kontekstowych lub najbliżej niej.

Karty poleceń kontekstowych zawierają polecenia i funkcje potrzebne podczas pracy w określonym kontekście. Jeśli na przykład zostanie otwarta tabela w widoku projektu, karty kontekstowe będą zawierały tylko polecenia używane podczas pracy z tabelą w tym widoku. Innym przykładem jest sytuacja, gdy po otwarciu tabeli w widoku projektu jest wyświetlana karta poleceń kontekstowych o nazwie Projektowanie obok karty Narzędzia zaawansowane. Po kliknięciu karty Projektowanie na Wstążce zostaną pokazane polecenia dostępne dla obiektu tylko w widoku projektu.

Galerie   

Kolejną nowością stanowiącą część nowego interfejsu użytkownika programu Office Access 2007 jest nowy formant o nazwie galeria. Formant galerii zaprojektowano tak, aby współpracował ze Wstążką i pozwalał użytkownikowi skupić się na uzyskaniu oczekiwanych wyników. Formant galerii zawiera nie tylko polecenia, ale przedstawia również wyniki ich użycia. Pozwala to wyświetlać efekty działań możliwych do wykonania w programie Office Access 2007 i skupić się na wynikach, a nie na obsłudze poleceń.

Galeria marginesów

Galerie mają różne kształty i rozmiary. Dostępny jest rozwijany układ siatki podobny do menu, a nawet układ znajdujący się na Wstążce, w którym zawartość galerii jest umieszczana na Wstążce.

Ukrywanie Wstążki

Czasem może zajść potrzeba zwiększenia obszaru roboczego. W tym celu można zwinąć Wstążkę, pozostawiając tylko pasek z kartami poleceń. Aby zamknąć Wstążkę, należy kliknąć dwukrotnie aktywną kartę poleceń. Aby znowu ją otworzyć, należy ponownie kliknąć dwukrotnie aktywną kartę poleceń.

Ukrywanie i przywracanie Wstążki

 1. Kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń (aktywna karta jest wyróżniona).

  Karta Tworzenie

 2. Ponownie kliknij dwukrotnie aktywną kartę poleceń, aby przywrócić wstążkę.

Pasek narzędzi Szybki dostęp   

Pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany jako mały obszar przylegający do Wstążki, który umożliwia dostęp do poleceń jednym kliknięciem. Domyślny zestaw poleceń zawiera typowe polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie. Pasek narzędzi Szybki dostęp można jednak dostosować, tak aby dołączyć do niego najczęściej używane polecenia. Można także zmodyfikować położenie paska narzędzi i jego wielkość, wybierając duży rozmiar zamiast domyślnego małego rozmiaru. Mały pasek narzędzi jest wyświetlany obok kart poleceń na Wstążce. Przełączenie do dużego rozmiaru powoduje wyświetlanie paska narzędzi pod Wstążką i rozszerzenie go do pełnego rozmiaru.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Na pasku narzędzi kliknij pierwszą z prawej strony strzałkę rozwijaną.

 2. Kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij przycisk Więcej poleceń.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access zaznacz jedno lub większą liczbę poleceń, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Aby usunąć polecenie, wyróżnij je na liście po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Usuń. Można także kliknąć dwukrotnie polecenie na liście.

 5. Na koniec kliknij przycisk OK.

Początek strony

Okienko nawigacji

Po otwarciu lub utworzeniu nowej bazy danych nazwy obiektów bazy danych są wyświetlane w okienku nawigacji. Obiekty bazy danych to tabele, formularze, raporty, strony, makra i moduły. Okienko nawigacji zastąpiło okno bazy danych używane w starszych wersjach programu Access — zadania wykonywane w starszych wersjach przy użyciu okna bazy danych mogą być teraz wykonywane za pomocą okienka nawigacji w programie Office Access 2007. Jeśli na przykład jest potrzebne dodanie wiersza do tabeli w widoku arkusza danych, można otworzyć tę tabelę z okienka nawigacji.

Okienko nawigacji — baza danych Northwind 2007

Aby otworzyć obiekt bazy danych lub zastosować do niego polecenie, należy kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i wybrać element z menu kontekstowego. Polecenia w menu kontekstowym są różne, w zależności od typu obiektu.

Otwieranie obiektu bazy danych, takiego jak tabela, formularz czy raport

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie obiekt.

  — lub —

  W okienku nawigacji zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  — lub —

 • W okienku nawigacji kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy.

 • Kliknij element menu w menu kontekstowym.

Należy zauważyć, że w oknie dialogowym Opcje nawigacji można ustawić opcję otwierania obiektów za jednym kliknięciem.

Obiekty bazy danych w okienku nawigacji są podzielone na kategorie, które zawierają grupy. Niektóre kategorie zostały wstępnie zdefiniowane. Można także tworzyć własne grupy niestandardowe.

Okienko nawigacji jest domyślnie wyświetlane w programie Office Access 2007 w momencie otwarcia bazy danych, również takiej, która została utworzona w starszej wersji programu Access. Domyślnemu wyświetlaniu okienka nawigacji można zapobiec, ustawiając odpowiednią opcję programu. W poniższych procedurach przedstawiono sposób wykonania poszczególnych akcji.

Aby pokazać lub ukryć okienko nawigacji   

 • Kliknij przycisk w prawym górnym rogu okienka nawigacji ( Przycisk otwierania/zamykania paska przegrody ruchomej okienka nawigacji w programie Access ) lub naciśnij klawisz F11.

Zapobieganie domyślnemu wyświetlaniu okienka nawigacji

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W lewym okienku kliknij kategorię Bieżąca baza danych.

 • W obszarze Nawigacja wyczyść pole wyboru Wyświetl okienko nawigacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okienka nawigacji, zobacz Przewodnik po okienku nawigacji.

Początek strony

Dokumenty kartotekowe

Począwszy od wersji TE000036430, obiekty bazy danych można wyświetlać w dokumentach kartotekowych zamiast w nakładających się oknach. W codziennym interakcyjnym użytkowaniu interfejs z dokumentami kartotekowymi może okazać się wygodniejszy. Wyświetlanie dokumentów kartotekowych można włączać i wyłączać, konfigurując odpowiednie opcje programu Access (zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kart dokumentów w dalszej części tego artykułu). Zmiana opcji wyświetlania/ukrywania dokumentów kartotekowych zaczyna obowiązywać po zamknięciu i ponownym otwarciu bazy danych.

Obiekt wyświetlany na karcie w programie Access 2007

Pokazywanie lub ukrywanie kart dokumentów

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W lewym okienku kliknij kategorię Bieżąca baza danych.

 • W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu zaznacz opcję Dokumenty kartotekowe.

 • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl karty dokumentów. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie kart dokumentów.

 • Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Ustawienie Wyświetl karty dokumentów jest ustawieniem dla jednej bazy danych. Należy je ustawić oddzielnie dla każdej bazy danych.

  • Po zmianie ustawienia Wyświetl karty dokumentów należy zamknąć i ponownie otworzyć bazę danych, aby zobaczyć zastosowane zmiany.

  • W nowych bazach danych utworzonych za pomocą programu Office Access 2007 karty dokumentów domyślnie są wyświetlane.

  • W bazach danych utworzonych za pomocą starszej wersji programu Access domyślnie są używane nakładające się okna.

Początek strony

Pasek stanu

W programie Office Access 2007, podobnie jak w starszych wersjach programu Access, można wyświetlać pasek stanu u dołu okna. Ten standardowy element interfejsu użytkownika jest nadal miejscem, w którym można znaleźć komunikaty o stanie, wskazówki dotyczące właściwości, wskaźniki postępu i tym podobne elementy. W programie Office Access 2007 pasek stanu przejął jeszcze dwie standardowe funkcje widoczne również na pasku stanu w innych programach pakietu Office Professional 2007: przełączanie widoku/okna oraz powiększenie.

Używając formantów dostępnych na pasku stanu, można szybko przełączać okno aktywne dla jednego z dostępnych widoków. Podczas przeglądania obiektu obsługującego różne powiększenia można dostosować poziom powiększenia, aby powiększać lub pomniejszać obiekt za pomocą suwaka na pasku stanu.

Pasek stanu można włączyć lub wyłączyć w oknie dialogowym Opcje programu Access.

Wyświetlanie lub ukrywanie paska stanu

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 • W lewym okienku kliknij kategorię Bieżąca baza danych.

 • W obszarze Opcje aplikacji zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl pasek stanu. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie wyświetlania paska stanu.

 • Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Minipasek narzędzi

Formatowanie tekstu jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji we wszystkich programach pakietu Office Professional 2007. W starszych wersjach programu Access formatowanie tekstu często wymagało używania menu lub wyświetlania paska narzędzi Formatowanie. Używając programu Office Access 2007, można łatwiej formatować tekst za pomocą minipaska narzędzi. Po zaznaczeniu tekstu do formatowania minipasek narzędzi zostanie automatycznie wyświetlony nad zaznaczonym tekstem. Jeśli wskaźnik myszy zostanie przeniesiony w pobliże minipaska narzędzi, stanie się on wyraźniejszy i może zostać użyty w celu zastosowania pogrubienia, kursywy, rozmiaru czcionki, koloru i tym podobnych formatowań. Oddalanie wskaźnika od minipaska narzędzi powoduje jego zanikanie. Jeśli nie ma potrzeby stosowania formatowania tekstu do zaznaczonego obszaru za pomocą minipaska narzędzi, wystarczy przenieść wskaźnik kilka pikseli dalej, a minipasek zniknie.

Minipasek narzędzi

Formatowanie tekstu za pomocą minipaska narzędzi

 1. Zaznacz tekst do sformatowania.

  Nad tekstem zostanie wyświetlony przezroczysty minipasek narzędzi.

 2. Zastosuj formatowanie, używając minipaska narzędzi.

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

W przypadku pytań można uzyskać pomoc, naciskając klawisz F1 lub klikając ikonę ze znakiem zapytania po prawej stronie Wstążki.

Punkt wejścia pomocy

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×