Przetwarzanie kodu SQL na serwerze bazy danych przy użyciu kwerendy przekazującej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz użyć Microsoft Office Access 2007 narzędzia umożliwiające tworzenie i modyfikowanie bazy danych i pracę z jego danych, ale można też użyć Office Access 2007 jako fronton (interfejs) dla systemu zarządzania serwera bazy danych, takich jak Microsoft SQL Server. Ogólnie rzecz biorąc używając Office Access 2007 jako aplikacja frontonu, możesz łącze do tabel, które są w systemie zarządzania serwera bazy danych, a następnie użyj tych tabel połączonych tak, jakby znajdowały się w bazie danych programu Access. Przetwarzanie języka SQL (Structured Query) jest wykonywane na komputerze lokalnym przez program Access.

Jednak w niektórych sytuacjach może być przetwarzania mają być wykonywane przez komputer serwera SQL. Na przykład może być stosunkowo powolne komputer stacjonarny i zaawansowanych bazy danych serwera komputer, w tym przypadku przetwarzania kwerend na serwerze może zwiększyć wydajność. Lub być może chcesz uruchomić procedura składowana, który znajduje się na serwerze, co nie jest możliwe, kiedy dostęp przetwarza SQL na komputerze lokalnym. Aby przetwarzać SQL na serwerze bazy danych, należy użyć zapytanie przekazujące.

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia z systemem zarządzania serwera bazy danych

Tworzenie kwerendy przekazującej

Nawiązywanie połączenia z systemem zarządzania serwera bazy danych

Aby połączyć się z systemu zarządzania serwera bazy danych, można skonfigurować systemu zarządzania serwera bazy danych jako źródło danych ODBC.

Uwaga: Aby skonfigurować źródło danych ODBC, musi być członkiem grupy administratorów na komputerze lokalnym.

Konfigurowanie źródła danych ODBC w Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku kategorii kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

  • W widoku klasycznym kliknij ikonę Narzędzia administracyjne.

 2. Kliknij dwukrotnie źródła danych (ODBC).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia Kontrola konta użytkownika.

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Kliknij kartę Systemowe DSN.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować nowe źródło danych dla zainstalowanego sterownika, kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby zmodyfikować definicję istniejącego źródła danych, kliknij nazwę tego źródła danych, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. Zmień odpowiednie informacje w oknach dialogowych, stosownie do potrzeb.

  Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach, kliknij przycisk Help w każdym oknie dialogowym.

Konfigurowanie źródła danych ODBC w systemie Microsoft Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku kategorii kliknij Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

  • W widoku klasycznym kliknij ikonę Narzędzia administracyjne.

 2. Kliknij dwukrotnie źródła danych (ODBC).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

 3. Kliknij kartę Systemowe DSN.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować nowe źródło danych dla zainstalowanego sterownika, kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby zmodyfikować definicję istniejącego źródła danych, kliknij nazwę tego źródła danych, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.

 5. Zmień odpowiednie informacje w oknach dialogowych, stosownie do potrzeb.

  Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach, kliknij przycisk Help w każdym oknie dialogowym.

Początek strony

Tworzenie kwerendy przekazującej

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przekazującą.

  Program Access ukrywa siatki projektu kwerendy i jest wyświetlana karta obiektu Widoku SQL.

 4. Jeśli arkusz właściwości kwerendy jest niewidoczne, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. W arkuszu właściwości kliknij pole właściwości Str połączenia ODBC, a następnie kliknij Tworzenie Przycisk Konstruktor .

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie źródła danych.

 6. Kliknij kartę Komputerowe źródło danych.

 7. W obszarze Nazwa źródła danych kliknij nazwę komputera serwera, który skonfigurowano w powyższej procedurze, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli nie skonfigurowano już źródło danych ODBC, kliknij pozycję Nowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze Tworzenie źródła danych nowy.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 9. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie hasła w ciągu połączenia, nie zapisuj hasła.

  Nie zapisywanie swojego hasła pomaga zabezpieczyć systemu bazy danych serwera zabezpieczyć.

 10. Wpisz tekst kwerendy na karcie obiektu Widoku SQL.

  Uwaga: Pamiętaj, aby użyć składni SQL, odpowiedni dla systemu zarządzania bazami danych mogą różnić się od Access SQL.

 11. Po zakończeniu wpisywania tekstu kwerendy, na karcie Projektowanie w grupie wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda jest wysyłana na serwerze bazy danych do przetwarzania.

  Uwagi: 

  • Niektóre kwerendy przekazujące nie są przeznaczone do zwrócenia danych. Na przykład można uruchomić procedurę przechowywaną, który nie zwraca żadnych danych do programu Access, takie jak skrypt, który udziela uprawnień w bazie danych dla grupy lub użytkownika. Jeśli zapytanie przekazujące nie mają Zwróć dane do programu Access, należy zmienić wartość właściwości Zwraca rekordy (w arkuszu właściwości kwerendy) na wartość nie.

  • Niektóre kwerendy przekazujące może zwracać przetwarzanie serwera wiadomości do programu Access. Jeśli chcesz zebrać tych wiadomości w tabeli do późniejszego przejrzenia, zmień wartość właściwości Dziennika wiadomości (w arkuszu właściwości kwerendy) na wartość Tak. Nazwa tabeli, która przechowuje te wiadomości jest połączenie z łącznikiem (-) i kolejny numer, począwszy od 00 nazwy użytkownika.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×